fbpx

Vedené MEDITACE pro vysokou SEBE-ÚCTU...

​Přestaňte ​TOLEROVAT ve vašem životě to, co vám nedělá dobře a co NECHCETE tím, že se zbavíte FALEŠNÉHO pocitu a myšlenky nízké SEBE-ÚCTY, která je PŘÍČINOU jakýchkoliv NEGATIVNÍCH návyků, škodlivého chování​, kterým ubližujete nejvíce SAMI SOBĚ a ​která vám nedovoluje žít život, po jakém TOUŽÍTE a jaký si skutečně ZASLOUŽÍTE...

​Největší LEŽ, která nám byla v dětství řečena je, že ​​je s námi uvnitř něco už od základu ŠPATNĚ a proto si zasloužíme špatné chování a že bychom se neměli mít rádi za to, kým jsme a ještě bychom se měli za sebe stydět.

​‚‚​Veškerý způsob sabotáže vlastního ÚSPĚCHU a NEGATIVNÍCH návyků v životě má svoji příčinu v nízké SEBE-ÚCTĚ, kdy podvědomě "trestáme" sami sebe za to, kým si myslíme, že jsme...‘‘​

- ​​Jiří Majkus

​Zbavte se pocitu nízké SEBE-ÚCTY, který vám NIČÍ život ve všech oblastech...

- ​a ​​začněte se sami k sobě chovat způsobem, kdy na sebe budete hrdí a kdy budete milovat to, kým se skutečně stáváte...


​Jak poznat, že ​máte nízkou SEBE-ÚCTU?

- ​​Tolerujete si, že se k vám mohou ostatní lidé chovat, jak se jim zlíbí (někdy i ti nejbližší) a už vás to podvědomě delší dobu pěkně štve...


​- Tolerujete si špatné chování, které máte sami k sobě - dostatečně nerespektujete to, kdo jste a proto jste na sebe hrubý, necitliví a v tichosti své mysli se stále KRITIZUJETE a ODSUZUJETE...


​- Nerespektujete své pocity, své potřeby a ve skutečnosti se za ně sami odsuzujete a v tichosti se za ně PONIŽUJETE...


​- Nedaří se vám dosahovat vašich CÍLŮ a celkově se cítíte jako neúspěšný člověk, který v životě asi nic nedokáže....


​- Vytvořili jste ve svém životě velké ÚSPĚCHY, ale stále se sebou cítíte NA NIC a ocenění, které jste čekali, že přijde stále nepřichází a pochybujete, jestli to mělo všechno smysl...


​- Kdykoliv na vás vyskočí myšlenka, že se snažíte dokázat svým RODIČŮM tím, co děláte, že nejste to, za co vás považovali a co o vás říkali, tak před tím rychle utečete a raději pokračujete dál, protože se bojíte, co by to všechno znamenalo...


​- Snažíte se používat osobní rozvoj k tomu, abyste zvládli být konečně "NORMÁLNÍ" a dokázali žít podle toho, jak přece žijí ostatní...


​- Děláte osobní rozvoj a zabýváte se spiritualitou, protože vy přece nejste "NORMÁLNÍ" a ještě jste na to hrdí, ale v koutku duše víte, že se tím akorát snažíte vzdorovat tomu, co vám bylo řečeno, jaký byste měli být a jak byste měli žít...


​- Tolerujete si mít špatné VZTAHY, špatné rodinné vztahy, kdy se po rodinném setkání snažíte dělat, že jste v pohodě, ale stejně se uvnitř cítíte na nic, nerespektovaní a ve skutečnosti i ponížení...


​- Tolerujete sami sobě škodlivé a destruktivní návyky, které víte, že vám nedělají dobře, že byste je chtěli přestat dělat, ale stále vám to nejde...


​- Tolerujete partnerský VZTAH, který vám nedělá dobře, ale "co byste přece chtěli" - vždyť můžete být rádi, že vůbec někoho máte...


​- Tolerujete si chodit do práce jen pro PENÍZE a do práce, která vám nedělá dobře, moc dobře to víte, ale nevěříte tomu, že si zasloužíte něco lepšího...


​- Tolerujete si špatnou FINANČNÍ situaci a nevěříte, že by to někdy mohlo být LEPŠÍ a že byste mohli prosperovat a žít v HOJNOSTI...


​- Nerespektujete sami sebe a tak raději sobě ustupujete a snažíte se být někým jiným ze strachu z odsouzení a proto, aby vás ostatní měli rádi?


​- Tolerujete si špatné stravovací návyky a vaše tělo vám to dává pěkně najevo, že se k němu nechováte s respektem a že si ho vůbec nevážíte...


​- Tolerujete si stále snižovat své cíle a ustupujete svým SNŮM, protože vám okolí dává najevo, že je to zbytečné a že můžete být šťastní i bez toho...


​- Víte, že chcete žít lepší život, máte pocit, že chcete v životě VÍC, ale stále se za to obviňujete, že byste přece měli být spokojení a šťastní s tím, co máte...


​- Snažíte se skrze svoji práci a tím, že budete ÚSPĚŠNÍ dokázat sami sobě a i ostatním, že za něco stojíte a že nejste to, co o vás říkali ostatní...


- Snažíte se MILOVAT sami sebe​, ale víte, že se to vůbec nijak neprojevuje na vašem chování a stále si v životě tolerujete průměr, podprůměr a to, že žijete stále podle představ někoho jiného...


​Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ANO, tak ​máte pravděpodobně NÍZKOU SEBE-ÚCTU...

Proč je tak důležité mít vysokou SEBE-ÚCTU?

​Protože to, jak moc máme RÁDI sami sebe, jak o sobě přemýšlíme a jak vidíme sami sebe určuje jednak to, jak se sami k sobě chováme...


​... a také to, jak moc si dovolujeme jednat ve svém Nejvyšším ZÁJMU a jak moc chceme pro sebe v životě DOBRÉ věci.


​Jak moc věříme, že si ZASLOUŽÍME žít život, po jakém toužíme a jak moc si dovolujeme projevovat sami sebe světu.


​Představte si člověka, o kterém si myslíte jen to NEJHORŠÍ, kterého absolutně nebudete respektovat a kterého odsuzujete, kritizujeme a někdy až NENAVÍDÍTE?


​Člověka, který vám způsobil mnoho bolesti, trápení, frustrace a problémů a kvůli kterému TRPÍTE a nejte štastní?


Jak byste se k takovém člověku zachovali? Jak byste se k němu chovali, kdybyste s ním museli každý den žít a měli ho stále vedle sebe?


​Přáli byste takovému člověku něco dobrého a přáli byste mu ať je štastný a ať se mu splní všechny jeho PŘÁNÍ?


​Předpokládám, že vaše první reakce je... "ehmmm, to asi ne"!


​Ve skutečnosti se velmi často takto chováme SAMI K SOBĚ...


Chováme se tak sami k sobě, protože si podvědomě o sobě myslíme tyto škaredé věci, které jsem zmínil (klidně si je přečtěte ještě jednou a sledujte vaši vnitřní reakci).

​​Není nám dovoleno BÝT ŠŤASTNÍ...

​Pokud nerespektujeme sami sebe a přemýšlíme o sobě nízko a myslíme si o sobě ještě k tomu špatné věci, tak nám není dovoleno "BÝT ŠŤASTNÍ"...


​Protože z nízké sebeúcty ​děláme jiné činnosti, než z vysoké sebeúcty.


Když nevyužíváme svůj potenciál, když ustupujeme sami sobě a svým snům, tak cítíme v hloubi své duše VÝČITKY a nahlodová nás SVĚDOMÍ...


Když se nestaráme o své tělo, které jsme dostali od Života, tak cítíme v hloubi duše VÝČITKY a nahlodává nás SVĚDOMÍ...


Když se sami k sobě nechováme hezky, tak cítíme VÝČITKY a nahlodává nás SVĚDOMÍ...


Když si TOLERUJEME v životě to, co NECHEME a co nám nedělá dobře, tak cítíme VÝČITKY a nahlodává nás SVĚDOMÍ...


Jsou to univerzální principy - j​sou to přirozené pocity, které jsou výsledkem nízké sebeúcty.


Z vysoké SEBEÚCTY se k sobě chováme hezky a reagujeme na tyto výčitky a svědomí, protože je vnímáme jako ukazatelem k našemu růstu a co potřebujeme kvůli sobě změnit.


Vnímáme je jako IMPULZ ke změně.


Z nízké sebeúcty je potlačujeme, ignorujeme a snažíme se před nimi utéct. 


Z vysoké sebeúcty je vnímáme jako dveřmi, skrte které projdeme do naší NOVÉ VERZE SEBE SAMA.


Dobrá zpráva je, že se to změnit a že nízká SEBE-ÚCTA je založená na FALEŠNÝCH základech a že je LŽIVÁ.


Proto těmto lžím můžete o sobě přestat věřit.

​Jak vzniká nízká SEBE-ÚCTA a to, že si sami sebe nevážíme a nerespektujeme ​?


Jednoduše se tak k nám chovali rodiče a poté i ostatní lidé, když jsme byli dětmi a když jsme vyrůstali...


S nízkou sebeúctou se NERODÍME, tu jsme si vytvořili z toho, jak se k nám lidé chovali. A my jsme uvěřili tomu, že k nám chovají oprávněně, že si to zasloužíme a protože MY JSTE TAKOVÝ.


Není to PRAVDA...


Chovali se k nám kvůli tomu, že se oni se sebou nějak cítili a že oni byli ve svém emocionálním stavu a protože s ním neuměli většinou pracovat, tak tyto emoce, frustraci, BOLEST a jejich ​SEBEOBRAZ na nás přehodili.


Přesně takto se vytváří GENERAČNÍ TRAUMA a na každém z nás je ho ukončit.

​Nechovali se k nám tak, protože my jsme se nějak chovali a protože my si to za naše chování zasloužíme. 


Chovali se k nám tak kvůli SOBĚ, ale my jsme uvěřili, že toto špatné chování prostě musíme v životě tolerovat, protože ​je kvůli nám.


​Začínáte si všímat toho rozdílu?


A proto pokud to nezměníme, tak si i v dospělosti tolerujeme špatné chování od ostatních lidí (a i těch nejbližších).


A nejhorší na tom je, že se pak už sami k sobě chováme HRUBĚ, ŠKAREDĚ, protože tak o sobě přemýšlíme sami.


​A když už jsme se chovali jako děti a v pubertě vyloženě ŠPATNĚ a škodlivě, tak to pramenilo už z naší nízké SEBE-ÚCTY, která ale ve skutečnosti byla LEŽ a ještě k tomu ani nebyla naše.


​Pramenilo to ne z toho, že jsme problémové dítě, ale protože si o sobě myslíme všechny ty škaredé věci, které o nás řekli.


​Je to přirozený výsledek nízké SEBE-ÚCTY. Škodlivé a někdy až sebedestruktivní chování...

​Dobrá zpráva je, že z toho vede cesta VEN...

​Naštěstí na každý problém existuje ŘEŠENÍ a řešením z tohoto problému je přestat věřit myšlenkám a obrazu sebe sama, který nám nepatří, který NENÍ PRAVDIVÝ...


... a začít vidět a hlavně CÍTIT sebe sama ve své skutečné energii. Cítit sami sebe, svoji úžasnou ENERGII - která je pokud jste žena hebká jako KVĚTINA a pokud jste MUŽ tak pevná jako ​SKÁLA.


​Toto je to, co si všichni ZASLOUŽÍME a po čem ve skutečnosti všichni prahneme. CÍTIT SAMI SEBE...


​Cítit svůj POTENCIÁL, který v sobě máme a díky vysoké SEBE-ÚCTĚ tento potenciál, tuto úžasnou energii začít projevovat.


Kvůli sobě a také kvůli ostatním lidem.


​​​​​​Je to nádherný proces, doživotní ZÁVAZEK, který chci i pro vás a ukážu vám cestu...​​

​Představte si na chvíli život, jak by to vypadalo​, kdybyste měli ​vysokou SEBE-ÚCTU, respektovali se a skutečně se MILOVALI?

​​Představte si, jak by se změnil váš život, kdybyste se chovali k sobě s úctou, respektem a kdybyste pro sebe chtěli jen to nejlepší? 


​Nemyslím tím nejlepším drahé a luxusní věci - myslím tím, že byste dělali dobré věci pro sebe, kvůli sobě, protože se máte rádi...


​Jaké by to bylo pečovat o svoje tělo, protože si vážíte sami sebe?


​Jaké by to bylo RESPEKTOVAT své pocity a potřeby, přestali byste na sebe být hrubý a dovolili byste si je naplnit, protože víte, že můžete?


​Jaké by to bylo chtít pro sebe dobrou práci, skvělou finanční situaci, úžasný a láskyplný vztah, touhu se rozvíjet a poznávat sebe sama, protože jste fascinování z toho, kým skutečně jste?


​Jaké by to bylo se skutečně chtít stát svojí NEJLEPŠÍ verzí - člověkem, na kterého jste HRDÍ kvůli sobě a pro sebe a poté byste tohoto člověka nabídli světu?


Jaké by to bylo?


​Na chvíli si to představte?


​Vyplatilo by se investovat trochu času do toho se to naučit?


​Vyplatilo by se vám investovat trochu času a vaší energie ​a toto všechno, co jste se na této stránce dozvěděli a i něco LEPŠÍHO prožívat ve vašem denním životě "na vlastní kůži"?


​Pokud ANO, tak to také dokážete udělat..


Pokud jste si odpověděli ANO, tak mám pro vás dobré zprávy...

​Za tímto účelem jsem vytvořil ​Vedené MEDITACE​ pro vysokou SEBE-ÚCTU...

​V těchto audio nahrávkách Vedených MEDITACÍ ​a také ve videích budeme přesně na tomto pracovat.


Abyste se začali k sobě chovat hezky, se soucitem, laskavostí a zároveň intenzitou k tomu splnit si vaše PŘÁNÍ.


​Možná už teď vám běží hlavou myšlenka, že byste se měli začít k sobě chovat mnohem lépe - a to je teprve začátek naší cesty.


​​Záměrem tohoto programu je naprosto změnit vztah, který máte sami se sebou, jak se sami k sobě vztahujete, chováte a abyste dělali činnosti, kterou jsou pro vaše Nejvyšší DOBRO.


​Protože poté začne mít život zcela jinou CHUŤ a teprve poté začnou všechny ty věci skutečně DÁVAT SMYSL.


​Protože je začnete dělat PRO SEBE a KVŮLI SOBĚ...


​Srdečně vás zvu k tomu, abyste se na tuto cestu přidali také - protože to bude možná to nejlepší, co můžete pro svůj život udělat.
Autor projektu

Jmenuji se Jiří Majkus a s meditacemi jsem se poprvé setkal před sedmnácti lety. Jsem autorem ​​21 meditačních, TRANSFORMAČNÍCH online programů.


Pomocí meditace a vedených meditací jsem si do svého života přitáhl moji milovanou ženu, povedlo se mi zhubnout 10kg a objevil jsem v sobě svoje životní poslání.

Podnikám v oboru, který MILUJI, dává mi hluboký smysl a naplňuje mě energií.


Moje cesta ale nebyla procházka růžovým sadem a vedené meditace mi pomáhaly na této cestě zůstat. Pomáhaly mi vyjasňovat můj záměr a to, po čem ve skutečnosti moje srdce touží.


Jsem nesmírně vděčný, že vám mohu nyní zprostředkovat metody a techniky, které mi pomohly splnit si moje velká přání.

Jak je sestaven tento ​​meditační program Vedených MEDITACÍ?

Tento online meditační program je sestaven ​do těchto základních částí...


1⃣ První část je ​teorie, kde se ponoříme do tohoto tématu a řekneme si důležité informace, postoje a přístupy (formou videa, audio a nebo textu)...


2⃣ Druhá část je ​​audio nahrávka Vedené MEDITACE​.


A třetí část je práce s meditačním DENÍKEM pro praktické aplikování vhledů a "AHA" momentů, které máte během naší meditační cesty.

​Nyní také přístup k MEDITACÍM pomocí ​aplikaci Vedených MEDITACÍ...

​Aby pro vás bylo ještě jednodušší a snažší meditovat s těmito meditacemi, tak dostanete také přístup do aplikace vedených meditací, kterou si můžete stáhnout do mobilu nebo i tabletu.


Meditace a i videa je možné poslouchat na cestách offline (po jejich stažení) a na pár kliknutí máte přehledný přístup k vaším meditacím.


Tento přístup dostanete navíc ke klasickému přístupu do členské sekce.

Připravil jsem pro vás ​​Vedené MEDITACE, které si ZAMILUJETE...

Jaké konkrétní meditace jsou součástí tohoto programu?

Vedená MEDITACE: Léčení pocitů PONÍŽENÍ a uvolnění BLOKŮ k vysoké SEBEÚCTĚ...

Ve video lekci jsme si řekli, že se nerodíme s nízkým obrazem sebe same a s nízkou sebeúctou.


Abychom měli nízkou SEBEÚCTU a přemýšleli o sobě nízko, tak nás v životě musí někdo PONÍŽIT.


Toto ponížení nám ale bere životní energii, bere nám SÍLU a bere nám MOC nad naším životem.


Proto s tím pracujeme v nové meditaci, která vám naproto nádherným způsobem pomůže vystoupit z vašeho ponížení a vstoupíte do své VELIKOSTI, síly a vlastní ZÁŘE.


Plně prožijete sami sebe ve své síle, s vysokou SEBEÚCTOU a vaše Vyšší JÁ vám pošle Zlatou korunu, kterou si nasadíte a prohlásite se tak Králem / Královnou vašeho života.


Tato ochranná koruna vás bude chránit před dalšími pokusy ponížení a také vás její energie povede k tomu, abyste jednali více v souladu s vaším Vyšším JÁ.


Toto přeji opravdu každému...


V 18 minutovém videu si toto vysvětlujeme detailně a také se dozvíte příklad mého ponížení, které jsem měl od svých rodičů a jak jsem se z toho dostal a co jsem potřeboval pochopit a udělat, abych se z toho mohl osvobodit.


​Nyní je řada na vás - pojďte i vy vystoupit ze svého PONÍŽENÍ tím, že vstoupíte do své SÍLY a vezmete si zpět MOC, kterou máte nad svým životem...


 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE: ​​​Pro vysokou SEBEÚCTU...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE: ​​Meditace PRAVÉHO JÁ a pozitivní obrazu SEBE-SAMA...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

a NAVÍC tomu dostanete t​ento BONUS...

Bonusová MEDITACE: ​Meditace SEBELÁSKY, ODPUŠTĚNÍ a SEBEÚCTY...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

​Speciální BONUS: Zápisník mojí SEBEÚCTY a mého nového JÁ...

 Hodnota 490,- Kč (20 eur)

​Meditační deník BOŽSKÝCH vhledů...

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​3 video lekce..
 • ​3 vedené meditace...
 • ​Bonusová video lekce...
 • ​Bonusová meditace 
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem ​3 480,- Kč!


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto ​transformační jízdu do vašeho VNITŘNÍ SVĚTA...


​Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba ​udělat objendávku a provést platbu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky, proto doporučuji využít platby kartou. Využíváme zabezpečený systém GoPay. Při platbě převodem z účtu to může trvat 1-2 dny. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Klikněte na tlačítko "Získat MEDITACE" a vstupte do tohoto nového online programu ještě DNES!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​3 video lekce..
 • ​3 vedené meditace...
 • ​Bonusová video lekce...
 • ​Bonusová meditace
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem 3 480,- Kč!


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2021)

/* ]]> */