fbpx
Vedené Meditace

Co dělat se zátěží KARMICKÉHO dluhu…


Karmický DLUH představuje jakousi nesrovnalost nebo nerovnováhu, kterou si neseme ze své životní cesty a může ovlivňovat naši současnost v podobě opakujících se vzorců, problémů nebo výzev.

Představte si, že vaše životní energie je jako řeka, která by měla plynout hladce a bez překážek. Ale co když se v této řece objeví kameny a nánosy, které způsobují víry a zpomalují její tok?

Tyto kameny a nánosy můžeme přirovnat ke „karmickému dluhu“ – staré záležitosti, chyby a nerozřešené situace, které s sebou táhneme a které nám brání v plynulém průběhu života.

Způsobují nám opakující se výzvy a problémy. Způsobuje nám opakující se myšlenkové vzorce a emoce, které cítíme a které ovládají podvědomě naše jednání a rozhodnutí.

🔥💜 FIALOVÝ PLAMEN je považován za manifestaci vysoké vibrace lásky a moudrosti, která má schopnost transformovat NEGATIVNÍ energie a karmické dluhy v POZITIVNÍ sílu! >>

Tato transformace neznamená, že se „vymaže“ minulost nebo že se vyhneme následkům našich činů, ale spíše že nabízí cestu k porozumění, uzdravení a vyrovnání se s těmito energiemi konstruktivním a harmonizujícím způsobem.

Karmický dluh se projevuje například tak, že…

🌀🖤 Můžete si všimnout, že se vám v životě opakují stejné situace nebo problémy, jako kdybyste se stále točili v kruhu. Třeba stále narazíte na stejný typ partnera, nebo opakovaně čelíte stejným pracovním problémům.

🌀🖤 Můžete mít iracionální strachy nebo fobie, které neodpovídají vašim zkušenostem v tomto životě, ale přesto vás ovlivňují.

🌀🖤 Můžete mít problémy s vytvářením nebo udržením zdravých vztahů, ať už přátelských, rodinných, nebo romantických, což může být ovlivněno nevyřešenými karmickými otázkami.

🌀🖤 Obecný pocit, že se nemůžete posunout vpřed v životě nebo dosáhnout svých cílů, přestože se snažíte, může být způsobený karmickým dluhem.

Práce s FIALOVÝM PLAMENEM a zaměření na rozpuštění karmického dluhu mohou pomoci odstranit tyto překážky a umožnit vám žít plnější a šťastnější život. Umožňuje hlubší pochopení a uzdravení těchto problémů, poskytuje cestu k jejich překonání a otevírá dveře k novým možnostem.

Meditace s Fialovým plamenem může pomoci odstranit karmický dluh tím, že… 

  • Proměňuje negativitu – Pomáhá transformovat negativní energii a emocionální zátěž spojenou s minulými činy do vyšších stavů vibrace, jako je láska a odpuštění.
  • Uzdravuje na hluboké úrovni  Nabízí možnost hlubokého vnitřního uzdravení a osvobození od starých vzorců a omezení, což umožňuje jedinci růst a pokračovat vpřed bez těžké zátěže minulosti.
  • Podporuje seberealizaci a růst – Skrze proces čištění a transformace pomáhá jedinci lépe pochopit svou životní cestu, učit se z minulých chyb a podporuje duchovní růst a rozvoj.

Nové Vedené MEDITACE s léčivým FIALOVÝM plamenem jsou tedy cenným nástrojem pro čištění zátěže svého KARMICKÉHO dluhu! >>

Nabízí cestu k transformaci a osvobození, která vede k větší harmonii, míru a pocitu naplnění v životě…👇👇👇


Vedené MEDITACE léčivého FIALOVÉHO plamene…

Mějte se krásně,

Jiří Majkus

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */