fbpx
Vedené Meditace

Je ODPUŠTĚNÍ klíčem k LÉČENÍ naší špatné KARMY?

🔥🔮 Nové Vedené MEDITACE čištění KARMY se zahajovací cenou! >>

Na začátek chci říct, že není důležitější téma než toto, to proto, že má největší vliv na kvalitu našeho života…

Stále více lidí si uvědomuje karmu a karmické zákony. Není však všeobecně známo, že lidské bytosti dostávají příležitost proměnit svůj KARMICKÝ OSUD a vymanit se z jeho negativních stránek.

Přečtěte si také: Jak změnit svůj KARMICKÝ osud! >>

Každý člověk, kterého známe nebo se kterým přicházíme do kontaktu, má v našem životě jedinečnou roli. Zatímco někteří nám přinášejí nesmírnou radost, nádherné chvíle a lásku, mnoho jiných nás zanechává se zármutkem, hněvem, ublížením, negativní zkušeností a melancholií.

Několik z nich udělá v našem životě nějaký trvalý dojem. Některé trvalé dojmy jsou krásné, radostné a veselé. A některé trvalé dojmy zanechají hluboký šrám na naší duši.

V důsledku toho se často ptáme, jak a proč se věci dějí tak, jak se staly, nebo proč se k nám druzí chovají specifickým způsobem a jak to můžeme případně změnit.

Karmická síla ODPUŠTĚNÍ…

Zákon, kdy jak zasejeme, tak také sklidíme je koncept KARMY, kdy zažíváme emoce podle našich činů. Často se s námi zachází nespravedlivě, když námi pohrdá někdo, s kým se chováme s úctou.

Přesto si musíme pamatovat, že mnoho z toho, co se děje během tohoto života, je důsledkem našeho předchozího života a také RODOVÉ karmy.

S tím budeme společně pracovat v novém online programu Vedených MEDITACÍ čištění KARMY! >>

Meditační program můžete získat nyní se zahajovací a nejnižší cenou…

Odpusťte a budete SVOBODNÍ…

Rúmí, perský básník, právník, teolog a učitel řekl, že lidé, kteří si neuvědomují důlěžitosti svého ODPUŠTĚNÍ, si nebudou vědomi Božích požehnání.

Proto, když se někdy setkáme s nevhodnými a nekompatibilními lidmi, kteří nám ubližují a přinášejí bolest, často to vyústí v přijetí našeho vlastního NEGATIVNÍHO postoje.

To se projeví, když uděláme nějaká ukvapená rozhodnutí nebo uděláme něco, co vede k lítosti. Podvědomě uděláme rozhodnutí, které sice má vést k naší ochraně, ale kvalita těchto rozhodnutí, které děláme v takových bolestivých situacích je nakonec ale PROTI nám.

Taková rozhodnutí z bolesti a ublížení vedou ještě více k naší vlastní bolesti a ublížení, protože z těchto pocitů ublížení jednáme a vytváříme si takové realitu, zkušenosti a prožitky.

Protože to, z jaké emoce a vibrace tvoříme náš život určuje, jaký vytvoříme. Pokud jednáme podvědomě stále z pocitů ublížení, hněvu, vzdoru a bolesti, tak vytváříme více takových situací, které se obrací proti nám.

Proto si dovolujeme ODPUSTIT hlavně kvůli sobě a pro sebe, abychom si přestali sami UBLIŽOVAT tím, že jednáme z pocitů ublížení.

Nakonec pak musíme odpustit ještě SAMI SOBĚ za to, jak jsme si tak moc ničili a kazili život a byli PROTI sobě, protože jsme někomu neodpustili.

Odpuštění má sílu bojovat proti naší ŠPATNÉ KARMĚ.

Proto budeme ve Vedených MEDITACÍCH čištění KARMY odpouštět lidem, kteří nám ublížili! >>

Budeme přesekávat TOXICKÉ energetická a emocionální spojení – kordy, které nás s nimi podvědomě a nezdravě vážou a způsobují, že jejich činy na nás mají stále negativní vliv. Na naše emoce, energii, rozhodnutí a na to, v jaké kvalitě žijeme náš život.

Tuto důležitou LÉČIVOU práci čištění naší KARMY budeme dělat v klíčových oblastech života, protože v každé z nich potřebujeme uvolnit toxickou energii neoduštění.

Tím se staneme čistým prostředníkem proto, aby se skrze náš životní energie mohla projevovat a tím nás ŽIVOT povede na cestu našeho SKUTEČNÉHO osudu.

Rozdíl mezi KARMICKÝCH a SKUTEČNÝM osudem se dozvíte v tomto VIDEU! >>

Jsou to tyto oblasti:

  • Emocionální oblast – náš emocionální domov a dominantní emoce, ve kterých žijeme celý život.
  • Zdraví a vitalita…
  • Vztahy a LÁSKA…
  • Kariéra, práce a podnikání…
  • Finanční oblast…
  • A čeká vás ještě Bonusová MEDITACE: Meditace SKUTEČNÉHO osudu…

PLUS ještě nyní navíc získáte jako DÁREK předprodejní bonus v podobě Inspirující MEDITACE: „Všechno je v POŘÁDKU“, která proměňuje jednu z našich dominantních KARMICKÝCH emocí.

Potřebné detaily o Vedených MEDITACÍ čištění KARMY se dozvíte zde – kde můžete meditační program získat se zahajovací cenou! >>

Odpuštění uvolňuje, LÉČÍ a čistí KARMU

Destruktivní vzorec chování, který můžeme mít podvědomě proti sobě a svému životu ukazuje naši špatnou KARMU a potřebu odpuštění, abychom přestali podle tohoto negativního vzorce jednat.

Destruktivní vzorec chování můžeme mít v našem INTIMNÍM VZTAHU, kdy máme sice záměr mít krásný vztah, ale díky špatné zkušenosti z minulosti, kdy jsme ještě neuvolnili (neodpustili) toxickou energii ublížení, se nakonec zachováme tak, že vztah ničíme a sabotujeme…

Destruktivní vzorec chování můžeme mít se svým ZDRAVÍM, kdy chceme být plní vitality, energie, pevného zdraví a cítit se ve svém těle skvěle, ale protože máme negativní zkušenosti z minulosti, kdy nám bylo ublíženo (např. nejapnou poznámkou na naše tělo), tak podvědomě ubližujeme svému tělu nezdravou stravou, protože ho trestáme za to, že kvůli němu jsme trpěli.

Destruktivní vzorec chování můžeme mít se svými PENĚZI, kdy chceme žít v hojnosti, vydělávat více peněz a zajistit svoji rodinu a žít život naplno, ale protože nám někdo ohledně peněz v minulosti ublížil (např. ponížením, že náš úspěch byla jen náhoda) a my neodpustíme, tak jednáme z těchto emocí a takový úspěch znovu nechceme, protože se chceme vyhnout tomu, že se nám bude snažit zase někdo ublížit.

Proto budeme ve Vedených MEDITACÍCH čištění KARMY odpouštět a uvolňovat toxickou energii ublížení ve všech těchto oblastech! >>

Neznám asi důležitější vnitřní práci, kterou můžeme pro sebe a svůj život udělat. Nic více neovlivní POZITIVNĚ kvalitu našeho života jako naše ODPUŠTĚNÍ.

Odpuštění neznamená, že děláme, že si nic nestalo a že děláme, že je to v pořádku. Opak je pravdou – uznáme ublížení, ke kterému často opravdu došlo a uvolníme tyto pocity kvůli svému blahu. Protože tyto pocity žijí uvnitř nás, když neodpustíme.

A když žijí uvnitř nás, tak také podvědomě ovládají naše rozhodnutí a chování.

Nesmíme ovšem tiše snášet nesprávné chování, se kterým se setkáváme. Každý se musí naučit praktikovat sebelásku a distancovat se od každé osoby, která poškozuje naše blaho.

To znamená, že sami odpustíme, ale pokud daná člověk nadále pokračuje ve svém chování, tak můžeme odříznout společné vazby a přestat se stýkat.

Odpuštění je zásadní. Jinak by to mohlo vést k hořkým pocitům, včetně nenávisti a neštěstí. Naše KARMICKÉ spojení s danou osobou musí být zmírněno, pokud se daná osoba nestane více negativní.

Proto s tím budeme pracovat ve Vedených MEDITACÍCH čištění KARMY! >>

Odpuštění je obtížné, ale nezbytné. Díky němu můžeme posílit naši životní energii, protože její proudění neblokují zaseknuté emoce ublížení.

Prvním krokem je si takové ublížení vůbec připustit. Dovolit si přiznat sami sobě pravdu, že nás opravdu BOLÍ to, co se stalo v minulosti a že si to v sobě stále neseme.

Pokud si nepřipustíme tyto EMOCE, tak k důležitému odpuštění nemůže dojít.

Klíčem k odpuštění je také EMPATIE. Odpuštění nikdy nebylo snadným úkolem. Člověk k tomu potřebuje také někdy čas, ale je to jediný způsob, jak vyčistit svůj KARMICKÝ cyklus a KARMICKÝ osud.

Pokud chcete také začít čistit svoji KARMU, tak vás srdečně zvu do Vedených MEDITACÍ čištění KARMY, kde se přesně na toto a jiné zaměříme! >>


Vedené MEDITACE čištění KARMY…

Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */