fbpx
Vedené Meditace

4 typy duchovních průvodců – toto je váš DUCHOVNÍ tým…

🌑 (Meditace NOVOLUNÍ): Zbavte se NEGATIVNÍ zátěže RODOVÉ KARMY a změňte svůj ŽIVOT! >>

Máte své DUCHOVNÍ průvodce!

Věřím, že je to PRAVDA bez ohledu na to, kdo jste, odkud pocházíte, jaká rozhodnutí jste učinili v minulosti a jak váš život vypadá nyní.

Já osobně cítím více a více jejich přítomnost a vliv na můj život. Ve skutečnosti jsem už od dětství toužil po tom cítit spolupráci s duchovním světem, který mi ukazuje, že je zde něco více, než jen plnění povinností a dělání úkolů.

Termín „Duchovní průvodce“ je ale obecný. Odkazuje na duchovní bytosti, které nabízejí pozitivní zdroj vedení, podpory a pomoci ve vašem životě.

Duchovní průvodci je obecný termín, protože může označovat množství typů duchovních bytostí, které mají mnoho jedinečných rolí a oblastí života, ve kterých vás mohou podpořit.

V tomto článku objevíte 4 klíčové typy duchovních průvodců, jak se s nimi můžete spojit a využít jejich pomoc ve všech oblastech svého života!

1) Předkové

Předkové v roli duchovních průvodců je duchovní průvodce, který je s vámi spojený prostřednictvím vaší genetické nebo duchovní linie.

Jsou to zesnulí předkové, které jste znali za svého života a i ty, které neznáte, protože jste ještě nenarodili a kteří vás nyní vedou z říší ducha.

Častěji se stává, že průvodci předků pocházejí ze vzdálenějších míst vaší linie. Může to být skvělá, skvělá, prababička… Nebo někdo jako starověký Yogi, kterého jste následovali v minulé inkarnaci.

Duchové předků vás vedou a podporují mnoha způsoby. Mohou vykročit vpřed jako průvodci, kteří vás podpoří při léčení, zranění, omezujících přesvědčeních nebo traumatech, která se dědí z generace na generaci, nebo mohou být praktickými průvodci ze dne na den.

Moudří a avatarští předci vám mohou být také učiteli a neuvěřitelnými spojenci při odhalování vašich duchovních darů a vzpomenutí si na to, jaké je vaše životní poslání, jaké jsou vaše dary a talenty, které následně uplatíte pro službě ostatním a vytváření vaší HOJNOSTI.

Nyní 21. ledna bude první NOVOLUNÍ v roce 2023, které nabízí možnost se spojit s našimi PŘEDKY, získat jejich požehnání a vedení – k tomu vám pomůže Meditace NOVOLUNÍ! >>

2) Andělé

Andělé jsou duchovní bytosti z andělské hierarchie, které mohou působit jako Božští poslové a duchovní průvodci lidstva. Andělé, archandělé a strážní andělé jsou typy andělských bytostí, které nejčastěji přímo spolupracují s lidmi.

Andělé pracují s lidmi tak, že sdělují poselství, přenášejí povznášející a inspirující energie, stejně jako spouštějí vaši intuici a nabízejí pošťuchování, abyste se během své inkarnace pohybovali správným směrem.

Váš Anděl strážný je Anděl, který vykročil vpřed v době vašeho narození a dobrovolně se přihlásil, že vás bude podporovat ve vašem životě. Znají váš jedinečný účel duše, poslání a také silné stránky a mohou vás vést a podporovat v tom, abyste dosáhli své nejvyšší pravdy a prosperovali ve vašem životě.

Aby se vám dařilo ve vašich vztazích, ve vašem zdraví, s vašimi penězi, v práci, podnikání, v rodině a procházeli spirituální evoucí a pozvedávali své vědomí.

Ačkoli jsou andělé doloženi v mnoha náboženstvích, oni sami nejsou věřící! Vedou všechny lidi bez ohledu na náboženství, pohlaví atd… a váš anděl strážný může být neuvěřitelným duchovním průvodcem a spojencem, když vědomě pěstujete své přímé spojení.

Pro spojení s Anděly vždy doporučuji začít Andělských MEDITACÍ, které jsem na specificky na spojení, komunikaci a pomoc Andělů vytvořil! >>

Existují také Andělské bytosti známé jako Archandělé, které také podporují lidstvo. Archandělé pracují s celými skupinami lidí.

Na této stránce se dozvíte, jaký je rozdíl mezi Anděly a Archanděly! >>

3) Bohyně a Bohové

Bohyně a bohové jsou prostředky pro Božskou energii a často mají své příběhy, osobnosti a charakterové rysy, které dávají tvář Božské životní síle.

Bohové a bohyně jsou duchovní bytosti, které jsou v určitých kulturách nebo duchovních tradicích uctívány jako Božské.

Žijí v duchovním světě a působí jako spojenci a často učitelé a průvodci pro ty, kteří jsou stále na cestách fyzické inkarnace.

Jako duchovní průvodci bohové a bohyně nenahrazují zdroj všeho, Boha… Spíše nabízejí příklad nebo šablonu toho, jak se projevují určité Božské vlastnosti. Proto se někdy nazývají polobohy.

Můžeme vidět bohyně a bohy přítomné v mnoha kulturách, dobách a duchovních tradicích. Někdy se jim také říká hrdinové, božstva, dévové nebo nesmrtelní.

Někdy vás mohou přitahovat průvodci z vaší vlastní kultury, zatímco jindy to může být Bohyně z jiné kultury, se kterou jste spojeni, kvůli minulému nebo paralelnímu životnímu spojení, které máte s touto bytostí.

Některá známá jména bohů a bohyní zahrnují bytosti jako: Hathor, Lakshmi, Ganesha, Odin, Hanunám, Freya a mnoho, mnoho dalších!

Bohyně a Bohové mají také tělo ze světla a vibrace a když pracujeme s energií daného Boha, Bohyně, tak v sobě probouzíme Božské kvality a energii, kterou daný Archetyp zosobňuje a reprezentuje.

Získejte vedení, podporu, OCHRANU a asistenci pomocí Vedených MEDITACÍ Božských ARCHETYPŮ! >>

4) Osobní duchovní RÁDCI a průvodci

Každý z nás má své duchovní průvodce – ať už tomu věříme nebo ne a ať už jste s nimi měli nějaký kontakt nebo jste si toho nebyli ještě vědomí. Máte minimálně alespoň jednoho průvodce, který je přítomný, aby vám asistoval na vaší životní cestě.

Duchovní rádce je DUŠE, která dosáhla určitého bodu vývoje své duchovní evoluce a jejím dalším krokem v tomto vývoji je pomáhat a asistovat další DUŠI v její evoluci.

Duchovní rádci už často byli v lidské inkarnaci, takže vědí, jaké to je být člověkem a dokáží vám na hluboké úrovni porozumět a mít velmi zralou perspektivu.

Vaši duchovní rádci vás nijak neodsuzují, nekritizují, mají k vám soucit, pochopení a MILUJÍ vás tak, že si to ani nedokážeme představit.

Duchovní RÁDCI se vědomě rozhodli, že vám budou na vaší cestě asistovat a že nás budou vést. Chtějí vám pomáhat a chtějí vás vést. Je to jejich práce.

Nemohou do vašeho života ale zasáhnout, dokud je o to nepožádáte.

Jeden ze způsobům, jak je můžete o jejich pomoc požádat je pomocí Vedených MEDITACÍ: Spojení s Vyšším JÁ a duchovními RÁDCI a průvodci! >>

Moc vám doporučuji kultivovat povědomí vašich duchovním rádců a využít jejich pomoc, podporu, vedení a zralou duchovní perspektivu na váš život a na vaši situaci.

Sami zjistíte, že vám mohou velmi PRAKTICKY pomoci ve všech oblastech vašeho života. Ve vašem zdraví, s penězi, ve vztazích, v práci, podnikání a čemkoliv jiném.

V tomto článku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi Anděly a duchovními RÁDCI a průvodci! >>

Duchovní rádci jsou jako přátelé z duchovního světa, kteří mají hluboké poznání, jsou moudří a milují vás bez podmínek. To znamená, že nemusíte prvně něco dokázat, někým se stát, aby vás milovali a aby vám chtěli sami pomoci.

Můžeme mít více duchovních rádců, kteří se mohou i v různých etapách našeho života prostřídat, vyměnit a nebo můžeme mít nějaké jen po určité období, kdy je potřebujeme.

Duchovní průvodci obvykle plní v našem životě různé role. Můžeme mít například dva průvodce, kteří pomáhají s léčením, a jednoho, který je spíše osobním důvěrníkem a pomáhá s emocionálními problémy. Další nás třeba duchovně vede.

Někteří lidé pracují se svými průvodci, aby byli lepšími rodiči, vynikli ve své kariéře nebo se konkrétně zlepšili v oblasti osobního růstu nebo léčení.

Kontakt s duchovními průvodci se uskutečňuje prostřednictvím konkrétních Vedených MEDITACÍ! >>

Požádejte je o pomoc, podporu a vedení.

Máte svobodnou vůli, a tak je zcela na vás, zda budete pracovat se svými duchovními průvodci nebo je ignorovat.

Duchovní průvodci ctí vaši svobodnou vůli a nebudou zasahovat bez dovolení ani nenabídnou vedení a pomoc, o kterou jste (vědomě či nevědomě) nepožádali. Všichni vaši duchovní průvodci spolupracují v souladu s vaším Vyšším já, aby vás podpořili v životě a pomohli vám udržet se na správné cestě.

Tím, že vědomě požádáte o pomoc a pozvete své duchovní průvodce, aby vám pomohli ve vašem životě, jejich vedení a pomoc může mít a dělá obrovský rozdíl.

Nebojte se je požádat o pomoc, velmi rádi vám pomohou. Požádejte a sledujte, jak se dějí ZÁZRAKY!


(Meditace NOVOLUNÍ): Zbavte se NEGATIVNÍ zátěže RODOVÉ KARMY a změňte svůj ŽIVOT…

Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */