fbpx

Nové 10 minutové Vedené MEDITACE pro každý den - váš "švýcarský nůž" osobního rozvoje se zahajovací cenou...

- sleva končí za:

05
Dní
08
Hodin
51
Minut
38
Sekund

Transformujte svůj život: Objevte sílu 10 minutových Vedených MEDITACÍ...

Zjistěte, jak tyto 10 minutové meditace mohou být klíčem k hlubší pohodě, lepšímu zdraví a většímu úspěchu. Získejte 20 speciálně navržených Vedených MEDITACÍ pro každý den!

Tyto meditace jsou takovým švýcarským meditačním nožem vašeho osobního a duchovního rozvoje...

"V každém dechu tkví možnost změny a v každém okamžiku šance na klid. Meditace není únikem od reality, ale mostem k hlubšímu pochopení života."

- autor neznámý...

Objevte sílu těchto 10 minutových Vedených MEDITACÍ do každého dne...

- čas už nemusí být v dnešní uspěchané době překážkou k vašemu mentálnímu, emocionálnímu a duševnímu ZDRAVÍ...


Pozitivní efekt pravidelné meditace na vaši psychiku a na váš život...

Pouštění meditací vícekrát denně má silný a transformační účinek na vaše podvědomí. Každé sezení funguje jako jemná, ale mocná vrstva, která postupně proniká do hlubin vaší mysli. S každou meditací se postoje, myšlenky a témata meditace stávají součástí vašeho běžného myšlenkového vzorce.


Tento proces není pouze o repetici; je to o vytváření a upevňování nových neuronových drah v mozku. Vědecké studie ukázaly, že opakovaná meditace může zvýšit šedou hmotu v oblastech mozku odpovědných za sebeuvědomění, soucit a introspekci.


To znamená, že pravidelným posloucháním meditací a jejich integrací do vaší každodenní rutiny můžete nejen změnit způsob, jakým vnímáte sebe a svět kolem sebe, ale také fyzicky přetvořit svůj mozek k lepšímu.


Když se pozitivní afirmace, myšlenky a postoje stávají neodmyslitelnou součástí vašeho myšlení, začnete automaticky a s menším úsilím přitahovat a manifestovat změny, které si přejete ve svém životě. 


Meditováním vícekrát za den vám umožní udržet vyšší úroveň vědomé pozornosti a zaostření na vaše cíle a sny. Díky tomu se nejen zlepší vaše duševní pohoda, ale také se urychlí váš osobní růst a otevřou se nové možnosti pro váš život. Tento zvyk vás může posílit k překonání starých limitujících přesvědčení a nahradit je novými, které podporují vaše sny a cíle.

Proč často obětujeme SAMI SEBE na oltář úspěchu a moderního způsobu života...

V dnešním světě, kde se každodenní záplava informací a povinností zdá být nekonečná, je snadné cítit se přetížený a ztracený. V takovém prostředí je čas na sebe a svoje mentální a duševní zdraví často to první, co obětujeme.


Obětujeme tak ale SAMI SEBE.


Pracovní stres, osobní závazky, vztah, rodina, děti a sociální tlaky mohou rychle vyústit v únavu a vyhoření.


 • Čelíte každodennímu stresu, únavě a frustraci? 
 • Cítíte se někdy, jako byste byli uvězněni ve vlastním životě, obklopeni negativitou a bezvýchodnou situací?


Je snadné ztratit se ve vlně negativních myšlenek a emocí, které nejenže kazí náš každodenní život, ale také nás oddalují od našich pravých snů a cílů.


Mnoho lidí se denně potýká s úzkostmi a stavy neklidu, které jim brání v dosahování jejich plného potenciálu. Tyto psychické bloky mohou negativně ovlivňovat osobní vztahy, kariéru i celkovou životní spokojenost.

Své mentální a duševní zdraví můžeme také obětovat v rámci osobního rozvoje a dosahování cílů.

V rámci osobního rozvoje a dosahování cílů často klademe důraz na disciplínu, produktivitu a úspěch. Tento přístup, který se zaměřuje na neustálé zdokonalování a dosahování vnějších úspěchů, může být na první pohled působivý a smysluplný.


Často ho ospravedlňujeme tím, že pokud se dostatečně snažíme a obětujeme své pohodlí, dosáhneme skvělých výsledků. Sice tento přístup přináší vnější úspěchy a výsledky - to se nedá popřít, avšak...


... tato cesta má své stinné stránky, o kterých se méně mluví, a může mít negativní dopady na naše mentální a duševní zdraví.


Negativní dopady takového osobního rozvoje:


🤯 Vyhoření a chronický stres - Neustálé zaměření na dosahování a produktivitu může vést k vyhoření. Dlouhodobý stres z nadměrného pracovního vytížení a tlaku na výkon může způsobit únavu, úzkost a depresi.


❤️‍🩹 Zanedbávání emocionálního zdraví - Když je hlavní prioritou úspěch, emoční potřeby jsou často odsunuty na druhou kolej. Emoce jsou vnímány jako překážky, nikoli jako součást naší lidské zkušenosti, což může vést k emočním blokům a nedostatečné schopnosti zpracovávat pocity.


🤷‍♂️ Ztráta smyslu a účelu - Ironií je, že přílišné zaměření na kariérní a finanční cíle může vést k pocitu prázdnoty a otázek, proč vlastně tyto cíle pronásledujeme. Člověk může ztratit kontakt s tím, co je pro něj opravdu důležité.


💔 Narušení osobních vztahů - Osobní rozvoj, který přehlíží význam mezilidských vztahů, může vést k izolaci. Když jsou vztahy obětovány ve jménu úspěchu, můžeme se ocitnout sami právě tehdy, když potřebujeme podporu a společnost nejvíce.


🏆 Závislost na vnějším uznání - Přílišné zaměření na vnější úspěchy může vést k závislosti na uznání od ostatních. Tato závislost může být destruktivní, protože sebeúcta se stává závislou na faktorech, které nemůžeme plně kontrolovat.


Protože si toho je většina lidí vědoma, tak pokud toto všechno nechtějí absolvovat, tak se raději vzdají svých snů. To ale také není řešení.

Co kdyby to šlo JINAK?

 • Co kdyby existoval způsob, jak transformovat svůj život, aniž byste museli investovat několik hodin denně, mohli stále dosahovat svých velkých CÍLŮ, ale bez toho, abyste je obětovali, s jinou energii a vnitřním klidem? 
 • Co když byste mohli dosáhnout hlubokého míru a sebepoznání, a to vše během pouhých 10 minut denně?


Když jsme neustále zatíženi stresy a tlaky, můžeme začít ztrácet kontakt se svými životními hodnotami a tím, co nás dělá šťastnými. Toto může vést k pocitům prázdnoty a ztráty směru.


Je důležité si uvědomit, že i když se může zdát, že neustálé pohánění se za úspěchem a produktivitou je nezbytné, dlouhodobé obětování mentálního a duševního zdraví vede k negativním důsledkům, které mohou ohrozit naši schopnost dosáhnout skutečného úspěchu a spokojenosti. 


Prioritizace sebepéče, meditace a hledání rovnováhy mezi pracovními a osobními zájmy může pomoci obnovit naše zdraví a zlepšit kvalitu našeho života.

Představuji vám unikátní MEDITAČNÍ balíček "Mini Vedených MEDITACÍ"...

Unikátní balíček meditací navržený tak, aby zapadal přesně do vašeho naplněného životního stylu a zároveň poskytoval hlubokou úlevu a podporu pro vaši osobní transformaci a duchovní růst.


Každá meditace v tomto balíčku je pečlivě sestavena tak, aby se vešla do vašeho rušného rozvrhu, aniž byste museli obětovat svůj drahocenný čas.


Tento balíček nabízí cílené, 10 minutové meditace, které jsou ideální pro ty, kteří chtějí začít meditovat, ale obávají se, že na to nemají čas. Tyto krátké sezení jsou navrženy tak, aby vyvolávaly okamžitý pocit klidu a pomáhaly postupně rozvíjet schopnosti potřebné pro hlubší sebepoznání a emoční rovnováhu.


Každá meditace se zaměřuje na specifické téma – od překonávání strachu a úzkosti, přes zvyšování sebelásky a sebeúcty, až po očistu mysli a energie. Tímto způsobem můžete cíleně pracovat na oblastech, které nejvíce potřebujete zlepšit, a vidět konkrétní výsledky ve svém každodenním životě.


Co nabízí tento balíček?


Efektivita a přístupnost: Každá meditace je krátká, což znamená, že i v nejrušnějších dnech si můžete najít čas na krátký odpočinek. 10 minut si dokonce najdu i několikrát denně. To vám umožní obnovit svou energii a vrátit se k povinnostem s novou silou.


Široká škála témat: Meditace pokrývají různé oblasti, které mohou být pro vás aktuálně důležité. Ať už je to překonávání úzkosti a strachu, zvyšování sebelásky a sebeúcty, nebo očista mysli a energie - mám pro vás připravenou meditaci, která cílí přesně na vaše potřeby.


Postupný rozvoj schopností: Tyto meditace nejenže přinášejí okamžitou úlevu, ale jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly postupně rozvíjet dovednosti potřebné k hlubšímu sebepoznání a emoční rovnováze. S pravidelnou praxí můžete hlouběji proniknout do svého vnitřního světa a lépe porozumět tomu, co pro vás ve vašem životě skutečně znamená.


Krátká a intenzivní cvičení: Každá meditace trvá pouze 10 minut, což je ideální doba pro udržení vaší pozornosti a zároveň dostatečná pro dosažení znatelných výsledků. Můžete je praktikovat kdykoliv během dne, což vám pomáhá zůstat vyrovnaní a v klidu i v hektických dnech.


Cílená témata: Meditace jsou zaměřeny na konkrétní problémy, jako je překonávání strachu, zlepšení sebelásky, očista mysli, andělé, čakry, intuice a mnoho dalších. Každá meditace je navržena tak, aby cílila na specifické oblasti potřebné pro vaše osobní zdokonalení.


Všestrannost: Ať už jste doma, v práci, nebo na cestách, meditace lze provádět kdekoli. Nepotřebujete žádné speciální vybavení, jen několik minut času a chuť se ponořit do svého vnitřního světa.


Jaký dopad to bude mít na váš život?


Představte si, že se každý den probouzíte s pocitem klidu a jasnosti. Vaše mysl je zbavena zbytečného šumu a vy jste schopni efektivněji se rozhodovat a setkávat s výzvami.


Díky pravidelné praxi meditací můžete dosáhnout hlubokého pochopení sebe sama, což vám umožní lépe rozumět vašim potřebám a touhám. Postupně získáváte schopnost transformovat svůj život podle vlastních představ, a to vše s lehkostí a radostí.


Tyto "Mini Vedené MEDITACE" nejsou jen průvodcem k relaxaci, ale i k účinné osobní a duchovní transformaci. Tento balíček meditací nabízí cestu k vnitřnímu klidu, harmonii a radosti, které jsou klíčové pro plnohodnotný a šťastný život.


Investice do "Mini Vedených MEDITACÍ" je investicí do vašeho zdraví, pohody a osobního růstu. Nezáleží na tom, zda jste začátečník nebo pokročilý v praxi meditace, tento balíček vám nabídne nástroje potřebné k obnově vnitřního klidu a harmonie. Připojte se k nám a začněte transformovat svůj život již dnes.


Autor projektu

Jmenuji se Jiří Majkus a s meditacemi jsem se poprvé setkal před sedmnácti lety. Jsem autorem 36 meditačních, TRANSFORMAČNÍCH online programů.


Pomocí meditace a vedených meditací jsem si do svého života přitáhl moji milovanou ženu, povedlo se mi zhubnout 10kg a objevil jsem v sobě svoje životní poslání.

Podnikám v oboru, který MILUJI, dává mi hluboký smysl a naplňuje mě energií.


Moje cesta ale nebyla procházka růžovým sadem a vedené meditace mi pomáhaly na této cestě zůstat. Pomáhaly mi vyjasňovat můj záměr a to, po čem ve skutečnosti moje srdce touží.


Jsem nesmírně vděčný, že vám mohu nyní zprostředkovat metody a techniky, které mi pomohly splnit si moje velká přání.

Jak je sestaven tento ​​meditační program LÉČIVÝCH, čistících Vedených MEDITACÍ?

Tento online meditační program je sestaven ​do těchto základních částí...


1⃣ První část je ​teorie, kde se ponoříme do tohoto tématu a řekneme si důležité informace, postoje a přístupy (formou videa, audio a nebo textu)...


2⃣ Druhá část je audio nahrávka Vedené MEDITACE.


3️⃣ Třetí část je sebereflexe pomocí meditačního deníku.

​Nyní také přístup k MEDITACÍM pomocí ​aplikaci Vedených MEDITACÍ...

​Aby pro vás bylo ještě jednodušší a snažší meditovat s těmito meditacemi, tak dostanete také přístup do aplikace vedených meditací, kterou si můžete stáhnout do mobilu nebo i tabletu.


Meditace a i videa je možné poslouchat na cestách offline (po jejich stažení) a na pár kliknutí máte přehledný přístup k vaším meditacím.


Tento přístup dostanete navíc ke klasickému přístupu do členské sekce.

Připravil jsem pro vás ​​Vedené MEDITACE, které si ZAMILUJETE...

Jaké konkrétní meditace jsou součástí tohoto programu?

Vedená MEDITACE č.1: Manifestace CÍLŮ a PŘÁNÍ pomocí "Spirituální MANIFESTACE"...

Meditace na splnění přání je účinný nástroj, který využívá sílu naší mysli a emocí k dosažení našich snů a cílů. Představujeme si, jak by to bylo, kdyby naše přání byla již splněna, a cítíme radost, vděčnost a jiné pozitivní emoce spojené s tímto splněním.


Tento proces nejenže posiluje naši víru v možnost dosáhnout toho, co chceme, ale také přitahuje tyto výsledky do našeho života tím, že upravuje naše myšlení a chování tak, aby byly v souladu s našimi přáními. Vizualizace a cítění pozitivních emocí během meditace tedy může skutečně pomoci manifestovat naše sny do reality.


Kdy si pouštět tuto meditaci:


Na začátku dne: Pouštění meditace hned po probuzení může nastavit pozitivní tón pro celý den. To vás může motivovat a dodat sílu pro dosažení stanovených cílů.


Před důležitými rozhodnutími: Kdykoliv stojíte před důležitým životním rozhodnutím nebo akcí, která může mít vliv na vaše cíle, pouštění této meditace může posílit vaši sebedůvěru a jistotu ve vlastní schopnosti.


V dobách pochybností nebo stresu: Když se cítíte nejistě nebo stresovaně ohledně svých cílů, tato meditace může pomoci obnovit vaši víru a jistotu ve splnění vašich snů.


Před spaním: Pouštění této meditace před spánkem umožňuje vašemu podvědomí pracovat na vašich cílech a přáních během noci, což může posílit jejich manifestaci.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace na splnění přání:


Posílení víry a sebedůvěry: Pravidelné vizualizace splněných přání mohou výrazně posílit vaši víru ve vlastní schopnosti a v možnost dosažení cílů.


Zlepšení emocionální pohody: Cítění pozitivních emocí, jako jsou radost a vděčnost, má příznivý vliv na vaši celkovou náladu a pocit štěstí.


Urychlení procesu manifestace: Učení se cítit, jako by vaše přání byla již splněna, může psychologicky a energeticky přitáhnout tyto situace do vašeho života rychleji.


Lépe cílené myšlenkové a behaviorální vzorce: Meditace pomáhá synchronizovat vaše myšlení a chování s vašimi cíli, což usnadňuje dosahování těchto cílů s menším úsilím.


Pravidelné poslouchání této meditace nejenže umožňuje hlubší emocionální a myšlenkovou spojitost s vašimi sny, ale také aktivně přispívá k jejich reálnému materializování ve vašem životě.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.2: Manifestace FINANČNÍHO hojnosti a otevření se TOKU PENĚZ...

Meditace na manifestaci finanční hojnosti a otevření se toku peněz pomáhá naladit naši mysl a emoce na přijímání a vytváření bohatství. Při této meditaci si vizualizujeme, že dosahujeme finančního úspěchu a bohatství, což může zahrnovat představy o obdržení peněz, úspěšném podnikání, nebo jiných formách materiálního zisku.


Cílem je vyvolat silné pozitivní emoce spojené s finančním úspěchem, jako jsou radost, jistota a vděčnost. Tento proces nejenže posiluje naši vnitřní víru v možnost dosáhnout finančního bohatství, ale také přitahuje tyto příležitosti do našeho života tím, že změní naše vnímání a otevře nás možnostem a rozhodnutím vedoucím k hojnosti.


Kdy si pouštět tuto meditaci:


Při plánování finančních cílů: Tato meditace je ideální k pouštění, když si stanovujete finanční cíle nebo když plánujete budoucí investice či podnikatelské aktivity. Pomáhá ujasnit vaše myšlenky a zaměřit se na cesty k dosažení těchto cílů.


Při pocitech finanční nejistoty nebo stresu: Pokud cítíte finanční tlak nebo jste znepokojeni svou ekonomickou situací, meditace vám může pomoci obnovit vnitřní klid a otevřít mysl pro nalezení praktických řešení.


Na začátku pracovního dne: Pouštění této meditace před zahájením práce nebo podnikání může nastavit pozitivní a produktivní tón pro váš den, čímž zvyšuje vaši šanci na úspěch a příležitosti k finančnímu zisku.


Před důležitými obchodními schůzkami nebo rozhodnutími: Meditace na finanční hojnost může posílit vaši sebedůvěru a pomoci vám přistupovat k finančním vyjednáváním a rozhodnutím s jasnou hlavou a optimistickým výhledem.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Změna mindsetu: Pravidelné poslouchání této meditace může přetvořit váš myšlenkový vzor o penězích a bohatství, pomáhá odstranit negativní předsudky spojené s penězi a nahradit je pozitivním a hojnostním přístupem.


Posílení vnitřní víry: Meditace pomáhá posílit vaši víru ve vlastní schopnosti dosáhnout finančního úspěchu, což je zásadní pro překonávání překážek a dosahování osobních i profesionálních cílů.


Přitahování příležitostí: Vizualizace finančního úspěchu a spojené pozitivní emoce mohou energeticky přitahovat nové příležitosti a zlepšovat vaši schopnost je rozpoznávat a využívat.


Zlepšení finančního rozhodování: Tato meditace může zlepšit vaše finanční rozhodování tím, že vám poskytne klid a jasnost potřebné k efektivnímu a promyšlenému řízení vašich zdrojů.


Pravidelným posloucháním meditace na manifestaci finanční hojnosti tak můžete výrazně ovlivnit svůj finanční život, otevřít se novým možnostem a přijmout pozitivní změny, které vám pomohou dosáhnout žádoucího bohatství a úspěchu.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.3: Posílení SEBEVĚDOMÍ a připomenutí skutečné podstaty...

Meditace na posílení sebevědomí a připomenutí skutečné podstaty je cenná pro to, že pomáhá zvýšit naši vnitřní jistotu a sebepřijetí. Při této meditaci se zaměřujeme na vizualizaci sebe samých v nejlepším světle, upevňujeme si přesvědčení o vlastních schopnostech a hodnotě. Zároveň si připomínáme svou skutečnou, nejhlubší podstatu, což je náš vnitřní zdroj síly a klidu.


Tato meditace nám umožňuje rozpoznat a odmítnout negativní myšlenky, které o sobě máme, a nahradit je afirmacemi, které podporují sebelásku a respekt k sobě samému. Tímto způsobem nejenže posilujeme své sebevědomí, ale také se více otevíráme možnostem a příležitostem ve svém životě, protože se cítíme sebejistěji a více v souladu se svou pravou esencí.


Kdy si pouštět tuto meditaci: 


Před důležitými událostmi nebo výzvami: Tato meditace je ideální k pouštění před situacemi, které vyžadují sebejistotu a pevné sebevědomí, jako jsou pracovní pohovory, veřejné vystoupení, nebo důležitá rozhodnutí.


Během období sebekritiky nebo pochybností o sobě: Kdykoli cítíte nízké sebevědomí nebo jste kritičtí k sobě samým, tato meditace může pomoci obnovit vaše pozitivní vnímání sebe sama.


Jako součást denní ranní rutiny: Pravidelné pouštění této meditace každé ráno může nastavit pozitivní a sebejistý tón pro zbytek dne.


Při pocitu ztráty směru nebo účelu: Když se cítíte ztraceni nebo nejistí svého směru v životě, tato meditace vám může pomoci znovu se spojit se svou skutečnou esencí a nalézt novou motivaci.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zvýšení sebeúcty a sebelásky: Tato meditace vás naučí, jak se přijímat a milovat takoví, jací jste, což je základní krok k trvalému sebevědomí.


Odstranění negativních myšlenek: Pomáhá rozpoznávat a eliminovat sebekritické a negativní myšlenky, které vás mohou omezovat ve vašem osobním a profesionálním životě.


Posílení důvěry ve vlastní schopnosti: Pravidelným připomínáním vašich silných stránek a schopností můžete lépe čelit výzvám a uchopit příležitosti, které byste jinak mohli nechat projít.


Otevření se novým možnostem: S vyšším sebevědomím a jistotou ve vlastní hodnotu jste více otevření příležitostem a méně omezeni strachem z neúspěchu.


Harmonizace s vnitřním já: Tato meditace vás hluboce spojuje s vaší skutečnou podstatou, což vede k většímu vnitřnímu klidu a celkové spokojenosti ve vašem životě.


Pravidelným posloucháním této meditace získáváte nástroje k posílení vašeho sebevědomí a schopnosti žít plným a autentickým životem, což je neocenitelný přínos pro osobní i profesionální sféru.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.4: Meditace pro SEBELÁSKU...

Meditace pro sebelásku je klíčová pro rozvíjení hlubšího porozumění a přijetí sebe sama. Během této meditace se zaměřujeme na pozitivní aspekty naší osobnosti a našeho života. Cílem je pěstovat vděčnost za to, kdo jsme, a uznat naše silné stránky a úspěchy. Tato praxe zahrnuje také přijímání a milování vlastních nedokonalostí a učení se být shovívavější k sobě samému v situacích, kdy se cítíme méně než ideální.


Meditace pro sebelásku pomáhá odstranit vnitřní kritiku a sebezpochybující myšlenky, které mohou vést k negativním emocím a nízkému sebevědomí. 


Vytvářením prostoru pro laskavost a pochopení vůči sobě samému se učíme lépe čelit životním výzvám, budujeme větší emoční odolnost a posilujeme naše mezilidské vztahy. Tato meditace tedy nejenže zlepšuje naše vztahy s ostatními, ale především s námi samými, což je základ pro zdravý a šťastný život.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitech nízkého sebevědomí nebo sebekritiky: Ideální čas pro tuto meditaci je, když se cítíte sebekriticky nebo máte pochybnosti o své vlastní hodnotě. Tato meditace vám může pomoci překonat negativní myšlenky a obnovit sebeúctu.


Během nebo po stresujících situacích: Pouštějte tuto meditaci, když jste prošli náročným obdobím nebo čelíte výzvám, které vás emocionálně vyčerpávají. Pomůže vám znovu najít vnitřní klid a sílu.


Jako součást vaší ranní nebo večerní rutiny: Začlenění meditace pro sebelásku do vaší denní rutiny může posílit pozitivní vnímání sebe sama a poskytnout stabilní základ pro den nebo klidnější přechod do nočního odpočinku.


Před sociálními interakcemi nebo důležitými událostmi: Pouštění této meditace před setkáními nebo událostmi, kde je potřeba cítit se sebejistě, může zlepšit vaše sociální působení a zvýšit vaši osobní charisma.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení sebepřijetí: Tato meditace pomáhá rozvíjet hlubší porozumění a přijetí vlastního já, což je zásadní pro vnitřní harmonii a štěstí.


Snížení vnitřní kritiky: Pravidelná praxe vás učí nahrazovat sebekritiku pozitivními afirmacemi a uznáním, což zvyšuje vaši emoční pohodu.


Zvýšení emocionální odolnosti: Učením se, jak být laskavější k sobě samému, zvyšujete svou schopnost čelit životním výzvám bez negativních emocionálních reakcí.


Posílení mezilidských vztahů: Sebeláska je klíčem ke zdravým vztahům. Jakmile se naučíte milovat sebe, lépe pochopíte, jak projevovat lásku a pochopení i vůči ostatním.


Celkové zlepšení kvality života: Meditace pro sebelásku vám může pomoci žít plnější a šťastnější život tím, že vám poskytne nástroje pro lepší zvládání stresu a zvýšení sebevědomí.


Pravidelné poslouchání této meditace je neocenitelným zdrojem pro každého, kdo si přeje zlepšit svůj vztah k sobě samému a prožívat bohatší, zdravější a šťastnější život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.5: Meditace pro překonání STRACHU...

Meditace pro překonání strachu je účinným nástrojem pro zvládání a redukci strachu a úzkosti, které mohou omezovat naše každodenní životy a bránit nám v dosahování cílů. Během meditace se zaměřujeme na uvolnění a osvobození od strachu tím, že si vizualizujeme, jak se od něj oddělujeme a nahrazujeme ho pocitem bezpečí a síly.


Tento proces pomáhá zmírnit negativní emocionální reakce spojené se strachem, posiluje naši schopnost čelit výzvám s větší jistotou a klidem a podporuje celkovou duševní pohodu, což nám umožňuje vést plnější a šťastnější život.


Kdy si pouštět meditaci:


Před situacemi, které vyvolávají strach nebo úzkost: Ideální čas pro tuto meditaci je před činnostmi nebo událostmi, které vás obvykle děsí nebo stresují, jako jsou veřejné projevy, důležité zkoušky, nebo třeba letecké cesty.


Během období vysokého stresu nebo změn: Pouštění této meditace v časech osobní nebo profesionální nejistoty vám může pomoci udržet klid a přehlednost, což je klíčové pro efektivní zvládání výzev.


V momentech sebezpochybnění: Kdykoliv se cítíte přemoženi vlastními pochybnostmi nebo obavami o své schopnosti, tato meditace vám může pomoci obnovit sebedůvěru a osobní sílu.


Na konci dne: Použití této meditace jako součást večerního rituálu vám pomůže odplavit stres a obavy dne, což umožní klidnější večer a lepší spánek.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Redukce strachu a úzkosti: Tato meditace pomáhá snižovat intenzitu a frekvenci strachových a úzkostných reakcí tím, že posiluje vaši mentální schopnost regulovat emoce.


Zvýšení odvahy a sebedůvěry: Pravidelná praxe této meditace vás učí, jak se cítit bezpečně a sebejistě, což je zásadní pro překonávání osobních a profesionálních výzev.


Posílení emoční odolnosti: Učení se uvolňovat strach a nahrazovat ho pocitem síly přispívá k větší emocionální odolnosti a adaptabilitě.


Zlepšení kvality života: Snížení strachu a zvýšení sebejistoty může vést k plnějšímu a aktivnějšímu životu, kde se nebojíte pronásledovat své sny a ambice.


Podpora klidného a šťastného života: Pravidelné praktikování této meditace podporuje dlouhodobou duševní pohodu a štěstí tím, že redukuje stres a umožňuje vám vést plnější a šťastnější život bez omezujících strachů.


Tato meditace není jen o překonání strachu, ale o celkovém posílení vaší schopnosti čelit výzvám s jistotou a klidem, což vám umožní žít život na plno a bez zbytečných obav.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.6: Meditace pro EMOCIONÁLNÍ rovnováhu a vyrovnanost...

Meditace pro emocionální rovnováhu a vyrovnanost je klíčová pro udržení klidu a stabilitu v našem emočním životě. Tato praxe nám pomáhá lépe rozpoznat a regulovat naše emoce, což je zásadní pro zdravé zvládání stresu a prevenci emočních výkyvů.


Během meditace se zaměřujeme na hluboké dýchání a uvědomění si současného okamžiku, což pomáhá uvolnit nahromaděný stres a obnovit duševní klid.


Tato technika nejenže posiluje naši schopnost setrvat v emočním klidu během výzev, ale také podporuje lepší pochopení našich emocionálních reakcí a vede k harmoničtějším mezilidským vztahům a celkové pohodě.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitech stresu nebo úzkosti: Ideální čas pro tuto meditaci je, když cítíte, že vás přemáhají stres nebo úzkost. Pomáhá vám získat kontrolu nad svými emocemi a snížit úroveň stresu.


Během nebo po emocionálně náročných situacích: Použijte tuto meditaci, když jste prošli situací, která vás emočně vyčerpala nebo rozrušila, aby vám pomohla znovu najít vnitřní klid a rovnováhu.


Jako součást denní rutiny: Zařazení této meditace do vaší pravidelné ranní nebo večerní rutiny může pomoci udržet stabilní emoční stav po celý den.


Před důležitými rozhovory nebo setkáními: Meditace pro emocionální rovnováhu může být prospěšná před setkáními, která mohou být emocionálně náročná, jako jsou rodinné nebo pracovní schůzky.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Lepší regulace emocí: Pravidelná praxe této meditace vám umožní lépe rozpoznávat a řídit vaše emoce, což je klíčové pro zdravé emoční reakce a zvládání stresu.


Zvýšení emoční odolnosti: Pomáhá vám zůstat klidní a vyrovnaní i v náročných časech, což zlepšuje vaši schopnost čelit životním výzvám bez většího emočního otřesu.


Zlepšení mezilidských vztahů: Když jste schopni lépe zvládat své emoce, můžete efektivněji komunikovat a budovat zdravější vztahy s ostatními.


Podpora duševní pohody: Emoční rovnováha je základem pro celkovou pohodu. Tato meditace vám pomáhá udržovat tento klid a vyrovnanost, což má pozitivní dopad na vaši duševní zdraví.


Snížení fyzického napětí a stresu: Díky hlubokému dýchání a uvědomění si současného okamžiku dokáže tato meditace efektivně snížit tělesné napětí spojené se stresem, což přispívá k vašemu fyzickému zdraví.


Pravidelné praktikování této meditace vám může přinést stabilitu a klid do každodenního života, pomáhá vám lépe zvládat stres a zvyšuje vaši celkovou životní spokojenost.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.7: Hluboké ODPUŠTĚNÍ sobě nebo ostatním a emocionální SVOBODA...

Meditace pro hluboké odpuštění sobě nebo ostatním a dosažení emocionální svobody je klíčová pro uzdravení a uvolnění negativních emocí, které nás mohou tížit. Tato praxe nám pomáhá rozpoznat a uvolnit pocity zášti, viny a zranění, což je zásadní pro dosažení vnitřního klidu a emocionálního zdraví.


Během meditace se zaměřujeme na hluboké dýchání a vizualizaci odpuštění, což nám umožňuje propustit negativní emoce a přijmout pocit klidu a míru.


Tato technika nejenže posiluje naši schopnost odpouštět a uzdravit staré rány, ale také podporuje lepší mezilidské vztahy a celkovou emocionální pohodu. 


Pravidelné praktikování této meditace může vést k hlubšímu pocitu svobody a lehkosti v každodenním životě, protože se naučíme propouštět tíhu minulosti a přijímat přítomnost s otevřeným srdcem.


Kdy si pouštět meditaci:


Po konfliktu nebo zranění: Kdykoliv zažijete konflikt nebo jste zraněni, tato meditace může pomoci uvolnit negativní emoce a uzdravit vztahy.


Když cítíte vinu nebo lítost: Pokud máte pocity viny nebo lítosti vůči sobě, tato meditace vám pomůže odpustit si a najít vnitřní klid.


Při pocitu emocionální zátěže: Kdykoliv se cítíte emocionálně přetížení nebo cítíte tíhu starých ran a zášti, tato meditace vám může pomoci uvolnit tuto zátěž.


Jako součást pravidelné praxe: Pravidelné zařazení této meditace do vaší rutiny může pomoci udržet vaši emocionální rovnováhu a zdraví.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Emocionální uvolnění: Tato meditace vám pomůže uvolnit negativní emoce a zášť, které vás mohou držet zpátky a bránit vašemu osobnímu růstu.


Lepší mezilidské vztahy: Odpuštění může vést k uzdravení vztahů a otevření nových možností pro hlubší a zdravější spojení s ostatními.


Vnitřní klid: Pravidelná praxe této meditace může přinést vnitřní klid a harmonii, protože vám umožní propustit minulost a zaměřit se na přítomnost.


Zvýšení sebeúcty: Odpuštění sobě může výrazně posílit vaši sebeúctu a sebedůvěru, protože se naučíte být k sobě laskavější a shovívavější.


Posílení duševního a fyzického zdraví: Osvobození od emocionální zátěže může mít pozitivní dopad na vaše celkové duševní a fyzické zdraví, protože sníží stres a napětí.


Tato meditace je klíčovým nástrojem pro každého, kdo hledá hluboké emocionální uzdravení a chce žít život plný vnitřního míru a svobody. Pravidelným praktikováním této meditace můžete dosáhnout hluboké transformace svého vnitřního světa a vytvořit si tak základ pro zdravější a šťastnější život.


 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.8: Léčení a přijetí VNITŘNÍHO DÍTĚTE...

Meditace na léčení a přijetí vnitřního dítěte je zásadní pro hluboké uzdravení a usmíření s našimi ranými zkušenostmi a emocemi. Tento proces nám umožňuje navázat kontakt s tou částí naší osobnosti, která může být stále zraněná nebo zanedbaná z dětství.


Během meditace se zaměřujeme na vyjádření lásky, péče a podpory našemu vnitřnímu dítěti, což vede k uvolnění starých emocionálních blokací a zlepšení sebeúcty.


Tato praxe nejenže pomáhá léčit staré rány, ale také posiluje naši schopnost cítit radost, kreativitu a životní nadšení, které jsou často spojeny s dětskou nevinností a spontánností. Přijetím a uzdravením našeho vnitřního dítěte tak otevíráme dveře k plnějšímu a harmoničtějšímu životu.


Kdy si pouštět meditaci​:


Při pocitech nízké sebeúcty nebo sebekritiky: Tato meditace je ideální v momentech, kdy se cítíte sebekriticky nebo máte pochyby o své vlastní hodnotě. Pomáhá vám lépe se přijmout a ocenit své kvality.


Během období emočního stresu nebo po traumatech: Pokud procházíte obdobím emocionálního stresu nebo jste nedávno zažili nějaké trauma, tato meditace může podpořit váš emoční uzdravovací proces a pomoci vám nalézt vnitřní klid.


Jako součást osobního rozvoje a terapie: Zařazení této meditace do pravidelné praxe může být prospěšné pro hlubší sebepoznání a osobní růst, zvláště pokud pracujete na uzdravení starých emočních ran.


Kdykoliv cítíte potřebu spojení s vaší dětskou esencí: Pouštějte tuto meditaci, když toužíte po pocitu nevinnosti, radosti a spontánnosti, které jsou charakteristické pro dětskou osobnost.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Emoční uzdravení: Tato meditace vám umožňuje léčit staré rány a emoční zranění z dětství, což přispívá k větší emoční pohodě a stabilitě.


Zlepšení sebeúcty a sebepřijetí: Praktikováním této meditace se učíte přijmout a milovat všechny aspekty svého já, což zlepšuje vaši sebeúctu a schopnost ocenit sebe sama.


Obnovení radosti a kreativity: Navázání kontaktu s vaším vnitřním dítětem může obnovit vaši schopnost cítit radost, kreativitu a životní nadšení, což obohacuje váš každodenní život.


Posílení mezilidských vztahů: Uzdravení vašeho vnitřního dítěte vede k harmoničtějším vztahům s ostatními, protože se učíte být shovívavější a laskavější nejen k sobě, ale i k druhým.


Celkové zlepšení kvality života: Tato meditace vám umožňuje žít plnější a harmoničtější život tím, že otevíráte dveře ke své pravé podstatě a umožňujete si být více v souladu se svými pravými potřebami a přáními.


Pravidelná praxe této meditace může vést k hluboké transformaci vašeho emočního a psychologického stavu, čímž vám umožní žít plnější, šťastnější a více naplněný život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.9: Přijetí a harmonizace vnitřního SVĚTLA a STÍNU (JING/JANG)...

Meditace na přijetí a harmonizaci vnitřního světla a stínu, inspirovaná principy jin a jang, je klíčová pro dosažení vnitřní rovnováhy a celistvosti. Tato meditace nám pomáhá rozpoznat a přijmout jak své pozitivní, tak negativní aspekty osobnosti. Učíme se vidět hodnotu a užitečnost obou stran našeho bytí, což umožňuje hlubší pochopení sebe sama a lepší integraci různých částí naší osobnosti.


Práce s vnitřním světlem a stínem také pomáhá rozpustit vnitřní konflikty a napětí, která mohou vznikat z potlačování nebo ignorování některých aspektů našeho já. Přijetím a harmonizací těchto částí se otevírá cesta k autentickému sebevyjádření a lepšímu psychickému zdraví. Tato meditace podporuje hlubší emocionální uvolnění a osobní růst tím, že nám umožňuje pracovat s naší celou bytostí, místo aby se soustředila pouze na jednu její stránku.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitu vnitřního konfliktu: Ideální čas pro tuto meditaci je, když cítíte vnitřní rozpor nebo konflikt mezi různými aspekty vaší osobnosti. Tato meditace vám pomůže nalézt klid a sjednocení těchto protichůdných sil.


Během období sebepoznání a osobního rozvoje: Pokud se aktivně věnujete sebepoznání a chcete prozkoumat hlubší vrstvy své osobnosti, tato meditace je cenným nástrojem pro podporu tohoto procesu.


Při stresu nebo emocionálním napětí: Použití této meditace může být účinné při snižování stresu nebo emocionálního napětí způsobeného potlačováním či ignorováním některých aspektů vašeho já.


Jako pravidelná praxe pro udržení emocionální rovnováhy: Zařazení této meditace do vaší pravidelné meditační rutiny může pomoci udržet dlouhodobou emocionální rovnováhu a psychické zdraví.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Dosahování vnitřní rovnováhy: Tato meditace vám pomůže integrovat světlé a temné stránky vaší osobnosti, což vede k větší vnitřní harmonii a klidu.


Hlubší sebepoznání: Pravidelné zaměření na všechny aspekty vaší osobnosti rozšiřuje vaše sebepoznání a umožňuje vám lépe rozumět svým reakcím a chování.


Rozpouštění vnitřních konfliktů: Práce s vnitřním světlem a stínem pomáhá vyřešit vnitřní konflikty a snižuje napětí, což přispívá k vaší celkové duševní pohodě.


Podpora autentického sebevyjádření: Přijetím všech částí vaší osobnosti se stáváte autentičtějšími ve svém vyjadřování a chování, což může pozitivně ovlivnit vaše vztahy a sociální interakce.


Zlepšení emocionální odolnosti: Učení se přijímat a harmonizovat různé aspekty svého já zvyšuje vaši emocionální odolnost a schopnost čelit životním výzvám.


Tato meditace je cenným nástrojem pro každého, kdo hledá hlubší porozumění sobě samému a usiluje o větší vnitřní klid a celistvost. Pomáhá vytvářet zdravější sebevědomí a emocionální stabilitu, které jsou klíčové pro kvalitní a plnohodnotný život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.10: Péče o zahradu v podobě svého PODVĚDOMÍ...

Meditace „Péče o zahradu svého podvědomí“ je metaforickým nástrojem pro aktivní práci s našimi myšlenkami a přesvědčeními. Při této meditaci si představujeme, že naše mysl je jako zahrada, ve které mohou růst buď užitečné rostliny, nebo plevel.


Cílem je aktivně odstraňovat negativní myšlenky, které nám již neslouží—jako bychom vytrhávali plevele—čímž uvolňujeme místo pro nové, pozitivní a podpůrné myšlenky, které pak v naší „zahradě“ mohou kvést. Tímto způsobem meditace napomáhá udržovat naše mentální prostředí čisté a produktivní.


Tato praktika je obzvláště užitečná pro zlepšení mentálního zdraví, posílení sebedůvěry a celkové pohody. Pomáhá nám vytvářet a udržovat pozitivní myšlenkové vzorce, které mají přímý vliv na naše emoce a chování. Pravidelnou péčí o naši mentální zahradu si tak můžeme vytvořit silnější základy pro šťastnější a vyrovnanější život.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitu přetížení negativními myšlenkami: Kdykoli se cítíte přeplněni negativitou nebo stresujícími myšlenkami, je to ideální čas pro tuto meditaci. Pomůže vám "pročistit zahradu" a obnovit mentální klid.


Pro zlepšení sebevědomí a sebedůvěry: Tato meditace je skvělá pro období, kdy potřebujete posílit svou sebedůvěru a sebevědomí, jelikož odstraňování negativních myšlenek a nahrazení jich pozitivními může vést k větší vnitřní síle.


Jako pravidelná praxe pro duševní hygienu: Podobně jako pravidelné pletí zahrady, pravidelná meditace může pomoci udržet vaši mysl čistou a zdravou, což je klíčové pro udržení dobrého mentálního zdraví.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení mentálního zdraví: Aktivní odstraňování negativních myšlenek a nahrazování je konstruktivními a pozitivními myšlenkami významně přispívá k mentálnímu zdraví.


Posílení sebedůvěry: Čisté a pozitivně orientované myšlenkové prostředí podporuje sebedůvěru a zlepšuje celkovou pohodu.


Zlepšení emocionálního stavu: Pozitivní myšlenky přímo ovlivňují naše emoce, vedoucí k lepší náladě a menšímu množství stresu.


Lepší reakce na životní výzvy: S čistší a zdravější "mentální zahradou" jste lépe vybaveni čelit životním výzvám s optimismem a odvahou.


Tato meditace nabízí cennou praxi pro každého, kdo chce udržovat svou mysl v nejlepší kondici, podobně jako zahrádkář pečuje o své květiny a rostliny. Pomáhá nejen v obnově duševního zdraví, ale i ve vytváření a udržování zdravých myšlenkových vzorců pro každodenní život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.11: Očištění MYSLI, ENERGIE a energetického POLE (aury)...

Meditace na očištění mysli, energie a energetického pole (aury) je zaměřena na odstranění negativních energií, které se mohou hromadit v důsledku stresu, negativních zkušeností nebo emocionální zátěže. Tato praxe nám pomáhá osvobodit se od mentálního "šumu" a obnovit naše energetické pole, což vede ke zklidnění mysli a obnově emocionální rovnováhy.


Čištění aury může také posílit naši schopnost odolávat vnějším negativním vlivům a zlepšit celkovou energetickou pohodu. Tato meditace je klíčová pro udržení čistoty a harmonie našeho vnitřního i vnějšího energetického prostředí, což přispívá k lepšímu fyzickému zdraví, jasnosti myšlení a pozitivnímu emocionálnímu stavu.


Kdy si pouštět meditaci:


Po stresových událostech nebo negativních zkušenostech: Tato meditace je ideální pro momenty, kdy se cítíte emocionálně nebo energeticky vyčerpaní z důsledku stresujících nebo negativních událostí. Pomáhá resetovat vaše energetické pole.


Při pocitech únavy nebo přetížení: Když se cítíte unaveni nejen fyzicky, ale i mentálně, může tato meditace pomoci obnovit vaši energii a zklidnit mysl.


Jako denní rituál pro energetickou hygienu: Stejně jako fyzickou hygienu, i energetickou hygienu je vhodné udržovat pravidelně, aby se předešlo hromadění negativních energií.


Před důležitými setkáními nebo rozhodnutími: Čisté energetické pole a klidná mysl mohou výrazně zlepšit vaši schopnost jasného myšlení a rozhodování.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Odstranění negativních energií: Pomáhá zbavit se negativních energií, které mohou negativně ovlivňovat vaše fyzické a emoční zdraví.


Obnova energetické rovnováhy: Tato meditace obnovuje a vyvažuje vaše energetické pole, což vede k lepšímu fyzickému zdraví a vitalitě.


Zlepšení mentální jasnosti a soustředění: Čištění mysli od mentálního "šumu" vám umožňuje lépe se soustředit a myslit jasněji.


Posílení emoční stability: Pravidelné čištění vaší aury může pomoci stabilizovat vaše emoce a zlepšit vaši schopnost čelit emocionálním výzvám.


Ochrana před vnějšími negativními vlivy: Čisté energetické pole může fungovat jako štít proti vnějším negativním vlivům, což vám pomůže udržet si pozitivní stav mysli a emoce.


Tato meditace není jen prostředek k obnově vašeho energetického a emocionálního stavu; je to klíčová praxe pro udržení celkového zdraví a pohody, která vám umožňuje žít plnější a harmoničtější život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.12: Rozpuštění a uvolnění NEGATIVNÍCH myšlenek a emocí...

Meditace na rozpuštění a uvolnění negativních myšlenek a emocí je zásadní pro zlepšení duševního zdraví a emocionální pohody. Tato praxe nám pomáhá identifikovat, zpracovat a nakonec se osvobodit od negativních emocí, jako jsou strach, hněv, žal nebo frustrace, které mohou ovlivňovat naše každodenní rozhodnutí a chování.


Při meditaci se soustředíme na uvolnění těchto emocí skrze hluboké dýchání a vizualizaci, což vede k větší mentální jasnosti a klidu. Tímto způsobem meditace pomáhá snižovat stres, zvyšovat emoční odolnost a podporuje větší schopnost pozitivně reagovat na výzvy v životě, což vede ke zdravějším a šťastnějším životnímu stylu.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitu emocionálního přetížení: Kdykoliv se cítíte přeplněni negativními emocemi nebo myšlenkami, je ideální čas pro tuto meditaci. Pomůže vám uvolnit a zpracovat tyto pocity.


Po náročných událostech: Po stresujících nebo traumatických zážitcích může být tato meditace klíčová pro vaši emoční regeneraci a návrat k duševní pohodě.


Pro zlepšení emoční rovnováhy: Zařazení této meditace do vašeho pravidelného meditačního režimu může pomoci udržovat emoční stabilitu a předejít budoucím emocionálním výkyvům.


Před spánkem: Pouštění této meditace před spaním může napomoci odstranit negativní emoce a zlepšit kvalitu vašeho spánku.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení duševního zdraví: Pomocí identifikace a zpracování negativních emocí můžete výrazně zlepšit své duševní zdraví a snížit riziko emocionálních problémů.


Zvýšení emoční odolnosti: Pravidelná praxe této meditace posiluje vaši schopnost zvládat stres a zlepšuje vaši emoční odolnost.


Mentální klid a jasnost: Uvolnění negativních emocí přispívá k mentální jasnosti, což umožňuje efektivnější myšlení a rozhodování.


Zlepšení kvality života: Odstraněním negativních emocí a myšlenek můžete žít plnější a šťastnější život, což má pozitivní dopad na všechny oblasti vašeho života.


Posílení schopnosti pozitivně reagovat na výzvy: Učení se efektivně zpracovávat a uvolňovat negativní emoce vám umožňuje lépe reagovat na životní výzvy a přijímat je s větším klidem a optimismem.


Tato meditace je zásadním nástrojem pro každého, kdo chce aktivně pracovat na svém emočním zdraví a usiluje o život bez zbytečného emocionálního břemene.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.13: Pro hluboké cítění VDĚČNOSTI a ocenění...

Meditace pro hluboké cítění vděčnosti a ocenění je nástrojem, který posiluje naši schopnost uznávat a oceňovat dobré věci v našem životě, což vede ke zlepšení našeho mentálního a emocionálního zdraví. Fokus na vděčnost nás učí uznávat každodenní požehnání a posiluje náš pocit štěstí a spokojenosti, což může snižovat úrovně stresu a zvyšovat naši životní spokojenost.


Tato meditace nás také motivuje k šíření pozitivity ve vztazích s ostatními, protože když si ceníme toho, co máme, jsme více motivováni být štědrými a laskavými. Pravidelná praxe vděčnosti může vést k hlubokým proměnám v tom, jak vnímáme svět kolem sebe, a zvyšuje naši schopnost radovat se z malých radostí každodenního života.


Kdy si pouštět meditaci:


Na začátku nebo na konci dne: Začlenění meditace vděčnosti do vaší ranní nebo večerní rutiny může pozitivně nastavit tón vašeho dne nebo vám pomoci usínat s pocitem spokojenosti a míru.


Při pocitech stresu nebo negativity: Když se cítíte přemoženi stresujícími situacemi nebo negativními myšlenkami, meditace vděčnosti vám může pomoci přesunout vaši pozornost k pozitivnějším aspektům vašeho života.


Během důležitých životních událostí: V obdobích velkých změn nebo důležitých událostí může být meditace vděčnosti užitečná pro udržení perspektivy a uznání všeho, co máte.


Když potřebujete zlepšit své mezilidské vztahy: Vděčnost může zlepšit vaše vztahy s ostatními tím, že posiluje vaši schopnost oceňovat a vyjadřovat vděčnost za ostatní.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení mentálního zdraví: Vděčnost je silně spojena se snížením úrovní stresu a depresivity, a zvyšováním pocitů štěstí a spokojenosti.


Posílení emocionální odolnosti: Lidé, kteří pravidelně praktikují vděčnost, jsou obvykle lépe vybaveni zvládat životní výzvy a mají větší emocionální odolnost.


Zlepšení fyzického zdraví: Studie ukazují, že vděční lidé mohou mít lepší fyzické zdraví, včetně nižšího krevního tlaku a lepší imunitní funkce.


Zvýšení pocitu spokojenosti a štěstí: Vděčnost vám může pomoci přijímat život takový, jaký je, a najít radost ve "malých věcech", což vede k většímu pocitu štěstí.


Posílení mezilidských vztahů: Vyjadřování vděčnosti a ocenění může zlepšit vztahy, protože lidé se cítí více ceněni a respektováni.


Pravidelná praxe meditace pro hluboké cítění vděčnosti a ocenění může mít transformační účinky na váš život, zlepšit vaše zdraví, štěstí a vztahy a pomoci vám žít bohatší a plnější život.


 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.14: Aktivace a probuzení 7 ČAKER...

Meditace na aktivaci a probuzení sedmi čaker je zásadní pro dosažení a udržení energetické rovnováhy a celkového zdraví těla, mysli a ducha.


Čakry jsou energetická centra v těle, která ovlivňují naše fyzické, emocionální a duševní stavby. Během této meditace se zaměřujeme na každou čakru, od kořenové po korunní, a používáme vizualizace, zvuky a dechová cvičení k jejich vyčištění a harmonizaci.


Tímto způsobem se snažíme odstranit blokády, které mohou způsobovat zdravotní a emocionální problémy, a zvýšit průtok životní energie skrze tělo. Aktivní a vyvážené čakry přispívají k lepší fyzické vitalitě, jasnějšímu myšlení, hlubší emoční stabilitě a duchovnímu růstu, což nám umožňuje žít plnější a harmoničtější život.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitu fyzické nebo emocionální nerovnováhy: Když cítíte, že vaše tělo nebo mysl nejsou v rovnováze, může tato meditace pomoci obnovit harmonii mezi vašimi čakrami.


Pro zlepšení celkového zdraví: Tato meditace je ideální jako pravidelná praxe pro podporu dobrého zdraví a vitality, jelikož aktivní čakry přispívají k lepšímu fungování těla a mysli.


Když čelíte stresu nebo výzvám: Použití této meditace může pomoci zmírnit stres a zvýšit vaši odolnost vůči emocionálním a fyzickým výzvám.


Pro hlubší duchovní praxi: Jestliže se snažíte prohloubit své duchovní cesty, aktivace a probuzení čaker může otevřít nové roviny vnímání a zvýšit vaše duchovní uvědomění.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení fyzického zdraví: Aktivní čakry mohou zlepšit funkce těla a pomoci předcházet různým zdravotním problémům.


Emocionální stabilita: Vyvážené čakry přispívají k lepší emoční rovnováze a mohou pomoci zvládat emoce jako strach, úzkost nebo smutek.


Mentální jasnost a soustředění: Tato meditace může zlepšit vaši mentální jasnost a pomoci vám lépe se soustředit díky harmonizaci energetických center.


Duchovní růst: Aktivace čaker může zvýšit vaše duchovní uvědomění a podpořit hlubší porozumění vaší vnitřní esenci a spojení s vesmírnou energií.


Zvýšení životní energie: Harmonizace a aktivace čaker může vést k lepšímu průtoku životní energie (prána, chi) tělem, což přináší pocit vitality a dynamiky.


Pravidelné používání této meditace pro aktivaci a probuzení čaker může být klíčem k dosažení a udržení zdraví na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duchovní. Pomáhá vytvářet silnější základ pro vyrovnaný a plnohodnotný život.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.15: Meditace pro KREATIVITU a INSPIRACI...

Meditace pro kreativitu a inspiraci je účinným nástrojem pro podporu inovativního myšlení a objevování nových nápadů. Tato meditace stimuluje mozkové funkce spojené s tvořivostí tím, že pomáhá uvolnit blokace a omezení, které mohou bránit volnému průtoku myšlenek.


Během meditace se soustředíme na otevírání mysli pro nové možnosti a perspektivy, což může vést k náhlým prozřením nebo „aha“ momentům. Tato praxe je zvláště užitečná při řešení složitých problémů, překonávání tvůrčích záseků nebo při hledání originálních řešení v osobních či profesionálních projektech.


Regularní praktikování této meditace může významně zlepšit schopnost přizpůsobit se změnám, čelit výzvám a usilovat o lepší život tím, že rozvíjíme naše schopnosti přemýšlet mimo zaběhnuté koleje a přistupovat k životním situacím s novou energií a nadšením.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitu tvůrčího záseku: Ideální čas pro tuto meditaci je, když se cítíte zaseknutí ve svých projektech nebo úkolech a potřebujete nový impulz nebo nápady.


Před zahájením kreativní práce: Použití této meditace před začátkem jakéhokoli kreativního procesu, ať už je to psaní, kreslení, programování nebo brainstorming, může nastavit pozitivní a otevřený tón pro vaši práci.


Během plánování nebo strategického rozhodování: Tato meditace je také velmi užitečná, když potřebujete přijít na nové způsoby, jak řešit složité problémy v práci nebo ve vašem osobním životě.


Pro obnovení mentální energie: Kdykoli cítíte únavu od monotónních nebo rutinních úkolů, tato meditace může obnovit vaši mentální energii a motivaci.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Podpora kreativního myšlení: Tato meditace stimuluje mozkové funkce spojené s tvořivostí a pomáhá překonat mentální blokády, což umožňuje snazší tok kreativních a originálních nápadů.


Zlepšení schopnosti řešit problémy: Pomáhá rozvíjet schopnost přistupovat k výzvám z nových perspektiv, což vede k objevování inovativních řešení.


Zvýšení flexibility myšlení: Pravidelná meditace zvyšuje vaši mentální flexibilitu, což vám umožňuje lépe se přizpůsobit změnám a efektivněji reagovat na nové situace.


Podpora emocionálního a mentálního zdraví: Uvolněním mentálního napětí a stresu přispívá k vaší celkové pohodě a pomáhá udržovat vyvážený emocionální stav.


Zlepšení osobního a profesionálního růstu: Rozvíjením schopnosti myslet kreativně a inovativně můžete dosáhnout většího úspěchu v osobních i profesionálních projektech.


Pravidelné praktikování této meditace pro kreativitu a inspiraci může být cenným nástrojem pro každého, kdo chce rozšířit své kreativní horizonty a přistupovat k životním výzvám s obnovenou energií a nadšením. 


Tato meditace nejenže zlepšuje vaši schopnost generovat nové nápady, ale také posiluje vaši celkovou mentální a emocionální pohodu.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.16: Posílení INTUICE a spojení s VYŠŠÍM JÁ...

Meditace na posílení intuice a spojení s vyšším já je cenný nástroj pro zlepšení našeho vnitřního vedení a hlubšího porozumění sobě samým. Tato praxe nám umožňuje lépe naslouchat naší vnitřní moudrosti a instinktům, což může výrazně pomoci při rozhodování a řešení životních výzev.


Během meditace se zaměřujeme na uklidnění mysli a odstranění vnějšího hluku, což nám umožňuje hluboce se propojit s naším skutečným já a posílit spojení s naším vyšším vědomím.


Toto spojení často vede k jasnějšímu vnímání a lepší schopnosti rozpoznávat a následovat správné cesty ve svém životě. Pravidelná meditace pro posílení intuice a spojení s vyšším já tak může přinést hlubší mír, jistotu a směřování, čímž obohacuje jak osobní, tak profesionální aspekty našeho života.


Kdy si pouštět meditaci:


Před důležitými rozhodnutími: Tato meditace je ideální před rozhodovacími procesy, kdy potřebujete jasné a nezaujaté vedení vaší intuice.


V obdobích nejistoty nebo změn: Když čelíte životním změnám nebo nejistotám, meditace vám může pomoci nalézt vnitřní klid a jistotu.


Pro hlubší sebepoznání: Regularní meditace může sloužit jako nástroj pro lepší porozumění vlastním hodnotám, cílům a životnímu poslání.


Jako součást vaší duchovní praxe: Začlenění této meditace do vaší denní nebo týdenní rutiny může posílit vaše duchovní cesty a prohloubit vaše vědomé uvědomění.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Zlepšení schopnosti rozhodování: Lepší naslouchání vaší intuici může výrazně zlepšit vaše rozhodovací procesy, čímž přispívá k efektivnějšímu a smysluplnějšímu rozhodování.


Hlubší sebeporozumění: Meditace umožňuje hlubší propojení s vaším skutečným já, což vede k lepšímu porozumění vašim pravým potřebám a přáním.


Zvýšení emocionální a psychické stability: Uklidnění mysli a snížení vnějšího hluku pomáhá stabilizovat vaše emoce a mysl, což přispívá k celkové pohodě.


Podpora duchovního růstu: Tato meditace může posílit vaše duchovní spojení a otevřít nové roviny duchovního uvědomění a porozumění.


Zlepšení celkové kvality života: S jasnějším vnímáním a silnějším vedením intuice můžete lépe navigovat ve svém životě, což vede ke zdravějším a plnějším způsobům života.


Pravidelná meditace na posílení intuice a spojení s vyšším já je cenným nástrojem pro každého, kdo hledá hlubší smysl a vedení ve svém životě. Tato praxe nejenže zlepšuje vaši schopnost intuice, ale také vám poskytuje nástroje pro vyšší klid, jistotu a směřování.

Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.17: Pomoc, podpora ANDĚLŮ a DUCHOVNÍCH RÁDCŮ...

Meditace na pomoc a podporu andělů a duchovních rádců je zaměřena na navázání a upevnění spojení s vyššími duchovními bytostmi, které mohou nabídnout vedení, ochranu a podporu v našem životě. Tato meditace pomáhá otevřít naše srdce a mysl k přijímání jemných zpráv a signálů, které mohou pocházet od těchto bytostí.


Během meditace se učíme uvolnit naše pochybnosti a strachy, abychom mohli více důvěřovat a spoléhat na tuto neviditelnou pomoc.


Praxe může přinést útěchu, posílit naši víru a umožnit hlubší duchovní růst tím, že nám ukazuje, že nejsme ve svých výzvách sami a že můžeme čerpat sílu z vyšších zdrojů. Tato meditace je obzvláště užitečná v dobách nejistoty a změn, kdy se můžeme cítit zranitelní nebo ztracení, a potřebujeme jasné vedení a posílení.


Kdy si pouštět meditaci:


V obdobích nejistoty nebo změn: Pokud procházíte náročným životním obdobím a potřebujete vedení a podporu, je tato meditace ideální pro posílení a povzbuzení.


Když se cítíte izolovaní nebo sami: Tato meditace může poskytnout pocit spojení a útěchy, ukazuje, že nejste ve svých výzvách sami a že existuje vyšší pomoc dostupná pro vás.


Před důležitými rozhodnutími nebo akcemi: Použití této meditace může pomoci získat jasnost a vedení od vyšších sil, což usnadňuje rozhodování.


Jako součást duchovní praxe: Začlenění této meditace do vaší pravidelné duchovní rutiny může posílit vaši víru a spirituální spojení.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Posílení duchovního spojení: Tato meditace vám umožňuje navázat hlubší spojení s anděly a duchovními rádci, což zvyšuje vaše spirituální uvědomění a posiluje víru.


Získání duchovního vedení: Pravidelné meditování s úmyslem spojení s vyššími silami může vést k přijímání jasných zpráv a vedení, které může být nápomocné ve vašem životě.


Emocionální útěcha a podpora: Tato meditace může poskytnout hluboký pocit útěchy a bezpečí, zejména během těžkých časů.


Redukce strachu a pochybností: Učení se uvolnit pochybnosti a strachy prostřednictvím meditace může vést k větší duševní klidnosti a emocionální rovnováze.


Podpora v osobním a duchovním růstu: Tato praxe může pomoci objevit nové duchovní dimenze a posílit osobní růst tím, že vám umožní hlubší porozumění a vnímání vaší životní cesty.


Tato meditace nabízí cenný zdroj podpory a vedení pro ty, kteří hledají hlubší smysl a pomoc ve svých životech. Je to silný nástroj pro ty, kteří se snaží rozšířit své duchovní horizonty a chtějí se spojit s vyššími silami, které mohou nabídnout moudrost a vedení.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.18: Spojení s PŘEDKY a léčení RODOVÝCH linií...

Meditace na spojení s předky a léčení rodových linií je mocným prostředkem pro hluboké porozumění a uzdravení naší rodinné historie a vzorců, které byly předány z generace na generaci. Tato praxe nám umožňuje navázat kontakt s našimi předky, což může odhalit hluboké vlivy a nevyřešené konflikty, které ovlivňují naše současné chování a životní situace.


Během meditace se snažíme uvolnit a vyčistit negativní vzorce, emocionální zátěže a trauma, která byla v rodové linii nesena, čímž otevíráme cestu pro zdravější a harmoničtější vzorce chování a vztahy v našem životě. Tato meditace nejenže pomáhá léčit staré rány a posilovat naši osobní pohodu, ale také nám umožňuje uctít a ocenit odkaz našich předků, což vede k hlubšímu smyslu spojení a příslušnosti.


Kdy si pouštět meditaci:


Při pocitech rodinného napětí nebo konfliktů: Když čelíte problémům ve vztazích s rodinou, které mohou mít kořeny v minulosti, tato meditace může pomoci pochopit a vyřešit tyto hlubší příčiny.


Během období životních změn nebo přechodů: Když procházíte významnými životními změnami, jako je narození dítěte, smrt blízkého člena rodiny nebo svatba, meditace může pomoci posílit vaše spojení s rodinnými kořeny a tradicemi.


Pro hlubší sebepoznání a duchovní růst: Tato meditace je vhodná pro ty, kdo hledají hlubší porozumění svému původu a chtějí prozkoumat vlivy, které formovaly jejich osobnost a životní cesty.


V dobách hledání směru a vedení: Když hledáte směr ve svém životě, spojení s předky může poskytnout vedení, inspiraci a moudrost zděděnou z minulosti.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Uzdravení rodinných vzorců: Tato meditace může pomoci rozpoznat a uvolnit negativní rodinné vzorce a emoční zátěže, které byly přenášeny generacemi, což umožňuje vytváření zdravějších vzorců chování.


Posílení osobní pohody: Osvobození od historického rodinného traumatu může výrazně zlepšit vaši osobní pohodu a emocionální zdraví.


Hlubší spojení a smysl příslušnosti: Navázání kontaktu s předky posiluje pocit spojení s vaší minulostí a zvyšuje váš smysl pro kulturní a rodinnou identitu.


Duchovní růst a uctění odkazu předků: Tato meditace umožňuje uctít a ocenit odkaz vašich předků, což může být zdrojem síly a inspirace.


Zlepšení rodinných a mezilidských vztahů: Léčení starých ran a pochopení hlubších rodinných dynamik může vést k lepším a harmoničtějším vztahům s vašimi blízkými.


Pravidelná praxe této meditace na spojení s předky a léčení rodových linií je mocným nástrojem pro ty, kteří se snaží pochopit a léčit hluboké rodinné vzorce a posilovat své duchovní a emocionální základy.


 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

a NAVÍC tomu dostanete ještě navíc i tyto skvělé BONUSY...

Bonusová MEDITACE č.1: ÚPLŇKOVÁ meditace...

Úplňková meditace je zvláštně silná praxe, která využívá energii úplňku k intenzivnímu osobnímu růstu a transformaci. Úplněk je tradičně vnímán jako čas, kdy jsou emoce, intuice a energetické pole na vrcholu své síly. Tato meditace se zaměřuje na propuštění starých vzorců, myšlenek a emocí, které nám již neslouží, a otevírá prostor pro nové začátky a možnosti.


Během úplňkové meditace můžeme také nastavit nebo přehodnotit naše záměry, posílit naše přání a představy o tom, co chceme ve svém životě manifestovat.


Tato praxe poskytuje jedinečnou příležitost pro hluboké emoční a energetické čištění a je považována za ideální čas pro rituály očišťování, meditace na propuštění a ceremonie vděčnosti, čímž podporuje celkovou pohodu a duchovní růst.


Kdy si pouště​t Úplňkovou meditaci:


Během každého úplňku: Úplňková meditace je nejúčinnější během noční oblohy osvětlené úplňkem, kdy je lunární energie nejsilnější a může nejvíce podpořit vaše rituály očišťování a obnovy.


Když potřebujete uzavřít kapitolu: Pokud se snažíte uzavřít staré kapitoly vašeho života a potřebujete pomoc při pustění minulosti, úplňková meditace může poskytnout potřebnou podporu.


Pro posílení záměrů a manifestací: Pokud máte nové cíle nebo přání, která chcete dosáhnout, úplňková meditace může pomoci zintenzivnit vaše záměry a podpořit jejich manifestaci.


Když cítíte potřebu energetického čištění: Tato meditace je ideální pro ty, kteří cítí potřebu energetického očištění, ať už z důvodu emocionálního přetížení nebo jako součást pravidelné spirituální hygieny.


Přínosy pravidelného poslouchání Úplňkové meditace:


Emoční a energetické čištění: Úplňková meditace pomáhá propustit staré vzorce, myšlenky a emocionální zátěže, čímž uvolňuje místo pro novou energii a pozitivní změny.


Posílení intuice a spirituálních schopností: Energie úplňku může zesílit vaši intuici a otevřít dveře k hlubším spirituálním prožitkům.


Podpora manifestace a záměrů: Tato meditace může intenzivně podpořit vaše schopnosti manifestace, což vám umožňuje dosahovat cílů a přání s větší jasností a účinností.


Zlepšení celkové pohody: Pravidelné uvolňování emocionálních a energetických blokací může zlepšit vaši celkovou pohodu a zvýšit pocit štěstí a spokojenosti.


Posílení vděčnosti a ocenění: Úplňková meditace často zahrnuje rituály vděčnosti, které vám mohou pomoci uznat a ocenit pozitiva ve vašem životě, což vede k hlubšímu pocitu naplnění a spokojenosti.


Pravidelné praktikování Úplňkové meditace může výrazně obohatit váš duchovní život a podpořit vaše osobní i profesionální cesty tím, že vám poskytne prostředky pro hlubokou transformaci a růst

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Bonusová MEDITACE č.2: Meditace na NOVOLUNÍ...

Meditace na novoluní je účinná pro nastavení nových záměrů a začátky nových kapitol v našich životech. Novoluní je období, kdy je měsíc neviditelný na obloze, symbolizující nové začátky a možnost resetovat naše plány a cíle.


Tato meditace je ideální pro hlubokou reflexi, přemýšlení o tom, co si přejeme dosáhnout, a pro vyslání našich přání a záměrů do vesmíru.


Pomáhá nám vyčistit mysl od starých neúspěchů nebo frustrací a posiluje naši motivaci k dosažení nově stanovených cílů. Praxe meditace na novoluní je také skvělou příležitostí pro očistu energetického pole a posílení naší schopnosti přitahovat pozitivní změny a možnosti, které podporují naše osobní a duchovní růst.


Kdy si pouštět meditaci na novoluní:


Během každého novoluní: Toto je ideální čas pro provádění této meditace, využívající specifické energetické podmínky novoluní pro nastavení záměrů a nových začátků.


Při plánování nového projektu nebo změně: Když začínáte nový projekt nebo plánujete významné změny ve svém životě, meditace na novoluní vám může pomoci jasně formulovat vaše cíle a přání.


Po neúspěších nebo koncích: Pokud jste nedávno zažili neúspěch nebo ukončení důležité životní fáze, tato meditace vám může pomoci vyčistit staré energie a emocionálně se otevřít novým možnostem.


Pro energetické čištění a obnovu: Pokud cítíte, že vaše energie je zatížená nebo zablokovaná, novoluní a související meditace mohou pomoci obnovit a posílit vaše energetické pole.


Přínosy pravidelného poslouchání meditace:


Nastavení a posílení záměrů: Tato meditace poskytuje prostor pro jasné nastavení cílů a záměrů, které chcete v nadcházejícím období realizovat.


Emocionální a energetická obnova: Pomáhá vyčistit staré emoce, frustrace a neúspěchy, čímž uvolňuje prostor pro novou energii a motivaci.


Posílení schopnosti manifestace: Praktika využívá lunární energii novoluní, která je považována za obzvláště účinnou pro manifestaci a přitahování nových příležitostí.


Duchovní a osobní růst: Meditace podporuje reflexi a sebepoznání, což je klíčové pro osobní rozvoj a duchovní pokrok.


Zvýšení motivace a směřování: Nabízí možnost znovu se zaměřit na to, co je pro vás v životě nejdůležitější, a posiluje vaši motivaci dosáhnout těchto cílů.


Praktikování meditace na novoluní během každého lunárního cyklu může významně přispět k vaší schopnosti navigovat ve svém životě s jasnějšími záměry a silnější motivací. Tato meditace vytváří příležitost pro hlubokou osobní transformaci a nové začátky.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

​Meditační deník BOŽSKÝCH vhledů...

Meditační deník "Božských vhledů" je cenným nástrojem pro hlubší prozkoumání a integraci poznatků získaných během meditace. Umožňuje uživatelům zaznamenávat a systematicky rozvíjet "aha" momenty a další důležité vhledy, které se objevují během meditativní praxe.


Díky strategickým otázkám obsaženým v deníku mohou uživatelé lépe reflektovat své zkušenosti, otázky jim pomáhají zaměřit se na klíčové aspekty svého osobního růstu a duchovního rozvoje.


Tento proces zápisu a reflexe pomáhá posílit učení a rozvoj, umožňuje hlubší porozumění osobním vzorcům myšlení a chování a podporuje uvědomění si, jak jednotlivé vhledy mohou být aplikovány v každodenním životě. Využití meditačního deníku tak přináší větší jasnost, kontinuitu a směřování v meditační praxi a osobním rozvoji.

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

Máte 2 varianty, jak můžete MEDITACE získat. Buď samostatně koupit a nebo v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

Varianta 1) Klikněte na tlačítko a vstupte do tohoto nového online programu ještě DNES!

Program začíná 13.5.2024!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • 18 video lekcí..
 • 18 vedených meditací...
 • 2 bonusové video lekce...
 • 2 bonusové meditace...
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem 10 990,- Kč!

Ale protože chci, aby se tyto nahrávky, vedené meditace a učení, které s vámi v programu sdílím dostalo mezi co nejvíce lidí...


... tak jsem se rozhodl pro vás vytvořit speciální cenu, kdy můžete získat celý online program Vedených MEDITACÍ jen za:

10 990,- Kč

1 690,- Kč

(68 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Varianta 2) Získejte tento online program v rámci Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku...

​V této variantě získáte:

 • Více než 300 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 36 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup přes aplikaci Vedených meditací...

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto ​transformační jízdu do vašeho VNITŘNÍ SVĚTA...


​Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba ​udělat objendávku a provést platbu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky, proto doporučuji využít platby kartou. Využíváme zabezpečený systém GoPay. Při platbě převodem z účtu to může trvat 1-2 dny. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Klikněte na tlačítko a vstupte do tohoto nového online programu ještě DNES!

Program začíná 13.5.2024!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • 18 video lekcí..
 • 18 vedených meditací...
 • 2 bonusové video lekce...
 • 2 bonusové meditace...
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem 10 990,- Kč!

Ale protože chci, aby se tyto nahrávky, vedené meditace a učení, které s vámi v programu sdílím dostalo mezi co nejvíce lidí...


... tak jsem se rozhodl pro vás vytvořit speciální cenu, kdy můžete získat celý online program ​​Vedených MEDITACÍ jen za:

10 990,- Kč

1 690,- Kč

(68 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Varianta 2) Získejte tento online program v rámci Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku...

​V této variantě získáte:

 • Více než 300 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 36 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup přes aplikaci Vedených meditací...

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2021)

/* ]]> */