fbpx
Vedené Meditace

(Meditace): Otevřete se finanční HOJNOSTI…

Přemýšleli jste někdy, co by se stalo, kdyby peníze nebyly překážkou? Jak by to změnilo váš život, kdybyste měli finanční svobodu a mohli se soustředit na to, co skutečně milujete?

Představuji vám novou speciální Vedenou MEDITACI na finanční HOJNOST, která je součástí sady 10 minutových meditací! >>


Je navržená tak, aby vám pomohla otevřít dveře k prosperitě a hojnosti. Tato meditace vám nabízí nástroje k překonání bariér, které brání vašemu finančnímu úspěchu, a umožňuje vám přivítat hojnost do vašeho života s otevřenou náručí.

Proč je tato meditace důležitá?

Ve světě plném nejistoty a finančního tlaku nám meditace na finanční hojnost nabízí prostor pro klid a zaměření. Pomocí osvědčených technik vizualizace  se naučíte:

  • Cítit a ztělesňovat emocionální stav bohatství, což je klíčové pro přitahování prosperity.
  • Definovat a manifestovat vaše finanční cíle s jasností a sebedůvěrou.

Co se stane, když zůstanou vaše vnitřní dveře zavřené?

Zameškáte příležitost prohloubit své porozumění tomu, jak finanční hojnost může plynule vstoupit do vašeho života. Bez akce a uvědomění si vašich finančních přesvědčení můžete nevědomky blokovat tok hojnosti, který si zasloužíte.

Přečtěte si také:

💪 Meditace pro posílení SEBEVĚDOMÍ! >>

A proč si vybrat celý meditační balíček?

Kromě meditace na finanční hojnost, balíček obsahuje 19 dalších pečlivě připravených meditací, každá zaměřená na různé aspekty vašeho života, od sebelásky a sebedůvěry, po vztahy a kariéru.

Společně tvoří cestu pro vaši osobní a duchovní transformaci, přinášejí vám nejen bohatství, ale také hluboký vnitřní mír a radost.

Připojte se k nám na této 20 denní cestě transformace a začněte každý den s novou meditací, která vás vybaví silou a motivací, aby každý váš den byl lepší než ten předchozí! >>

Meditace na manifestaci finanční hojnosti a otevření se toku peněz pomáhá naladit naši mysl a emoce na přijímání a vytváření bohatství. Při této meditaci si vizualizujeme, že dosahujeme finančního úspěchu a bohatství, což může zahrnovat představy o obdržení peněz, úspěšném podnikání, nebo jiných formách materiálního zisku.

Cílem je vyvolat silné pozitivní emoce spojené s finančním úspěchem, jako jsou radost, jistota a vděčnost. Tento proces nejenže posiluje naši vnitřní víru v možnost dosáhnout finančního bohatství, ale také přitahuje tyto příležitosti do našeho života tím, že změní naše vnímání a otevře nás možnostem a rozhodnutím vedoucím k hojnosti.

Kdy si pouštět tuto meditaci:

Při plánování finančních cílů: Tato meditace je ideální k pouštění, když si stanovujete finanční cíle nebo když plánujete budoucí investice či podnikatelské aktivity. Pomáhá ujasnit vaše myšlenky a zaměřit se na cesty k dosažení těchto cílů.

Při pocitech finanční nejistoty nebo stresu: Pokud cítíte finanční tlak nebo jste znepokojeni svou ekonomickou situací, meditace vám může pomoci obnovit vnitřní klid a otevřít mysl pro nalezení praktických řešení.

Na začátku pracovního dne: Pouštění této meditace před zahájením práce nebo podnikání může nastavit pozitivní a produktivní tón pro váš den, čímž zvyšuje vaši šanci na úspěch a příležitosti k finančnímu zisku.

Před důležitými obchodními schůzkami nebo rozhodnutími: Meditace na finanční hojnost může posílit vaši sebedůvěru a pomoci vám přistupovat k finančním vyjednáváním a rozhodnutím s jasnou hlavou a optimistickým výhledem.

Přínosy pravidelného poslouchání meditace:

Změna mindsetu: Pravidelné poslouchání této meditace může přetvořit váš myšlenkový vzor o penězích a bohatství, pomáhá odstranit negativní předsudky spojené s penězi a nahradit je pozitivním a hojnostním přístupem.

Posílení vnitřní víry: Meditace pomáhá posílit vaši víru ve vlastní schopnosti dosáhnout finančního úspěchu, což je zásadní pro překonávání překážek a dosahování osobních i profesionálních cílů.

Přitahování příležitostí: Vizualizace finančního úspěchu a spojené pozitivní emoce mohou energeticky přitahovat nové příležitosti a zlepšovat vaši schopnost je rozpoznávat a využívat.

Zlepšení finančního rozhodování: Tato meditace může zlepšit vaše finanční rozhodování tím, že vám poskytne klid a jasnost potřebné k efektivnímu a promyšlenému řízení vašich zdrojů.

Pravidelným posloucháním meditace na manifestaci finanční hojnosti tak můžete výrazně ovlivnit svůj finanční život, otevřít se novým možnostem a přijmout pozitivní změny, které vám pomohou dosáhnout žádoucího bohatství a úspěchu.


10 minutové Vedené MEDITACE – sada 20 meditací pro každý den…

Jiří Majkus

Add comment

Vedené Meditace na facebooku

/* ]]> */