fbpx
Vedené Meditace

Primární ZPŮSOB, jak s vámi ANDĚLÉ komunikují…

⭐🔮 Stáhněte si ZDARMA Vedenou MEDITACI na Splnění PŘÁNÍ! >>

Kromě mnoha znamení, symbolů a poselství, které dostáváme od Andělů existuje hlavní způsob, jak s vámi Andělé komunikují.

O tom si více řekneme v tomto článku.

Přečtěte si také článek: 5 způsobů, jak požádat ANDĚLY o pomoc (která přijde velmi rychle!) >>

A také článek: Top 5 způsobů, jak s vámi ANDĚLÉ komunikují! >>

Jsem nadšený s vámi tento nejčastější způsob komunikace Andělů sdílet, protože pochopení, jak s námi komunikují dokáže doslova změnit život k LEPŠÍMU..

Pojďme na to…

Získejte pomoc, podporu, vedení a OCHRANU vašich Andělů pomocí Andělských MEDITACÍ! >>

Na úvod chci jen připomenout, že Andělé jsou spirituální bytosti vyšších vibrací a s vyšším vědomím, které mají posvátný závazek být na pomoci lidstvu a jejich účelem a smyslem je nám pomáhát, vést, podporovat a chránit.

Tento svůj účel nesmírně RÁDI naplňují a my se tedy proto nemusíme cítit vině, že tuto pomoc přijmeme – ovšem hlavně čekají, až je o pomoc POŽÁDÁME…

Tak, jak se dozvíte na této stránce a v tomto VIDEU! >>

Protože mají Andělské, světelné bytosti vyšší vědomí, tak vidí naši realitu a náš život z vyšší perspektivy a proto nám mohou být tak moc nápomocní.

Jak se spojíme s jejich vedením, tak jsou schopni nám do našeho života přinést zcela novou perspektivu… a tak nám pomoci přinést něco nového, obzvláště tam, kde nevidíme cestu a kdy se cítíme zaseknutí a kde nás něco TRÁPÍ a tíží.

Andělé mohou nabídnout z takové situace vedení, ujištění, ochranu a důležité vhledy, které vedou k LEPŠÍM ROZHODNUTÍM a tak nás skvěle podporují na naší životní cestě.

Andělé nám tedy pomáhají mnoha způsoby, ale jeden z hlavních způsobů, jak slouží lidstvu je, že nás pozvedávají do vyšších úrovní vědomí a sebe sama.

Jeden ze způsobů, jak to dělají je, že nám pomáhají se pozvednout z nižších úrovní vědomí – myšlení, postojů, názorů, přesvědčení a vzorců…

⭐🔮 Stáhněte si ZDARMA Vedenou MEDITACI na Splnění PŘÁNÍ! >>

Aby k tomu mohlo dojít, tak nám pomáhají UZDRAVIT svojí léčivou energií naše traumata, zranění, nízkou sebeúctu, sebevědomí, nízký obraz sebe sama atd…

Nižší úrovně vědomí nám z jedné strany také slouží – pomáhají nám k přežití a udržují nás v bezpečí a pomáhají nám fungovat v tomto materiálním světě… ale zároveň to není zdaleka všechno a naše vědomí nám toho nabízí k existenci mnohem více.

Andělé jsou na této duchovní evoluci naší PRŮDOVCI a POMOCNÍCI.

Proto se tak vyplatí se na ně obrátit, požádat je o pomoc a také o splnění našich PŘÁNÍ – jak se dozvíte na této stránce! >>

A na této duchovní evoluci s námi komunikují mnoha způsoby…

Když jsme v nižších úrovních, vědomí a vibrace – jednoduše, když jsme pohlceni NEGATIVNÍMI myšlenkami, kdy mysl převzala kontrolu, tak nejsme schopni přijmout tento hlavní způsob komunikace Andělů.

Proto se často potřebujeme z těchto nízkých stavů dostat a pozvednout své VĚDOMÍ.

K tomu vám skvěle pomůžou Andělské MEDITACE, které můžete získat zde! >>

Primární způsob, jak s vámi Andělé komunikují…

Prvně je potřeba si říct, že základní analytické a logické myšlení BLOKUJE tento primární způsob Andělské komunikace.

Výsledkem je, že Andělská komunikace je následně filtrována a můžete obdržet například impulzy k nějakému činu, pocity, pocit a smysl vědění – a také poselství formou znamení, symbolů a synchronicit.

Což toto samotné je VÝBORNÉ a je skvělé s tím pracovat a nechat se vést těmito formami komunikace – toto samotné je velký ÚSPĚCH, když si toho všímáme a jednáme podle toho.

Ale nad tím vším je ještě PRIMÁRNÍ způsob Andělské komunikace a tím je, že Andělé s vámi komunikují skrze myšlenkové formy a vzorce. To je za hranicí slov – jako myšlenkové semínko, které se postupně rozvine.

Je to Andělské poselství, které vibruje ve vyšších úrovních vědomí než bežná analytická mysl.

Otevření se této formě Andělské komunikace…

Aby bylo možné tento způsob komunikace přijmout, tak potřebujete pozvednout vaše vědomí. Utišit mysl a pozvednout svoji vibrační frekvenci – začít se cítit DOBŘE.

V tomto stavu vědomí jste schopni přijmout Andělské poselství, které je za hranicí bežných slov a komunikace.

Tyto myšlenkové formy jsou podpořeny Andělskou vibrační frekvencí, obsahují mnoho perspektiv a moudrosti.

Je to jako kdybyste viděli celý film jedinou myšlenkou, jedinou jiskrou světla.

Tento způsob vás naučím v Andělských MEDITACÍCH, které můžete získat zde! >>

Je to Andělská komunikace ne skrze slova ale skrze frekvenci. Kdy získáte poselství toho, co přesně v daný moment potřebujete vědět a znát.

Jeden ze způsobů, jak žádat své Anděly je z běžné úrovně vědomí a myšlení (což je výborné i tak a lepší než vůbec, protože i tak na to Andělé reagují)…

A druhý způsob je z vyšší úrovně vědomí, kdy jste také tuto formu komunikace schopni zachytit a přijmout.

První krok k tomu je se začít cítit příjemně ve spojení s Andělskou energií. A začít si všímat nižších úrovní komunikace, vedení a pomoci, kterou od Andělů dostáváte, když si je požádáte o pomoc.

Pokud je to něco, s čím chcete pracovat také a co chcete do větší hloubky rozvinout a pozvat Andělskou pomoc i do vašeho života…

Tak se přidejte k nám do Andělských MEDITACÍ, kde přesně s tímto budeme pracovat! >>


Andělské MEDITACE…


Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */