fbpx
Vedené Meditace

Jak změnit svůj KARMICKÝ OSUD…

🔥🔮 Nové Vedené MEDITACE čištění KARMY! >>

Jak změnit svůj KARMICKÝ osud, aby se naše budoucnost nerozvíjela jen podle naší často špatné KARMY?

To je otázka, kterou jsem si kladl, když mi před několika lety velmi rychle došlo, že moje KARMA, která utváří můj život není asi to „pravý ořechový“ a to, co bych si přál.

Mohu se svojí špatnou KARMOU vůbec něco dělat?  

To můj OSUD bude jen podle mé KARMY a pokud to není, co bych chtěl, tak máme prostě smůlu?

🔥🔮 Každý z nás má 2 OSUDY a na nás je, který si ZVOLÍTE, jak se dozvíte v tomto novém videu k Vedeným MEDITACÍM čištění KARMY! >>

Jak PRAKTICKY změnit svůj KARMICKÝ osud…


Když se na KARMU podíváme z praktického a pochopitelného úhlu pohledu a jak nám ovládá život, tak to fungujte tak, že do svých činností, které děláme přinášíme určitou emoci, pocit a vibraci, která má často svůj KARMICKÝ základ.

Přinášíme automaticky a podvědomě do našich okamžiků, ze kterých si tvoříme svůj život, staré emoce, emocionální spouštěče z minulosti.

Například se to může projevovat tak, že…

V intimním okamžiku na mě vyskočí nezpracovaná emoce třeba z puberty a já tuto emoci přináším do mého okamžiku a tato emoce pro mě vytváří prožitek a zkušenost, který je v podstatě kopií zkušenosti z minulosti

Když ji rychle potlačím, ignoruji a snažím se této staré emoci za jakoukoliv cenu vyhnout – hlavně abych ji nemusel cítit.

– vytvořím si tedy potvrzení toho, čemu věřím, dokud to v sobě nezměním.

Do činností v podnikání přináším nezpracovanou emoci, která se podvědomě ukáže při nějaké činnosti, situaci, události, která mi připomene starou vzpomínku, kdy jsem se mohl například cítit, že já peníze vydělávat neumím a tuto emoci si přináším do přítomnosti a z této vibrace si tvořím svoji budoucnost.
Když se jí snažím opět potlačit, ignorovat a hlavně necítit.

– vytvořím si tedy potvrzení toho, že PENÍZE vydělávat neumím, dokud to v sobě nezměním.

A tyto EMOCE, ve kterých na denní bázi žijeme mají KARMICKÝ základ. 

Vychází z naší KARMY(souboru myšlenkových vzorců, podvědomých reakcí, rodové karmy, názorů, postojů, úhlú pohledu a zkušeností)…

Karmické EMOCE jsou emoce, které nás provází už od dětství a podvědomě dominují náš emocionální stav, ve kterém žijeme den za dnem.

Karmické EMOCE vytváří ty stejné rozhodnutí, činnosti a tak žijeme stále v tom stejném…

Abychom mohli změnit náš život, tak potřebujeme uvolnit tyto KARMICKÉ emoce z minulosti, začít se jinak a nově CÍTIT a z toho teprve můžeme v našem životě vytvořit něco nového…

Přestat věřit myšlenkám, na kterých tyto emoce mají postavný svůj základ a začít jinak přemýšlet.

🔥🔮 A v tom vám pomůžou nové Vedené MEDITACE čištění KARMY, kde budeme naše KARMICKÉ emoce, které máme v klíčových oblastech života uvolňovat a čistit! >>

Pomocí těchto Vedených MEDITACÍ se začnete jinak cítit a začnete cítit něco nového..

Pomůžou vám vystoupit z vašich dominujících KARMICKÝCH EMOCÍ…

Abyste nežili ve stále se opakujících KARMICKÝCH emocíchkteré vytváří stejné reakce, rozhodnutí, činnosti a které přináší stejný život.

Budete reagovat na události, situace a okolnosti novými reakcemi, které budou více VĚDOMÉ a díky těmto vašim novým reakcím na denní situace si přirozeně vytvoříte ve vašem životě něco nového a LEPŠÍHO…
Budete se sebou jinak CÍTIT…

Váš život se postupně a krok za krokem PROMĚNÍ, tak jak proměníte sami sebe, své vnitřní pochody, myšlenky, reakce a emoce.

Čištěním a léčením KARMY se také přeorientujete na cestu vašeho SKUTEČNÉHO osudu, o kterém se dozvíte v tomto videu! >>

Kdy cítíte, že toto je vám SKUTEČNĚ SOUZENO. Kdy cítíte pocit harmonie, souladu, že takto to má být.

A takový osud má každý z nás – i lidé, co mají špatnou KARMU a i lidé, co mají dobrou KARMU. Tento skutečný osud je naše „DHARMA“ – naše poslání a přesahuje náš KARMICKÝ osud.

Takže nejde o to si jen vytvořit „LEPŠÍ KARMU“, naším a mým záměrem je více a více žít cestu našeho SKUTEČNÉHO OSUDU.

Proto vás srdečně zvu do Vedených MEDITACÍ čištění KARMY, které vám ve vašem životě pomůžou čistit vaši KARMU! >>

– meditace jsou nyní se zahajovací cenou jen za 690,- Kč a to včetně předprodejního BONUSU, který získáte okamžitě…


Vedené MEDITACE čištění KARMY…

Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */