fbpx

​Zažijte pomoc a ZÁZRAKY s PENĚZI pomocí vašich Andělů a Archanděla MICHAELA...

​Archandělé jsou duchovní pomocníci lidstva, kteří pomůžou i vám s praktickými věcmi, když je o to požádáte - a to ná čeká v této meditaci...

Podívejte se, jakou Andělskou MEDITACI jsem pro vás připravil...

Jaký je rozdíl mezi Anděly a Archanděly?

​Dovolím si předpokládat, že jste už slyšeli, že Andělé jsou duchovní pomocníci, kteří dokážou vytvářet ZÁZRAKY, kteří nám velmi rádi v našem životě pomůžou a kteří jsou připraveni nás podpořit, chránit a vést na cestě ​skutečného OSUDU.


​Skutečného osudu SPIRITUÁLNÍ EVOLUCE, projevování našeho potenciálu a přirozeného manifestování​ duchovních kvalit jako je LÁSKA, hojnost, kreativita, moudrost, soucit, odpuštění, prosperita, ÚSPĚCH atd...


​Možná už také pracujete s Andělskými MEDITACEMI, které jsem vytvořil a o kterých se případně dozvíte více na této stránce a v tomto VIDEU! >>


A také jste možná slyšeli pojem Archanděl...


Na této stránce se dozvíte kromě toho, že můžete získat novou Archandělskou MEDITACI, kde pracujeme s energií a přítomností Archandělů také o tom, jaký je rozdíl mezi Anděly a Archanděly...


Především zmíním, že Andělé i Archandělé patří mezi Andělské duchovní bytosti, které žijí v Andělské sféře. Tato sféra není vzdálená miliońy kilometrů od nás, je přítomná tady a teď a protíná se s tou naší.


​Jak už jste se mohli dozvědět na této stránce, tak Andělé jsou duchovní, vysokovibrační bytosti, které přesahují čas a prostor a proto jsou všude přítomní. Jsou to naše omezené filtry vnímání, které nám brání a blokují jejich přítomnost cítit a komunikovat s nimi.


Naštěstí se to dá naučit a pomocí například Andělských MEDITACÍ můžeme mít velmi rychle první zkušenost s Andělskou energií a pomocí! >>


Andělé i Archandělé pomáhají lidstvu v jejich spirituální evoluci. Jsou to poslové od samotného Zdroje, Boha, Světla a šíří ve světě poselství lásky a pravdy.


Andělé ​a Archandělé mají rozdílné úlohy a úkoly a jsou zavázani sloužit lidstvu svým konkrétním způsobem.


​Andělé a Archandělé náleží do Andělské hiearchie, která by se dala nazvat hodností. Andělé i Archandělé mají velmi rozvinuté duchovní vědomí a jsou to velmi pokročilé bytosti, které mají hluboce rozvinuté pochopení a soucit.

Andělé...

Andělé ​jsou duchovní bytosti, jejichž účelem je pozvednou vědomí lidstva. Jsou to duchovní pomocníci, kteří nás během života podporují, pomáhají nám, vedou a asistují.


Vztah mezi Anděly a lidmi je jeden na jednoho, to znamená, že jeden Anděl se spojuje ​pouze s jedním člověkem. Můžeme mít více takovýchto Andělů kolem sebe, kteří jsou připraveni nám pomáhat.


Čekají hlavně až je o jejich pomoc požádáme - jak se můžete dočíst na této stránce, protože nenarušují naši svobodnou volbu! >>


Naši Strážní ANDĚLÉ jsou definitivně ti, kteří jsou k nám nejblíže a jsou s námi už od našeho narození. A zůstanou s námi dokud neopustíme toto tělo.


Naši Andělé mají jeden smysl a tím je nás vést, chránit, podporovat a asistovat, abychom byli v souladu s cestou naší DUŠE a abychom procházeli spirituální evolucí a byli v souladu se svým světlem, pravdou a v našich životech rozvíjel svůj potenciál.


​Abychom tento potenciál rozvíjeli skrze naše tělo, zdraví, naše vztahy, práci, podnikání, aby se projevil v naší finanční situaci a službě společnosti, kterou každý z nás vykonává tím svým unikátním způsobem.


​Naši Andělé chtějí, abychom naplňovali a realizovali své životní poslání a abychom přitom zažívali celistvý život naplnění a skutečného štěstí.


Andělé jsou ve vývoji výše my lidé v jejich vědomí a jsou to také poslové, průvodci a rádci ostatním duchovním bytostem.


Na druhou stranu Archandělé nejsou Andělé strážní.


​Jsme všichni podporování a vedeni Anděly, celý svůj život. Na nás je začít tuto podporu a vedení vnímat, abychom byli schopni ji v našem životě více a vědomě využít.


Můžeme začít více vnímat jejich přítomnost v našich životech na začátek tím, že tomuto tématu dáme vůbec svoji pozornost a zájem. Otevřeme této duchovní pomoci Andělů své srdce, mysl a vědomí...


To můžete udělat nádherným způsobem pomocí Andělských MEDITACÍ, které jsem přesně za tímto účelem vytvořil! >>


Když se naučíme navázat spojení a komunikaci s našimi Anděly, tak jsme schopni také navázat komunikaci s dalšími duchovními rádci a průvodci z této duchovní úrovně, kteří nás také podporují, vedou a pomáhají.


​Na to jsem vytvořil také Vedené MEDITACE: Spojení s Vyšším JÁ a duchovními rádci a průvodci, o kterém se dozvíte zde! >>


Archandělé...

Archandělé jsou Andělské bytosti, které jsou z pohledu vývoje vědomí ještě výše než než Andělé...


Archandělé pracují a dohlíží na celé skupiny lidstva.


Většinou dohlíží na města, národy nebo jiné destinace a skupiny. Mají schopnost nepřetržitě pracovat s celými skupinami jednotlivců najednou.


To je důvod, proč mnoho lidí věří, že mají spojení s nějakým Archandělem, jako je například Archanděl Metatron, Archanděl Uriel a Archanděl Michael. Jsou spojeni s těmito Archanděly, protože jsou součástí skupiny, nad kterou Archandělé dohlíží.


​Archandělé nám pomáhají obdržet Božské poznání a inspiraci.


​Nejpopulárnější je Archanděl Michael a je to z mnoha dobrých důvodů. Je to jeden z Archandělů, který dohlíží na současné období, ve kterém jako lidstvo žijeme.

​To je důvod, proč nás aktivně vede a spojuje se s námi po celém světě, skrze různá nábožensví, ideologie a kultury. Vede lidsto k tomu, aby bylo více vědomé.


​Můžeme vidět, že zásadní rozdíl mezi Archanděly a Anděly je úroveň jejich vědomí a způsob, jakým s námi spolupracují. Archandělé pracují s celými skupinami, zatímco Andělé pracuji jeden na jednoho.


​Andělé i Archandělé tak nabízeji neuvěřitelnou podporu, vedení a pomoc a jsou vždy nablízku, aby nám v našich životech asistovali a pomáhali​.


Archandělé jsou nádherné duchovní bytosti, které vibrují neuvěřitelným světlem a frekvencí. Každý z Archandělů zastupuje a doslova vyzařuje specifické vlastnosti a kvality Boha, Stvořitele, Zdroje všeho, co existuje.


Nesou v sobě obrovskou dávku Božského světla a LÁSKY...


​Jejich přítomnost byla zdokumentována napříč mnoha náboženstvími.


​Archandělé existují mimo jakékoli náboženství nebo kulturu a existují mimo čas a prostor.


​Jsou schopni vidět realitu, včetně naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jako jeden proud energie v přítomném okamžiku, což jim umožňuje nabízet ​úžasné vedení a ​život měnící nové perspektivy.

Archandělé se mohou zjevovat různým lidem na místech po celém světě, všem ve stejnou dobu. Jsou to mocné bytosti světla a bezpodmínečné lásky, které koordinují a dohlížejí na Anděly strážné, duchovní průvodce a další anděly, kteří nám na Zemi poskytují pomoc. Archandělé neustále promítají Božské světlo a energii bezpodmínečné lásky.

Archandělé jsou vysoce vyvinuté duchovní bytosti světla, které jsou více než ochotné nabídnout svou lásku, vedení, léčení a podporu, kdykoli o to požádáme, ale nebudou zasahovat bez našeho svolení.

Jak povolat Archanděly...

Neexistuje jeden jediný způsob, jak se správně spojit s Archanděly nebo je povolat, můžeme to udělat více způsoby, ale jedna věc je jistá, když nejprve zvýšíte své vibrace a naučíte se otevřít své jemné a psychické smysly, mnohem pravděpodobněji se spojíte s vysoko vibrační energií Archandělů smysluplným způsobem.


Tak, jak vás to čeká v nové A​ndělské MEDITACI, kterou můžete získat na této stránce...

Kolik existuje Archandělů...

​Archandělů je mnohem více, než si většina lidí uvědomuje.

Takže i když na internetu najdete mnoho článků, které říkají, že existuje 7 Archandělů nebo 12 Archandělů…

Vězte, že realita je taková, že v zákulisí slouží mnohem více archandělů. Nejběžněji známí archandělé jsou ti, o kterých se zmiňují náboženské texty, a ti, jejichž mise se nejčastěji propojují s lidstvem.

​Zde jsou někteří z nich...


Archanděl Michael, Archanděl Gabriel, Archanděl Metatron, Archanděl Rafael, Archanděl Ariel, Archanděl Haniel, Archanděl Orion, Archanděl Muriel, Archanděl Jophiel, Archanděl Uriel, Archanděl ​Azrael, Archanděl Zadkiel, Archanděl Chamuel, Archanděl Jeremiel, Archanděl Raziel, Archanděl Sandalphon, Archanděl Sachiel, Archanděl Christiel.


Co vás čeká v této MEDITACI...

​V této nové Andělské meditaci ​budeme žádat o pomoc, podporu, vedení a ochranu naše Anděly a také Archanděla Michaela. Krásnýn způsobem nás spojí s pocitem HOJNOSTI.


​Společně projdeme očistný proces od NEGATIVNÍ energie, kterou máme vůči PENĚZŮM a sami sobě, abychom byli schopni úspěšně překonat naše výzvy a mohli si také splnit naše FINANČNÍ přání.


Meditaci můžete používat jako akutní řešení nebo také pravidelně na dlouhodobou a přirozenou HOJNOST.Vedené meditace si můžete objednat na konci stránky v objednávkovém formuláři.

Dole na objednávkovém formuláři si je můžete objednat a můžete si přihodit i další samostatné meditace.


Na této stránce najdete přehled samostatných online kurzů a Vedených MEDITACÍ, které si můžete nyní samostatně objednat.


Můžete jednu, více a nebo i všechny možnosti.


Najdete zde BOHATÝ výběr meditací a věřím, že si i vy najdete meditace podle svého GUSTA, které se hodí do vaší aktuální situace.


Můžete si vybrat z těchto MEDITACÍ...

Vyberte si svoje MEDITACE ​- jednu, více nebo i všechny!

Archandělská MEDITACE: ​Pomoc a ZÁZRAKY s penězi s pomocí Andělů a Archanděla MICHAELA...

V této Andělské meditaci ​budeme žádat o pomoc, podporu, vedení a ochranu naše Anděly a také Archanděla Michaela. Krásným způsobem nás spojí s pocitem HOJNOSTI.


​Společně projdeme očistný proces od NEGATIVNÍ energie, kterou máme vůči PENĚZŮM a sami sobě, abychom byli schopni úspěšně překonat naše výzvy a mohli si také splnit naše FINANČNÍ přání.


Meditaci můžete používat jako akutní řešení nebo také pravidelně na dlouhodobou a přirozenou HOJNOST.


Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: ​​Přiejtí POŽEHNÁNÍ a zázraků od Anděla nebo duchovního RÁDCE...

V této meditaci navštívíme duchovní místo, kde žijí Andělé a duchovní rádci a od jednoho z nich získáte POŽEHNÁNÍ a dovolíte si přijmout ZÁZRAKY, které tím do vašeho života přijdou.


​Meditace vám může dodat odvahu, novou perspektivu, změnu svého sebeobrazu, sebevědomí, nový nápad a inspiraci nebo cokoliv, co právě teď potřebujete.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Andělská MEDITACE: ​Pomoc při pocitu zaseknutí, stagnace, STRACHU, samoty, ztracenosti, ZOUFALSTVÍ a zmatenosti...

​V této meditaci vás Anděl Strážný vytáhne z vaší situace, přijmete od něj LÁSKU, podporu, pomoc a ochranu a vyletí s vámi za samotným Zdrojem...


... kde získáte jeho požehnání a obdržíte pro vás důležitá poselství, které vám pomůžou se dostat z vaší situace.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Andělská MEDITACE: Aktivace ZÁZRAKŮ a Andělské pomoci a OCHRANY...

V této Andělské meditaci ​pozvedneme svoji energii, abychom mohli navázat kontakt s Andělskou energií a požádáme Anděly o pomoc s vaší situací, otevřeme v našem vědomí prostor pro mystické a zázračné situace a okamžiky...


... a na závěr kultivujeme DŮVĚRU v andělskou pomoc, abychom vytvořili prostor k tomu, aby se nám andělské pomoci vůbec dostalo.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Andělská MEDITACE: ​Archanděl MICHAEL - ochrana, síla, sebevědomí a moudrost...

Aktivace těchto kvalit vám umožní vstoupit do života s jasnou a pevnou energií. Budete schopni čelit výzvám s větším klidem a mít důvěru ve své schopnosti rozhodovat a manifestovat svůj vlastní osud.


Archanděl Michael vám pomůže překonat překážky, posílí vaši vnitřní sílu, poskytne vám jistotu a odvahu a daruje vám moudrost potřebnou pro vaše rozhodnutí.

Tato meditace je skvělým nástrojem pro všechny, kteří touží po posílení svého vnitřního já a hledají ochranu a moudrost na své duchovní cestě.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Andělská MEDITACE: Pomoc s LÁSKOU a VZTAHY...

V této Andělské meditaci budeme LÉČIT své srdce od starých zranění a bloků, které vytvářejí v našich vztazích PROBLÉMY​ pomocí léčivé energie Andělů... 


a také povoláme jejich pomoc a pomoc Archandělů, aby nám v této oblasti pomohli s tím, čím potřebujeme.


​Andělé vám rádi pomůžou ve vašem stávajícím vztahu a nebo si případně najít pro vás toho vhodného potenciálního partnera.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Archandělská MEDITACE: LÉČIVÝ pilíř světla, pomoc, podpora a dotek ARCHANDĚLŮ...

V této Andělské meditaci vytvoří Archandělé kolem vás LÉČIVÝ kruh světla a vy se budete nacházet přímo uprostřed. Budete přijímat neuvěřitelnou energii a světlo Božské LÁSKY...


Budete také dostávat LÉČIVÉ doteky Archandělů, které vám pomůžou uvolnit to, co vás trápí, uzdravi bolest, uvolnit NEGATIVNÍ energii, pročistit AURU od cizí negativní energie a uvolnit to, co vám již neslouží.


Ve svém srdci probudíte LÉČIVÝ pilíř Andělského světla Archandělů...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Vedená MEDITACE: Anděl STRÁŽNÝ...

V této Andělské meditaci se setkáte s vaším Andělem strážným, který vám přinese pro vás důležité poselství, budete mít prostor se ho na cokoliv zeptat a požádat ho o pomoc, podporu, ochranu a vedení s čimkoliv potřebujete.


​Tuto meditaci můžete nyní získat samostatně.

Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

​Andělské MEDITACE...

​Můžete si objednat zde za zvýhodněnou cenu balíček Andělských MEDITACÍ, který obsahuje 7 Andělských MEDITACÍ...


​- Meditace: Obklopení se LÁSKYPLNOU energií Andělů...


​- Meditace: Navázání komunikace s Andělem...


​- Meditace: Pomoc Andělů se splněním přání...


​- Meditace: Požehnání a ochrana Andělů...


​- Meditace: Čištění negativní energie léčení bolesti...


​- Meditace: Andělská meditace pro hojnost a lásku...


​- Meditace: Modlitební meditace pro odvahu, ochranu, zdraví, lásku a prosperitu...


​- Andělský zápisník...


Cena v akci za ​5090 Kč 690 Kč

​Vedené MEDITACE: Spojení s Vyšším JÁ a duchovními RÁDCI a průvodci...

​Můžete si objednat zde za zvýhodněnou cenu balíček ​Vedených MEDITACÍ, který obsahuje ​tyto meditace:


​- Meditace: ​Odstranění BLOKŮ k Vyššímu JÁ a duchovním průvodcům...


​- Meditace: ​Spojení a komunikace s Vyšší JÁ...


​- Meditace: ​Spojení a komunikace s duchovními rádci a průvodci...


​- Meditace: ​Aktivace a harmonizace 8. ČAKRY (Soul Star Čakra)...


​- Meditace: ​Ko​nverzace s RÁDCEM...


​- Meditace: ​Setkání a konverzace s Mentorem dle vlastního výběru...


Cena v akci za ​3980 Kč 497 Kč

​Objednávka ​Vedených MEDITACÍ...

- ​za chvíli jsou meditace vaše!

Shrnutí objednávky:

  • ​Vámi zvolené meditace nebo bonusy
  • Privátní přístup do členské sekce s doživotním p​řístupem

Po vyplnění objednávky je potřeba zaplatit fakturu.


Potřebujete pomoc? Napište mi na info@vedenemeditace.cz

Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Insert Image
Insert Image
/* ]]> */