fbpx
Vedené Meditace

6 negativních a NIČIVÝCH dopadů PROKRASTINACE na naši PSYCHIKU…

Vzhledem k tomu, že jsme se tento týden zaměřili na téma prokrastinace, tak bych vám rád sdílel negativní dopady, které může mít pravidelná prokrastinace na naši psychiku…

Mně to pomohlo toto téma začít vnímat z nové perspektivy a pomohlo mi to nepodceňovat tyto dopady, být si jich vědom a spíše jim čelit a pracovat na tom, abych to zlepšil. Věřím, že to může pomoci i vám.

To nejpodstatnější ale vnímám s bojem proti prokrastinaci je pracovat na svém vyhoření, které jej způsobuje a na své vnitřní motivaci. A to druhé si být vědom toho, že někdy je prokrastinace také forma naší ochrany.

Proto jako první krok udělejte to, že vstoupíte do Vedených MEDITACÍ pro regeneraci a obnovu DUŠE, které vám s tímto pomůžou! >>

Zde jsou odkazy na předchozí články.

🔥 Prokrastinace je výsledkem VYHOŘENÍ (ne toho, že jste LÍNÍ!) >>

❌ Nejste LÍNÍ – jste ZABLOKOVANÍ! >>

💥 Jak překonat PROKRASTINACI! >>

✅ 5 důvodů, proč je dobré PROKRASTINOVAT! >>

A nezapomeňte také využít MEGA SLEVY na 16 meditačních programů, které je ještě možné získat samostatně zde! >>


Prokrastinace může mít významný vliv na sebevědomí a obraz sebe sama, a to negativním způsobem.

Zde je několik způsobů, jak prokrastinace může ovlivnit sebevědomí a vnímání vlastní hodnoty:

1) Pocity selhání.

Když opakovaně odkládáte úkoly a nedosahujete svých cílů, může to vyvolat pocity selhání. Tento pocit neúspěchu může negativně ovlivnit vaše sebevědomí.

Dostáváme se tak to negativního kolečka, že nízké sebevědomí a pocit selhání způsobuje prokrastinaci a prokrastinace způsobuje nízké sebevědomí a pocit selhání.

Proto je potřeba se prokrastinaci podívat do tváře a začít na tomto tématu pracovat.

2) Snížená sebeúcta.

Prokrastinace může snižovat vaši sebeúctu, protože se můžete začít považovat za nedostatečné nebo nekompetentní kvůli nedokončeným úkolům.

Sice kvůli nedokokončeným úkolům není potřebe se cítit nedostatečně, obzvláště, když se s někým srovnáváme, ale pokud si toho nejsme vědomí, tak to má přímý vliv na naši sebeúctu.

Když máme nízkou SEBE-ÚCTU, tak se k sobě chováme přísně, krutě, kriticky a s odsouzením a protože si o sobě myslíme špatné věci, tak dovolujeme ostatním lidem, aby se k nám tak také chovali a až příliš toho, co nám nevyhovuje v životě tolerujeme.

Proto jsem vytvořil Vedené MEDITACE pro vysokou SEBE-ÚCTU, které můžete získat také jen za 497,- Kč! >>


3) Pocit viny a hanby.

Když prokrastinujete, můžete začít cítit vinu a hanbu za zbytečné zdržování. Tyto negativní emoce mohou ovlivnit opět vaši sebeúctu a mají také přímý vliv na naši OSOBNÍ SÍLU. 

Oslabují nás a chybí nám pak náš vnitřní oheň, akceschopnost a máme problém dotahovat věci do konce a někdy je vůbec začít.

Proto i na toto důležité téma jsem vytvořil Vedené MEDITACE: Probuzení OSOBNÍ SÍLY! >>

V těchto meditacích také uvolňujeme pocity vina a hanby, aby nám nebrali nadále sílu, kterou potřebujeme do svého života.

4) Negativní sebehodnocení.

Můžete začít sebe hodnotit negativně kvůli prokrastinaci a vnímat se jako neschopného, lenivého nebo nedisciplinovaného.

S tímto podvědomým nepochopením, z čeho vlastně prokrastinace vychází jsme sami proti sobě. Jsme kritičtí, odsuzujeme se a díky tomu se opět můžem k sobě chovat, jako nejhoršímu člověkovi na světě.

5) Ovlivnění výkonu.

Prokrastinace může vést k nižšímu pracovnímu výkonu a kvalitě práce, což může zhoršit vaše vnímání vlastní schopnosti a kompetence.

Může to také přímo ovlivňovat příjmy a peníze, obzvláště pokud podnikáte. Neradi pak chodíte do práce, neradi dělat to, čím se živíte, protože máte sami ze sebe hrozný pocit a v pracovním prostředí se vám tento pocit spouští.

To vytváří ještě více STRESU, ve kterém člověk ještě více prokrastinuje a nebo dělá činnosti a úkoly jen proto, aby se cítil, že něco dělá. Touto nefuknční strategií jsme totiž často naučení utíkat před svým stresem.

Největší problém vnímám si vůbec sobě připustit, že prožíváme stres. Dokud si to totiž nepřiznáme, tak s ním nic neuděláme. 

Pokud nechcete, aby na vás stres měl negativní dopad, tak vstupte do Vedených MEDITACÍ pro zvládání STRESU a stresových situací! >>

6) Negativní sebeobraz.

Dlouhodobá prokrastinace může způsobit, že si začnete tvořit negativní obraz sebe sama jako osoby, která není spolehlivá a neúspěšná.

A když vidíme takto sami sebe, tak to podkopává a sabotuje veškeré naše úsilí a snahu změnit svůj život. Až tak, že se o jakoukoliv změnu můžeme úplně přestat snažit a rezignujeme.

Je důležité si uvědomit, že prokrastinace je zvyk, který lze změnit. Práce na zlepšení svých dovedností v řízení času, sebehodnocení a emocionální regulaci může pomoci zvýšit vaše sebevědomí a pozitivní vnímání sebe sama.

Zlepšení produktivity a splnění cílů může také pozitivně ovlivnit váš obraz sebe sama.

Pojďme společně udělat první krok k překonání PROKRASTINACE tím, že obnovíme své vnitřní zdroje a DUŠI pomocí těchto Vedených MEDITACÍ! >>

– ještě stále je můžete získat samostatně jen za 497,- Kč než budou jen pro členy Meditačního MEDFLIXU.


Vedené meditace pro regeneraci a obnovu DUŠE…

Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */