fbpx

​​Vedené meditace pro Životní VÝZVY...

Zde je způsob, jak překonat PŘEKÁŽKY, KRIZE a Životní VÝZVY, které odhalují vaše zraněná místa, aby se UZDRAVILY způsobem, který je BLAHODÁRNÝ pro vaši DUŠI a pomůže vám splnit si vaše skutečné VIZE, CÍLE a PŘÁNÍ...

Naučte se PRAKTIKY, jak v životě zvládnout cokoliv, co vám přijde do cesty (protože překážky a výzvy, které prožíváte jsou přesně to, co potřebujete)...

‚‚Výzvy a překážky AKTIVUJÍ náš potenciál a slouží k našemu osobnímu RŮSTU. Pomáhají nám odhalit naše temná místa, zranění, stíny, limitující přesvědčení. Naším úkolem je se s nimi naučit pracovat, protože pak zjistíme, že nám pomáhají na naší ŽIVOTNÍ CESTĚ...‘‘
- Jiří Majkus

Váš POTENCIÁL je větší, než jakýkoliv PROBLÉM, kterému čelíte...


✅ Možná jste se také někdy cítili, že byste chtěli žít život bez překážek, KRIZÍ, PROBLÉMŮ a výzev, kterým jste v minulosti čelili, nyní čelíte a budete čelit v budoucnu...


✅ Možná jste také někdy měli chuť se před tím vším někam schovat a od všeho utéct...


✅ Možná jste si také někdy říkali, že je s vámi něco od základu "ŠPATNĚ", když pořád zažíváte nějaké problémy a překážky... a některé třeba opakovaně...


✅ A možná jste se také někdy cítili, že už na to prostě NEMÁTE a měli jste STRACH, že to, co je před vámi za VÝZVU už nezvládnete...


To, co vám nyní řeknu vám pomůže změnit perspektivu na váš život a co jste u vašich výzev prožívali. Vzhledem k tomu, že vůbec čtete tyto řádky, tak věřím, že to USTOJÍTE.


Připraveni?


Život, který nyní žijete jste si sami vybrali...


Vaše DUŠE nebyla přinucena přijmout tuto stávající lidskou inkarnaci. 


❌ Nebyla to náhoda...


❌ Nebylo to z donucení...


✅ Byla to vaše SVOBODNÁ VOLBA...


A to, co jste sem určitě nepřišli dělat je žít "PRŮMĚRNÝ" život.


Nepřišli jste sem kráčet dál ve "statusu quo" společnosti a dělat jen to, co se "má", "nemá", co by se "mělo", "nemělo" a co po vás chtějí ostatní.


🔥 Přišli jste na tuto planetu s nějakým záměrem, VIZÍ, dary a talenty (celkově to nazýváme Životním POSLÁNÍM)...


🔥 Přišli jste sem se záměrem udělat POZITIVNÍ změnu vaším UNIKÁTNÍM způsobem a vzorcem...


Uvnitř vás dřímají (možná jsou už aktivované) velké VIZE a PŘÁNÍ, které jste sem přišli MANIFESTOVAT. To je to, po čem skutečně toužíte.

Pokud si nedovolíte otevřít se těmto vašim VIZÍM a PŘÁNÍM, tak vás budou celý život pronásledovat jako DUCHOVÉ.


💖 To jsou ty vaše přání mít LÁSKYPLNÝ vztah... 


💸 Žít v HOJNOSTI a PROSPERITĚ...


🤝 Dělat práci/podnikání, které vám bude dávat smysl, protože je v souladu s tím, kdo jste a jaké jsou vaše hodnoty...


💙Mít šťastnou RODINU a tak dále...


Když totiž budete žít takový život, tak u toho POZITIVNĚ ovlivníte spoustu lidí. Vytvoříte tím řetězovou reakci, která je plná POŽEHNÁNÍ...


✅ Díky tomu, že budete mít LÁSKYPLNÝ vztah, tak vaše děti získají skvělý model, který budou kopírovat a inspirujete tím ostatní páry a díky tomu i děti ostatních rodin...


- Budoucí společnost bude více a více poté plná takových dospělých, emocionálně vyrovnaných lidí a tím se bude formovat nová a lepší budoucnost..


✅ Tím, že budete sloužit lidem, zákazníkům (nebo firmě kde pracujete) pomocí vašich darů a talentů skrze vaše práci/podnikání budete mít také pozitivní vliv na ostatní lidi...


Vaše dary a talenty dostanou ti, kteří je potřebují (ANO, právě teď někdo potřebuje to, co máte)...


✅ Díky tomu, že budete PROSPEROVAT, tak budete přispívat svými PENĚZI do vytvoření světa, ve kterém chcete žít, a budete důležitý díl skládačky k tomu vytvořit Novou ekonomiku vědomých lidí založenou na vzájemné HOJNOSTI a PROSPERITĚ a založenou na spirituálních principech...


Rozhodli jste se tedy, že díky vaší přítomnosti uděláte tento svět lepším místem. ANO, PŘESNĚ TAK. VY!


Ale abyste toho byli schopni, tak k tomu potřebujete neustále projevovat váš potenciál. Potřebujete pravidelně růst, abyste mohli naplnit vaše POSLÁNÍ.


Musíte se postupně stát na VIBRAČNÍ úrovni tím, co chcete MANIFESTOVAT...


Vaše stávající verze toho nyní není schopná...


Má určitou kapacitu, energii, sílu, frekvenci a vibraci, která odpovídá vašemu stávajícímu životu.


Abyste žili život, jaký skutečně chcete, tak se musíte stát LEPŠÍ a novou verzí SEBE SAMA.


A to byste nedokázali, pokud by vám život nedal do cesty PŘEKÁŽKY, problémy a VÝZVY...


✅ Jejich úkolem je totiž ukázat na vaše slabá místa, zranění, které potřebujete uzdravit.


✅ Ukazují na vaše limitující přesvědčení, podvědomé myšlenky, vnímání světa, perspektivu, názory, které potřebujete změnit.


✅ Jejich úkolem je vás na VIBRAČNÍ úrovni připravit k tomu, abyste mohli přijmout to, po čem toužíte, co si vizualizujete a za co se "modlíte".


✅ Jejich úkolem je vás přinutit vyrůst a stát se novou a lepší verzí SEBE SAMA.


A to jediné v životě přináší SKUTEČNOU BLAŽENOST...


Když to uděláte, tak výzvy, překážky, krize a problémy ODEJDOU. Splnili svůj ÚČEL.


V procesu překonání výzev a překážek okolo nich transformujete váš vnitřní dialog, abyste byli svobodní od strachu a úzkosti, které přináší.


Budete k nim pak úplněk JINAK přistupovat.


Takže i když to někdy může vypadat, že ŽIVOT je proti vám, tak je to pouze vaše omezená perspektiva...


Jak už nyní vidíte, tak i když se dějí krize i když čelíte výzvám, tak je ŽIVOT vždycky PRO VÁS.


Pomáhá vám všemi možnými způsoby v tom, po čem skutečně TOUŽÍTE...


Vaše nová a LEPŠÍ verze sebe sama totiž hravě zvládne výzvy, kterým nyní čelíte...

A takto se to děje OPAKOVANĚ. Proto je potřeba se dlouhodobě zavázat ke svému osobnímu růstu a evoluci.


Pokud tedy zažíváte některé překážky, výzvy a problémy znovu a znovu, tak jste se nic nového nenaučili a ještě jste překážku nepřerostli.


Jinými slovy, jste se ještě nezměnili... Neaktivovali jste své vnitřní zdroje a proto se vám to stále vrací. Dokud to nepochopíte a něco uvnitř sebe nezměníte.

Dobrá zpráva je, že to NENÍ vaše CHYBA!

Doposud to nebyla vaše chyba, protože vás to nikdo nenaučil. Společnost nás neučí, jak přistupovat k překážkám, krizím a výzvám způsobem, kdy jsme nakonec VDĚČNÍ, že jsme jim museli čelit...


... kdy zpětně na sobě vidíme, že právě díky této výzvě a krizi jsme se stali takovým člověkem, jakým jsme dnes.


Většina lidí v dnešní společnosti si neumí poradit se svými VÝZVAMI a KRIZEMI. Máme k tomuto tématu špatný vztah.


TAKY SE NENÍ ČEMU DIVIT.


 • Většina z nás byla vychovávána způsobem, kdy se nás rodiče snažili chránit před překážkami a problémy, nebo nás za ně trestali.
 • Většina z nás prošla školstvím, kdy jakýkoliv PROBLÉM nebo výzva byla odsouzena špatnou známkou a kritikou.
 • V dnešní společnosti jedna skupina lidí předvádí na sociálních sítích, jaký mají sluníčkový život, jak jsou úspěšní a šťastní.
 • Na druhou stranu další skupina lidí jenom pořád mluví o svých problémech, které nechtějí ve skutečnosti vyřešit a rádi jsou v roli oběti.

Toto všechno pro vás už NYNÍ KONČÍ. Má to ale specificky pro vás jeden HÁČEK...


Sice to doposud nebyla vaše chyba, ale pokud poté, co jste si přečetli tyto řádky v tom budete nadále pokračovat, tak to už VAŠE CHYBA bude.


Pokud s tím něco neuděláte, tak to bude vaše ROZHODNUTÍ v tom dále pokračovat.


Nyní už totiž víte, v čem je zakopaný pes. Ale nebojte, nenechám vás v tom.


Mám pro vás další SKVĚLOU ZPRÁVU...🙏🔥💖


Vytvořil jsem ucelený, strategický a transformační online program Vedených MEDITACÍ pro Životní VÝZVY...

Naučte se VĚDU a UMĚNÍ meditace a vizualizace k překonání vašich překážek, krizí a VÝZEV...

Tento online program Vedených MEDITACÍ je jedna z variant, kterou můžete použít, abyste se naučili, jak přistupovat k daným výzvám v různých oblastech ŽIVOTA.


O jiných teď sice nevím, ale nebudu vám lhát, že překonáte životní výzvy jen s mými meditacemi. Tento online program Vedených MEDITACÍ je obrovská podpora a pomoc, ale tu práci budete muset udělat vy. Já ji za vás neudělám, ani nikdo jiný.


Pracujeme v něm společně se třemi kroky:


1⃣ V tomto online programu z pohodlí vašeho domova prozkoumáme klíčové životní výzvy, se kterými se setkávají všichni...


2⃣ Dále si řekneme klíčové principy, které jsou za výzvami, které nám umožňují růst a překonat je...


3⃣ A nakonec v každé výzvě budeme pracovat se silnou Vedenou MEDITACÍ, ve které položíme pevné VIBRAČNÍ základy k překonání dané výzvy...


Meditace budou oproti jiným mým meditacím trochu kratší (15-20 minut), aby bylo pro vás časově přístupnější si pustit meditaci kdykoliv se ve vašem životě daná výzva objeví.


Tento meditační program vám pomůže položit pevné vibrační základy proto, abyste byli schopni úspěšně zvládnout výzvy, které v životě nyní prožíváte a v budoucnu budete.


Získáte metody, postoje a hlavně praktiky ve vedených meditacích, ke kterým se můžete kdykoliv vracet podle potřeby buď preventivně, abyste byli připravení a nebo když se daná výzva ve vašem životě objeví.


Tyto meditace vám velmi pomůžou ve vašem osobním rozvoji. Pomůžou vám v tom se stát lepší verzí sebe sama, která s grácií překoná a tím odstraní překážky.


Máte se opravdu na co těšit.


A pokud už moji tvorbu, online programy a meditace znáte, tak mi věřte, že to bude opravdu silná  společná CESTA, kde budeme čelit všemu, co vám život dá do cesty.


Pojďme si říct, co všechno vás v tomto online programu čeká...


Autor projektu

Pro ty, kteří mě znáte, tak víte, že nejsem žádný nováček v oblasti meditace a spirituálních technik. S různými pauzami medituji více než 18 let. 


Vyzkoušel jsem všechny možné druhy meditací a meditace mě po té době ještě více a více FASCINUJE.


Svoje zkušenosti s meditačními, esoterickými a spirituálními technikami, které přináší HMATATELNÉ VÝSLEDKY sdílím ve svých online programech.


​Mými placenými programy prošlo již více než 3900 lidí. A většina z nich si koupila více meditačních balíčků, což o něčem vypovídá.

Připravil jsem pro vás program poskládaný do silného procesu transformace...

Jaké konkrétní výzvy jsou obsahem tohoto online programu?

Výzva a Meditace č.1: Odpojenost od ŽIVOTA...

Když nejsme spojení s proudem Života, tak všechno v našem životě doslove dře. Cítíme se, že jsme na všechno sami. Naopak, když jsme spojení, tak to proudí a spousta věcí v našem životě se děje sama.


Dáváme věcem volný průběh a jsme podporování "náhodnými jevy", které jsou pro náš prospěch. Dostává se nám podpory, vedení a ochrany. Jsme ve správný čas na správném místě a vše, co potřebujeme se ukáže ještě dřív než o to požádáme. 

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.2: TĚLO a ZDRAVÍ...

Tělo je buď obrovská podpora na naší životní cestě a nebo obrovská přítěž. Jak to máte vy?


Čeká nás společně silná meditace, ve které pomocí vibrace harmonizujeme váš imunitní systém a pošleme pozitivní energii části těla, která potřebuje dát do "pořádku" a uzdravit. Krásná a silná LÉČIVÁ meditace.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.3: STRACH a ÚZKOST...

Naše mysl je několikrát za den unesena našimi nejhoršími strachy, obavami a scénáři. Tyto obavy a strachy mají poté tendenci se naplnit.


V této části se naučíte, jak to změnit a v meditaci nás čeká důležité cvičení, kdy budete cítit, že něco naprosto skvělého přichází do vašeho života. Tato vibrace to do vašeho života poté pozve, přitáhne a manifestuje.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.4: SAMOTA...

Jak se cítíte, když jste sami se sebou?Vyhledáváte společnost ostatních, protože se se sebou necítíte sami dobře?


Většina lidí vyhledává vztahy, protože cítí vnitřní samotu. Díky tomu pak vztahy špatně dopadají. Snažíme se ve vztazích tuto samotu zaplnit nezdravým způsobem.


V této meditaci se naučíte, jak se setkat se sebou, aby vám bylo dobře ve své vlastní přítomnosti a nevyhledávali společnost a vztahy k překrytí vnitřní samoty a prázdnoty.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.5: FINANČNÍ stres...

Stres s PENĚZI je jednou z hlavních příčin partnerských problémů. Způsobuje také velké zdravotní problémy a ničí naši DUŠI.


V této meditaci prožijete, jaké to je mít naplněné všechny vaše potřeby, což se pak manifestuje ve vašem vnějším světě na materiální úrovni. Velmi silná a EFEKTIVNÍ meditace.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.6: NEDOSTATEK a HOJNOST...

V této části si řekneme a prožijeme, že žijeme v poli nekonečné hojnosti a nekonečných možností. Hojnost je všude. Okolo nás i uvnitř nás.


Spojíme se se Zdrojem veškeré HOJNOSTI a prosperity a dovolíme, aby se skrze vás projevila do vaší REALITY.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.7: AKUTNÍ SITUACE (5 minutová meditace)......

Tato pohotovostní meditace je na situace, kdy se všechno SERE a potřebujete potenciální katastrofě zatáhnout RUČNÍ BRZDU a přistoupit k situaci s vnitřním klidem a důvěrou, že to nakonec všechno dobře dopadne.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.8: VZTAHY a LÁSKA...

Když se vztah stane místem, kde se každý z partnerů snaží jen něco získat, tak se vztah promění v živoucí horor a nočmí můru. 


V této meditaci se naladíme na vibraci bezpodmínečné lásky, kterou pak přinesete do vašeho vztahu. Mnohokrát mi tato meditace pomohla v mém manželství.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.9: ROZHODNUTÍ a DŮVĚRA v sebe sama...

Často si problémy a krize vytvoříme sami tím, že nenasloucháme svému vnitřnímu hlasu. Tato výzva nás pak stále vrací k tomu, abychom mu začali konečně dávat důležitost, naslouchali, důvěřovali a také podle něho jednali.


Když to uděláme otevřou se před námi nové dveře nekonečných možností a skvělých překvapení, které jsou mnohem lepší než si dokážeme představit.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.10: SEBEKRITIKA a ODSUZOVÁNÍ...

Kolikrát za den se odsuzujete a kritizujete? Kolikrát za den se spustí vnitřní kritik a soudce, který vás přinutí prokrastinovat, sabotovat váš ÚSPĚCH?


Sebekritika a odsuzování je jeden z největších ZABIJÁKŮ lidského štěstí a cestě k úspěšnému a naplněnému životu. V této meditaci se vypořádáme s touto výzvou jednou pro vždy.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.11: Připomenutí SKUTEČNÉ IDENTITY a totožnosti...

Je rozdíl mezi naší osobností a skutečnou IDENTITOU. Častokrát, abychom naplnili očekávání ostatních lidí na ni zapomínáme.


V této meditaci se s ní spojíme, abychom mohli více jednat z hloubi našeho skutečného bytí a přinášeli do tohoto světa to, kdo skutečně jsme. 


Velmi praktické, když zažíváte jakýkoliv problém nebo výzvu, protože vám pomůže ucítit vaši VELIKOST.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.12: Vzpomenutí na své Životní POSLÁNÍ...

V této meditaci se vrátíme do okamžiku, kdy jste se rozhodli pro tuto vaši stávající inkarnaci. Měli jste nějaký záměr, VIZI a poslání. Rozhodli jste se, že sem půjdete něco udělat, něco přinést.


Bohužel na to často zapomeneme a pak tápeme životem s vnitřní prázdnotou, které toto zapomenutí způsobilo.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Výzva a Meditace č.13: AKTIVACE chybějící KVALITY...

Až to sami vyzkoušíte, tak uvidíte, jak je tato meditace praktická, silná a účinná. Kdykoliv uvidíte na někom kvalitu, kterou si přiznáte, že vám chybí, tak jí pomocí této meditace aktivujeme uvnitř vás.


Tyto kvality totiž potřebujete, abyste si splnili vaše VIZE, CÍLE a PŘÁNÍ. Již jsem mnohokrát tuto meditaci použil a věřím, že to stejné čeká i vás.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

a NAVÍC tomu dostanete tyto BONUSY...

Bonus č.1: PŘEVIBROVÁNÍ a poslání vysoké VIBRACE a pozitivní ENERGIE DO OBLASTI, KDE ČELÍTE výzvě...

Pomocí této meditace se mi podařilo hravě projít mimořádnými opatřeními, zvrátit na první pohled neřešitelné situace.


Všechno je energie a vibrace. V této meditace využijeme tento FAKTA maximálním způsobem. Máte se na co těšit.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Bonus č.2: pozvání VELKÉHO  SKVĚLÉHO překvapení a ZÁZRAKŮ před spaním...

Nádherná meditace. Už se těším až si ji pustíte. Otevřeme se nemožnému a dovolíme, aby do vašeho života přišlo něco naprosto skvělého, co byste ani nečekali a co bude za hranice vaší vlastní představivosti.


Samotná tato meditace má hodnotu celého programu. Asi jaké každá jiná :)

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Bonus č.3: Když jsou lidé PROTI VÁM a chtějí vám vědomě nebo nevědomě UBLÍŽIT...

Možná to znáte také. Někteří lidé vám prostě nepřejí a ať už z jakéhokoliv důvodu by byli rádi, kdyby se vám nedařilo. Mohou to být cizí lidé ale také i rodina nebo bývalí partneři.


Jejich negativní energie má bohužel na váš život velký vliv. Můžete ji dokonce cítit, když se chvíli zastavíte. V této meditaci přesekáme pouta, aby na vás neměli vliv a nebránili vám na energetické úrovni ve našem úspěchu.

Hodnota 490,- Kč (20 eur)

Pro koho je tento online program a kurz?

 • Pokud chcete získat nejen nástroje a metody, jak s lehkostí navigovat skrze životní výzvy, ale také poznání a praktiky, které transformují překážky a výzvy ve zdroj vaší osobní transformace a růstu. 
 • Pokud jste připraveni se zbavit úzkosti a neurotických negativních myšlenek, které jsou příčinou lidského utrpení jednou pro vždy.
 • Pokud jste připraveni kromě překonání překážek také poznat, kým se v tomto životě máte stát a jaký je váš smysl.
 • Pokud chcete přeprogramovat vaše myšlení, které změní trajektorii vašeho života
 • Pokud jste připraveni probudit v sobě nekonečný potenciál a stát se nejlepší verzí sebe sama.

GARANCE vrácení PENĚZ...

Vstupte do programu, vyzkoušejte si první 3 meditace a pokud se vám obsah a meditace nebudou líbit, tak nám napište a vrátíme vám peníze. Nic neriskujete...

Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto transformační cestu do vašeho VNITŘNÍHO SVĚTA...


​Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba udělat objednávku a zaplatit fakturu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky, proto doporučuji využít platby kartou. Využíváme zabezpečený systém GoPay. Při platbě převodem z účtu to může trvat 1-2 dny. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Rekapitulace toho, co získáte:

 • 13 video lekcí o klíčových principech daných oblastí výzev
 • 13 vedených meditací, kdy položíme pevné VIBRAČNÍ základy pro překonání výzev
 • 3 bonusové video lekce 
 • check
  3 bonusové vedené meditace
 • Možnost si stáhnout meditace v mp3
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Celková hodnota program je 7 840,- Kč

Ale protože chci, aby se meditace dostaly mezi co nejvíce lidí a peníze nebyly překážkou, tak jsem se rozhodl snížit cenu na:


7 840,- Kč

1 980,- Kč

(80 eur)

Nebo získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Téměř již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2019)

/* ]]> */