fbpx

Druhá šance na Novou A​ndělskou MEDITACI...

​Zažijte pomoc a ZÁZRAKY s PENĚZI pomocí vašich Andělů a Archanděla MICHAELA...

​Archandělé jsou duchovní pomocníci lidstva, kteří pomůžou i vám s praktickými věcmi, když je o to požádáte - a to ná čeká v této meditaci...

Podívejte se, jakou Andělskou MEDITACI jsem pro vás připravil...

Jaký je rozdíl mezi Anděly a Archanděly?

​Dovolím si předpokládat, že jste už slyšeli, že Andělé jsou duchovní pomocníci, kteří dokážou vytvářet ZÁZRAKY, kteří nám velmi rádi v našem životě pomůžou a kteří jsou připraveni nás podpořit, chránit a vést na cestě ​skutečného OSUDU.


​Skutečného osudu SPIRITUÁLNÍ EVOLUCE, projevování našeho potenciálu a přirozeného manifestování​ duchovních kvalit jako je LÁSKA, hojnost, kreativita, moudrost, soucit, odpuštění, prosperita, ÚSPĚCH atd...


​Možná už také pracujete s Andělskými MEDITACEMI, které jsem vytvořil a o kterých se případně dozvíte více na této stránce a v tomto VIDEU! >>


A také jste možná slyšeli pojem Archanděl...


Na této stránce se dozvíte kromě toho, že můžete získat novou Archandělskou MEDITACI, kde pracujeme s energií a přítomností Archandělů také o tom, jaký je rozdíl mezi Anděly a Archanděly...


Především zmíním, že Andělé i Archandělé patří mezi Andělské duchovní bytosti, které žijí v Andělské sféře. Tato sféra není vzdálená miliońy kilometrů od nás, je přítomná tady a teď a protíná se s tou naší.


​Jak už jste se mohli dozvědět na této stránce, tak Andělé jsou duchovní, vysokovibrační bytosti, které přesahují čas a prostor a proto jsou všude přítomní. Jsou to naše omezené filtry vnímání, které nám brání a blokují jejich přítomnost cítit a komunikovat s nimi.


Naštěstí se to dá naučit a pomocí například Andělských MEDITACÍ můžeme mít velmi rychle první zkušenost s Andělskou energií a pomocí! >>


Andělé i Archandělé pomáhají lidstvu v jejich spirituální evoluci. Jsou to poslové od samotného Zdroje, Boha, Světla a šíří ve světě poselství lásky a pravdy.


Andělé ​a Archandělé mají rozdílné úlohy a úkoly a jsou zavázani sloužit lidstvu svým konkrétním způsobem.


​Andělé a Archandělé náleží do Andělské hiearchie, která by se dala nazvat hodností. Andělé i Archandělé mají velmi rozvinuté duchovní vědomí a jsou to velmi pokročilé bytosti, které mají hluboce rozvinuté pochopení a soucit.

Andělé...

Andělé ​jsou duchovní bytosti, jejichž účelem je pozvednou vědomí lidstva. Jsou to duchovní pomocníci, kteří nás během života podporují, pomáhají nám, vedou a asistují.


Vztah mezi Anděly a lidmi je jeden na jednoho, to znamená, že jeden Anděl se spojuje ​pouze s jedním člověkem. Můžeme mít více takovýchto Andělů kolem sebe, kteří jsou připraveni nám pomáhat.


Čekají hlavně až je o jejich pomoc požádáme - jak se můžete dočíst na této stránce, protože nenarušují naši svobodnou volbu! >>


Naši Strážní ANDĚLÉ jsou definitivně ti, kteří jsou k nám nejblíže a jsou s námi už od našeho narození. A zůstanou s námi dokud neopustíme toto tělo.


Naši Andělé mají jeden smysl a tím je nás vést, chránit, podporovat a asistovat, abychom byli v souladu s cestou naší DUŠE a abychom procházeli spirituální evolucí a byli v souladu se svým světlem, pravdou a v našich životech rozvíjel svůj potenciál.


​Abychom tento potenciál rozvíjeli skrze naše tělo, zdraví, naše vztahy, práci, podnikání, aby se projevil v naší finanční situaci a službě společnosti, kterou každý z nás vykonává tím svým unikátním způsobem.


​Naši Andělé chtějí, abychom naplňovali a realizovali své životní poslání a abychom přitom zažívali celistvý život naplnění a skutečného štěstí.


Andělé jsou ve vývoji výše my lidé v jejich vědomí a jsou to také poslové, průvodci a rádci ostatním duchovním bytostem.


Na druhou stranu Archandělé nejsou Andělé strážní.


​Jsme všichni podporování a vedeni Anděly, celý svůj život. Na nás je začít tuto podporu a vedení vnímat, abychom byli schopni ji v našem životě více a vědomě využít.


Můžeme začít více vnímat jejich přítomnost v našich životech na začátek tím, že tomuto tématu dáme vůbec svoji pozornost a zájem. Otevřeme této duchovní pomoci Andělů své srdce, mysl a vědomí...


To můžete udělat nádherným způsobem pomocí Andělských MEDITACÍ, které jsem přesně za tímto účelem vytvořil! >>


Když se naučíme navázat spojení a komunikaci s našimi Anděly, tak jsme schopni také navázat komunikaci s dalšími duchovními rádci a průvodci z této duchovní úrovně, kteří nás také podporují, vedou a pomáhají.


​Na to jsem vytvořil také Vedené MEDITACE: Spojení s Vyšším JÁ a duchovními rádci a průvodci, o kterém se dozvíte zde! >>


Archandělé...

Archandělé jsou Andělské bytosti, které jsou z pohledu vývoje vědomí ještě výše než než Andělé...


Archandělé pracují a dohlíží na celé skupiny lidstva.


Většinou dohlíží na města, národy nebo jiné destinace a skupiny. Mají schopnost nepřetržitě pracovat s celými skupinami jednotlivců najednou.


To je důvod, proč mnoho lidí věří, že mají spojení s nějakým Archandělem, jako je například Archanděl Metatron, Archanděl Uriel a Archanděl Michael. Jsou spojeni s těmito Archanděly, protože jsou součástí skupiny, nad kterou Archandělé dohlíží.


​Archandělé nám pomáhají obdržet Božské poznání a inspiraci.


​Nejpopulárnější je Archanděl Michael a je to z mnoha dobrých důvodů. Je to jeden z Archandělů, který dohlíží na současné období, ve kterém jako lidstvo žijeme.

​To je důvod, proč nás aktivně vede a spojuje se s námi po celém světě, skrze různá nábožensví, ideologie a kultury. Vede lidsto k tomu, aby bylo více vědomé.


​Můžeme vidět, že zásadní rozdíl mezi Archanděly a Anděly je úroveň jejich vědomí a způsob, jakým s námi spolupracují. Archandělé pracují s celými skupinami, zatímco Andělé pracuji jeden na jednoho.


​Andělé i Archandělé tak nabízeji neuvěřitelnou podporu, vedení a pomoc a jsou vždy nablízku, aby nám v našich životech asistovali a pomáhali​.


Archandělé jsou nádherné duchovní bytosti, které vibrují neuvěřitelným světlem a frekvencí. Každý z Archandělů zastupuje a doslova vyzařuje specifické vlastnosti a kvality Boha, Stvořitele, Zdroje všeho, co existuje.


Nesou v sobě obrovskou dávku Božského světla a LÁSKY...


​Jejich přítomnost byla zdokumentována napříč mnoha náboženstvími.


​Archandělé existují mimo jakékoli náboženství nebo kulturu a existují mimo čas a prostor.


​Jsou schopni vidět realitu, včetně naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jako jeden proud energie v přítomném okamžiku, což jim umožňuje nabízet ​úžasné vedení a ​život měnící nové perspektivy.

Archandělé se mohou zjevovat různým lidem na místech po celém světě, všem ve stejnou dobu. Jsou to mocné bytosti světla a bezpodmínečné lásky, které koordinují a dohlížejí na Anděly strážné, duchovní průvodce a další anděly, kteří nám na Zemi poskytují pomoc. Archandělé neustále promítají Božské světlo a energii bezpodmínečné lásky.

Archandělé jsou vysoce vyvinuté duchovní bytosti světla, které jsou více než ochotné nabídnout svou lásku, vedení, léčení a podporu, kdykoli o to požádáme, ale nebudou zasahovat bez našeho svolení.

Jak povolat Archanděly...

Neexistuje jeden jediný způsob, jak se správně spojit s Archanděly nebo je povolat, můžeme to udělat více způsoby, ale jedna věc je jistá, když nejprve zvýšíte své vibrace a naučíte se otevřít své jemné a psychické smysly, mnohem pravděpodobněji se spojíte s vysoko vibrační energií Archandělů smysluplným způsobem.


Tak, jak vás to čeká v nové A​ndělské MEDITACI, kterou můžete získat na této stránce...

Kolik existuje Archandělů...

​Archandělů je mnohem více, než si většina lidí uvědomuje.

Takže i když na internetu najdete mnoho článků, které říkají, že existuje 7 Archandělů nebo 12 Archandělů…

Vězte, že realita je taková, že v zákulisí slouží mnohem více archandělů. Nejběžněji známí archandělé jsou ti, o kterých se zmiňují náboženské texty, a ti, jejichž mise se nejčastěji propojují s lidstvem.

​Zde jsou někteří z nich...


Archanděl Michael, Archanděl Gabriel, Archanděl Metatron, Archanděl Rafael, Archanděl Ariel, Archanděl Haniel, Archanděl Orion, Archanděl Muriel, Archanděl Jophiel, Archanděl Uriel, Archanděl ​Azrael, Archanděl Zadkiel, Archanděl Chamuel, Archanděl Jeremiel, Archanděl Raziel, Archanděl Sandalphon, Archanděl Sachiel, Archanděl Christiel.


Co vás čeká v této MEDITACI...

​V této nové Andělské meditaci ​budeme žádat o pomoc, podporu, vedení a ochranu naše Anděly a také Archanděla Michaela. Krásnýn způsobem nás spojí s pocitem HOJNOSTI.


​Společně projdeme očistný proces od NEGATIVNÍ energie, kterou máme vůči PENĚZŮM a sami sobě, abychom byli schopni úspěšně překonat naše výzvy a mohli si také splnit naše FINANČNÍ přání.


Meditaci můžete používat jako akutní řešení nebo také pravidelně na dlouhodobou a přirozenou HOJNOST.



Vedené meditace si můžete objednat na konci stránky v objednávkovém formuláři.

Dole na objednávkovém formuláři si je můžete objednat a můžete si přihodit i další samostatné meditace.


Na této stránce najdete přehled samostatných online kurzů a Vedených MEDITACÍ, které si můžete nyní samostatně objednat.


Můžete jednu, více a nebo i všechny možnosti.


Najdete zde BOHATÝ výběr meditací a věřím, že si i vy najdete meditace podle svého GUSTA, které se hodí do vaší aktuální situace.


Můžete si vybrat z těchto MEDITACÍ...

Vyberte si svoje MEDITACE ​- jednu, více nebo i všechny!

Archandělská MEDITACE: ​Pomoc a ZÁZRAKY s penězi s pomocí Andělů a Archanděla MICHAELA...

V této nové Andělské meditaci ​budeme žádat o pomoc, podporu, vedení a ochranu naše Anděly a také Archanděla Michaela. Krásným způsobem nás spojí s pocitem HOJNOSTI.


​Společně projdeme očistný proces od NEGATIVNÍ energie, kterou máme vůči PENĚZŮM a sami sobě, abychom byli schopni úspěšně překonat naše výzvy a mohli si také splnit naše FINANČNÍ přání.


Meditaci můžete používat jako akutní řešení nebo také pravidelně na dlouhodobou a přirozenou HOJNOST.


Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Archandělská MEDITACE: LÉČIVÝ pilíř světla, pomoc, podpora a dotek ARCHANDĚLŮ...

V této Andělské meditaci vytvoří Archandělé kolem vás LÉČIVÝ kruh světla a vy se budete nacházet přímo uprostřed. Budete přijímat neuvěřitelnou energii a světlo Božské LÁSKY...


Budete také dostávat LÉČIVÉ doteky Archandělů, které vám pomůžou uvolnit to, co vás trápí, uzdravi bolest, uvolnit NEGATIVNÍ energii, pročistit AURU od cizí negativní energie a uvolnit to, co vám již neslouží.


Ve svém srdci probudíte LÉČIVÝ pilíř Andělského světla Archandělů...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

​Vedená MEDITACE: Anděl STRÁŽNÝ...

V této Andělské meditaci se setkáte s vaším Andělem strážným, který vám přinese pro vás důležité poselství, budete mít prostor se ho na cokoliv zeptat a požádat ho o pomoc, podporu, ochranu a vedení s čimkoliv potřebujete.


​Tuto meditaci můžete nyní získat samostatně.

Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: Léčení energetického BLOKU (univerzální)..

Kdykoliv ucítíte, že vám něco BRÁNÍ jít směrem jakým chcete, udělat to co je ve pro vaše DOBRO, tak můžete použít tuto meditaci, ve které blok vyčistíme...

 

Tuto meditaci není možné samostatně získat je součástí programu Vedených MEDITACÍ: Čištění bloků k manifestaci. Můžete ji samostatně získat nyní zde.


Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: L​éčivá energie Matky ZEMĚ...

​​Čeká nás meditace, ve které se ponoříme do hlubin Matky ZEMĚ a do její léčivé energie, aby uvolnila náš stres, obavy, strachy a vyživíme se její mateřskou, podporující energií.


​Tuto meditaci není možné samostatně získat je součástí programu Vedených MEDITACÍ: Čištění bloků k manifestaci. Můžete ji samostatně získat nyní zde.

Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: ​Vzpomenutí na Životní POSLÁNÍ...

V meditaci se dostaneme do časového období před tím, než jsme se narodili (inkarnovali) a vzpomeneme si na POSLÁNÍ své DUŠE v tomto životě...

 

Tuto meditaci není možné samostatně získat. Je možné si ji př​idat zde do objednávky. Je z Vedených meditací pro Životní VÝZVY.


Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: ​​Astrální cestování za Bohyní LAKŠMÍ...

V meditaci pomocí Astrálního cestování navštívíme dimenzi, kde sídli Bohyně HOJNOSTI a PROSPERITY a získáme její požehnání..

 

​Tuto meditaci není možné samostatně získat. Je možné si ji př​idat zde do objednávky. Je z Vedených meditací: Manifestuj s fázemi Měsíce.

Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE pozitivní FINANČNÍ budoucnosti...

V této meditaci na energetické úrovni připravíme úrodnou půdu proto, aby naše pozitivní finanční budoucnost mohla vůbec vzniknout.


​Uzemníme finanční oblast, peníze a pošleme do budoucnosti pozitivní vibraci hojnosti a prosperity a také energii Bohyně HOJNOSTI.


​V této meditaci pracujeme s Andělem PROSPERITY, který je Bohyně LAKŠMÍ.


Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

​Online kurz + Meditace: Léčení RODOVÉ karmy (otec a matka)...

Dovolíme si procítit NEGATIVNÍ emoce, které s rodiči máme spojené a také vděčnost a LÁSKU. Nebudeme si říkat jen líbivé a krásné řeči, ale podíváme se na REALITU většiny rodinných vztahů.

Řekneme si, jak se přenášejí RODOVÉ vzorce a jak se od nich můžeme OSVOBODIT…

Dozvíte se, že mnoho EMOCÍ, které prožíváte a mnoho PROBLÉMŮ, které máte nejsou ani vaše. Patří vašim rodičům…

Cena v akci za 490 Kč 290 Kč

​Online kurz: Medituji, ale NIC se nemění + Meditace VIZE...

​V tomto video kurzu si řekneme důležité postoje, které když vám chybí, tak se může stát, že meditujete, ale ve vašem životě se nic nemění. Žádná pozitivní změna. 


Také si řekneme, proč se může dočasně díky meditační práci situace zhoršit a čeká vás 30 minutová meditace vaší ŽIVOTNÍ VIZE...

Cena v akci za 990 Kč 390 Kč

​Andělské MEDITACE...

​Můžete si objednat zde za zvýhodněnou cenu balíček Andělských MEDITACÍ, který obsahuje 7 Andělských MEDITACÍ...


​- Meditace: Obklopení se LÁSKYPLNOU energií Andělů...


​- Meditace: Navázání komunikace s Andělem...


​- Meditace: Pomoc Andělů se splněním přání...


​- Meditace: Požehnání a ochrana Andělů...


​- Meditace: Čištění negativní energie léčení bolesti...


​- Meditace: Andělská meditace pro hojnost a lásku...


​- Meditace: Modlitební meditace pro odvahu, ochranu, zdraví, lásku a prosperitu...


​- Andělský zápisník...


Cena v akci za ​5090 Kč 690 Kč

​Vedené MEDITACE: Spojení s Vyšším JÁ a duchovními RÁDCI a průvodci...

​Můžete si objednat zde za zvýhodněnou cenu balíček ​Vedených MEDITACÍ, který obsahuje ​tyto meditace:


​- Meditace: ​Odstranění BLOKŮ k Vyššímu JÁ a duchovním průvodcům...


​- Meditace: ​Spojení a komunikace s Vyšší JÁ...


​- Meditace: ​Spojení a komunikace s duchovními rádci a průvodci...


​- Meditace: ​Aktivace a harmonizace 8. ČAKRY (Soul Star Čakra)...


​- Meditace: ​Ko​nverzace s RÁDCEM...


​- Meditace: ​Setkání a konverzace s Mentorem dle vlastního výběru...


Cena v akci za ​3980 Kč 690 Kč

​Objednávka ​Vedených MEDITACÍ...

- ​za chvíli jsou meditace vaše!

Shrnutí objednávky:

  • ​Vámi zvolené meditace nebo bonusy
  • Privátní přístup do členské sekce s doživotním p​řístupem

Po vyplnění objednávky je potřeba zaplatit fakturu.


Potřebujete pomoc? Napište mi na info@vedenemeditace.cz

Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Insert Image
Insert Image
/* ]]> */