fbpx

Vedené MEDITACE: Vesmír mi kryje ZÁDA...

​Toto je způsob, jak začít věřit a hlavně CÍTIT, že žijete v přátelském VESMÍRU, který chce pro vás jen to NEJLEPŠÍ, který vás podporuje, vede a že vám okamžik za okamžikem KRYJE ZÁDA (i když si myslíte, že na vás tam nahoře asi zapomněli)...

​Uvolněte jednu z nejvíce destruktivních a NEGATIVNÍCH myšlenek, která vás pojídá zevnitř zaživa, že žijete v nepřátelském Vesmíru plném nebezpečí, pastí a nástrah a otevřete se novému světu plného ZÁZRAKŮ a vývoji situací, které jsou za hranicí vaší vlastní představivosti...

​‚‚​​​​Klíčem k mentálnímu a psychickému zdraví, klidu a příčetnosti v dnešním světě je důvěra, že vám Vesmír za každých okolností stále KRYJE ZÁDA...‘‘​

- ​​Jiří Majkus

​Jak najít mír, klid a důvěru v těchto NÁROČNÝCH ​časech plnéch změn...

- ​​i když je společnost pohlcena STRACHEM a obavami a žije stále ve stresu...


Myšlenka nepřátelského Vesmíru mi vytvářela PEKLO za Zemi...

​​Přesvědčení, že žiji v nepřátelském Vesmíru mi v mém životě nejvíce bránilo dělat rozhodnutí, která mě posouvala vpřed...


​Rozhodnutí, která vedla k pozitivní změně dané situace, oblasti nebo celého mého života...


Tyto rozhodnutí totiž od mě vyžadovala odvahu a hlavně DŮVĚRU.


Důvěru v sebe sama a důvěru, že to DOBŘE dopadne a když ne, tak se poučím a udělám to příště lépe, protože pokud to dobře nedopadlo, tak ještě NENÍ KONEC...


Důvěru, že ať se děje cokoliv, tak věřím a cítím, že mi VESMÍR KRYJE ZÁDA a že se vše děje pro moje Nejvyšší DOBRO.


​I ty na první pohled NEGATIVNÍ situace, kdy máme pocit, že je všechno proti nám a hlavně kdy si myslíme, že je Život proti nám.


​Tato nedůvěra v Život, ve Vyšší sílu v mém životě způsobovala nejen stagnaci, ze které plynuly zbytečné problémy (protože jsem nedělal tyto rozhodnutí), ale měla mnohem horší důsledky než jsem si myslel.


Na moji psychiku, na moje emocionální zdraví...


Uvědomil jsem si, že mi chyběla nejen důvěra v to, že je Život na mojí straně a že mi Vesmír kryje záda, ale nejhorší na tom bylo, že jsem věřil že žiji v nepřátelském Vesmíru plném nástrah, pastí a nebezpečí.


Tento můj mentální model, který vycházel z vymyšlených LŽÍ a omezených zkušeností se ale pro mě stával PRAVDIVÝM...


- Protože jsem podle něho jednal...


- Protože jsem se podle něj rozhodoval...


Utvářel moje postoje, názory, úhly pohledu a vytvářel významy situacím, které se mi děly a tak jsem si vytvářel takovou REALITU, aby se mi potvrdily moje přesvědčení, že žiji v NEPŘÁTELSKÉM VESMÍRU.


​Začalo mi docházet, že mě tato myšlenka způsobuje pocity, které mě zevnitř doslova požírají zaživa.


Neustálý a neurotický stres, strach, obavy a starosti o to, co je a co bude způsobovaly, že jsem umíral zaživa.


Moje vědomá snaha dokázat svým úsilím, že je to jinak přicházela vniveč, protože moje podvědomí vždy zařídilo, aby to dopadlo tak, jak tomu skutečně věřím.


Vytvářel jsem si tak doslova PEKLO NA ZEMI.

Negativní situace byly mým BOŽÍM PROPLESKNUTÍM...

Snažil jsem se všechno kontrolovat, zajišťova sám, protože mi chyběla důvěra v to, že by mi v tom mohl někdo vůbec pomoci - a proto jsem vytvářel podmínky, kdy jsem byl na všechno skutečně sám.


​Nebyl jsem skrze můj mentální filtr ​schopen vidět kolik podpory a pomoci se mi dostává a proto jsem ji ani nemohl přijmout.


Neviděl jsem, že mi Vesmír neustále vytváří příležitosti, situace, abych změnil svůj život, ale nebyl jsem toho schopen, protože jsem je viděl jako nástrahy a pasti a já přece nebudu naivní, abych na to skočil.​Neviděl jsem ani nechtěl vidět, že mi Vesmír stále kryje záda, stále mi pomáhá, stále mě vede, stále mě podporuje na mé cestě...


... a díky tomu jsem nevnímal, že na první pohled negativní situace a problémy jsou BOŽÍM zásahem, BOŽÍM PROPLESKNUTÍM, abych se probral z ILUZE a začal vidět věci jinak a abych začal také dělat něco jinak.


Neviděl jsem, že Vesmír, Božská existence vysílá svá POŽEHNÁNÍ 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, NONSTOP, NAPLNO a VŠUDE a že mám jít sám sobě z cesty a přestat být sám sobě překážkou.


Neviděl jsem, že Vesmír stále kryje záda nejen mě, ale všem ostatním a že je na mě se této pomoci OTEVŘÍT, začít ji vnímat, cítit, abych ji byl ve výsledku schopen PŘIJMOUT.


Neviděl jsem, že moje realita, kdy jsem cítil, že jsem v tom sám a že mně Vesmír záda nekryje byla vytvořena jen a pouze mým mentálním model a podvědomým přesvědčením...


Myslel jsem si, že to tak prostě je a že taková je PRAVDA​.


Dokud jsem nezačal zpochybňovat celý svůj mentální model a nezačal vidět, že to, čemu věřím, že je všechno LEŽ...


LEŽ, která se stává PRAVDOU, pokud ji věřím a pokud podle ní jednám...


​Když jsem začal vidět sám sebe a svůj život z nové perspektivy, tak jsem byl schopen a ochoten dělat rozhodnutí, která vím, že jsou pro mě správná, protože jsem cítil důvěru, že ať to dopadne jakkoliv, tak mi Vesmír KRYJE ZÁDA...


Pochopil jsem, že snaha mít dopředu 100% jistotu, že to dopadne jak si představuji než se udělám rozhodnutí je ILUZE, která mě drží v mé stagnaci.


Staganci, která se vytváří tím, že zůstávám ve své zóně komfortu, ze které se bojím vystoupit, protože za její hranicí mě čeká něco neznámého.


Něco neznámeného, čeho bych se měl bát a čemu bych se měl vyhnout. Tak jsem raději zůstával v nevyhovujícím komfortu, který jsem znal.


Komfortní zóna nakonec není vůbec komfortní, protože v ní stagnujeme a díky tomu přirozeně prožíváme stále strach, obavy a nejistoty.


To cítíme kdykoliv, když nerosteme, když se nevyvíjíme. A ve své komfortní zóně se nevyvíjíme.


Zjistil jsem, že ji potřebuji pravidelně opouštět a vydávat se za její hranici do neznáma, kde na mě čeká všechno to, po čem toužím a poté se do ní opět navrátit, abych se regeneroval.


​Když jsem ale věřil, že žiji v nepřátelském Vesmíru a že jsem na všechno sám, tak se mi tyto rozhodnutí dělat NECHTĚLA.


Pochopil jsem, že spousta strachů vyplývá z přesvědčení, že žiji v nepřátelském Vesmíru a jak jsem začal vidět věci jinak, tak tyto strachy odešly.


Nová myšlenka, že žiji v přátelském Vesmíru a že mi Vesmír stále kryje záda a že mě stále vede tak vytvořila zcela nový smysl a význam událostem, které se mi děly a které jsem považoval za negativní.


Začal jsem vidět, že i to na první pohled negativní se děje pro moje Nejvyšší DOBRO​...


Abych se něco nového naučil, abych se o sobě a tom, kdo jsem dozvěděl něco nového...


Abych v sobě našel dary, zdroje a poklady, které se díky těmto situacím mohly probudit a aktivovat...


Vždy v tom bylo nakonec něco dobrého...


Nová myšlenka mi také pomáhala pustit snahu všechno kontrolovat, vymýšlet sám a mohl jsem se otevřít podpoře, pomoci a vedení Vyšší síly...


Mohl jsem začít žít v realitě, že v tom nemusím být sám, že to nemusím všechno dělat sám a že mohu odevzdat Vyšší síle kontrolu nad tím, co všechno ÚŽASNÉHO se může stát.


A mohl jsem dovolit skrze svoji odpoutanost dovolit Vesmíru, aby se postaral o veškeré detaily.


To přineslo do mého života více RADOSTI a vůbec chuti žít, protože původní myšlenka nepřátelského Vesmíru mi ničila celou představu hlubšího smyslu života...


Začalo to přinášet uklidňující pocity důvěry a vedení (což je samo o sobě k nezaplacení) a také pozitivní výsledky a změny, které bych sám nedokázal nikdy vymyslet, zařídit nebo udělat.

Naučil jsem se, že to potřebuji NECHAT BÝT, ABY SE TO MOHLO DÍT...

​Viděl jsem v tomto tvoření spolupráci s Vesmírem a díky tomu, že jsem jí byl sám více otevřený se vytvářely situace, které byly za hranící mojí představivosti.


Taková posloupnost událostí by​ mě totiž ani NIKDY NENAPADLA...


​Obrovským způsobem mi v tom pomáhaly Vedené MEDITACE, které mi umožnily se více stát takovým člověkem...


Pomohly mi koncepty, filozofie a postoje formou prožitku přinést do mého denního života, abych je mohl žít a staly se mojí součástí a já podle nich následně jednal a tvořil.


Pomohly mi se otevřít novému světu, kdy vidím a cítím, že mi Vesmír kryje ZÁDA a pomohly mně se otevřít této pomoci, zázrakům a požehnání, které Vesmír stále vysílá a tak se mohly projevit v mém životě.


A nyní chci tyto Vedené meditace předat i vám...


Aby i vám pomohly změnit sami sebe a abyste to mohli prožívat také...


A pokud to již prožíváte, tak abyste se ještě více otevřeli a naladili na podporu Vesmíru a pustili ještě více jeho POŽEHNÁNÍ do vašeho života.


Pokud si dáte šanci, tak věřím, že si tyto meditace ZAMILUJETE...

​Představte si na chvíli, jaké by to bylo vědět a hlavně CÍTIT, že vám každým krokem Vesmír kryje ZÁDA?

​Jaké by to bylo vědět, ​že v tom nejste nikdy sami a ať se děje, co se děje, tak v tom můžete najít hlubší smysl a vidět, že se to děje pro vaše Nejvyšší DOBRO?


​Jaké by to bylo cítit, že žijete v přátelském Vesmíru a že "tam nahoře" na vás nezapomněli a že v tom nejste nikdy sami?


​Jaké by to bylo vědět, že když se rozhodnete podle sebe, tak vás vždycky Vesmír podrží a pod vámi se otevře záchranná síť a nebo se vám otevře, když skočíte padák?


Jaké by to bylo?


​Na chvíli si to představte?


​Vyplatilo by se investovat trochu času do toho se to naučit?


​Vyplatilo by se vám investovat trochu času a vaší energie ​a toto všechno, co jste se na této stránce dozvěděli a i něco LEPŠÍHO prožívat ve vašem denním životě "na vlastní kůži"?


​Pokud ANO, tak to také dokážete udělat..


Pokud jste si odpověděli ANO, tak mám pro vás dobré zprávy...


​Za tímto účelem jsem vytvořil ​Vedené MEDITACE: ​Vesmír mi KRYJE ZÁDA...

Autor projektu

Jmenuji se Jiří Majkus a s meditacemi jsem se poprvé setkal před sedmnácti lety. Jsem autorem ​devatenácti meditačních, TRANSFORMAČNÍCH online programů.


Pomocí meditace a vedených meditací jsem si do svého života přitáhl moji milovanou ženu, povedlo se mi zhubnout 10kg a objevil jsem v sobě svoje životní poslání.

Podnikám v oboru, který MILUJI, dává mi hluboký smysl a naplňuje mě energií.


Moje cesta ale nebyla procházka růžovým sadem a vedené meditace mi pomáhaly na této cestě zůstat. Pomáhaly mi vyjasňovat můj záměr a to, po čem ve skutečnosti moje srdce touží.


Jsem nesmírně vděčný, že vám mohu nyní zprostředkovat metody a techniky, které mi pomohly splnit si moje velká přání.

Jak je sestaven tento ​​meditační program Vedených MEDITACÍ?

Tento online meditační program je sestaven ​do těchto základních částí...


1⃣ První část je ​teorie, kde se ponoříme do tohoto tématu a řekneme si důležité informace, postoje a přístupy (formou videa, audio a nebo textu)...


2⃣ Druhá část je ​​audio nahrávka Vedené MEDITACE, která je navržená tak, ​abychom ​​filozofie, koncepty a filozofie integrovali a staly se nedílnou součástí našeho bytí. Protože prvně musíme být, abychom mohli mít.


Třetí část je práce se zápisníkem a meditačním deníkem pro hlubší integraci prožitků a pro snadnější aplikaci do vašeho života.

​Nyní také přístup k MEDITACÍM pomocí ​aplikaci Vedených MEDITACÍ...

Aby pro vás bylo ještě jednodušší a snažší meditovat s těmito meditacemi, tak dostanete také přístup do aplikace vedených meditací, kterou si můžete stáhnout do mobilu nebo i tabletu.


Meditace a i videa je možné poslouchat na cestách offline (po jejich stažení) a na pár kliknutí máte přehledný přístup k vaším meditacím.


Tento přístup dostanete navíc ke klasickému přístupu do členské sekce.

Připravil jsem pro vás ​​Vedené MEDITACE, které si ZAMILUJETE...

Jaké konkrétní meditace jsou součástí tohoto programu?

Vedená MEDITACE č.1: ​​Transformace STRACHU a obav na DŮVĚRU...

Naše meditační cesta započne spočinutím ve vibraci BOŽSKÉ DŮVĚRY...


Vesmír nám kryje ZÁDA hlavně proto, že se chce skrze nás projevit. Náš úspěch, radost, štěstí, hojnost a prosperita je v jeho vlastním zájmu.

Protože se chce skrze nás projevit...


Aby to bylo možné, tak potřebujeme žít ve vibraci DŮVĚRY, protože strach a obavy blokují naši životní energii a také to, abyc se skrze nás mohl ŽIVOT projevovat.


Proto začneme naší meditační cestu tímto tématem.

Ochutnávka ze 14 minutové video lekce...

Ve vedené meditaci na začátek povoláme svoji vlastní energii zpátky k sobě a uvědomíme si, že všechny projevy Života, které vidím na planetě Zemi jsou také uvnitř nás a tento Život se chce skrze nás projevit.


Poté se spojíme s přítomností Božské EXISTENCE, která je přítomná vždy, všude a NAPLNO a dovolíme ať prostoupí celé naše tělo a bytí. Odevzdáme se této posvátné energii.


Následuje čistící fáze, kdy vám položím více otázek ve stylu - co vám brání důvěřovat, že je Vesmír na vaší straně, že vám kryje záda a že žijete v přátelském Vesmíru, který to s vámi myslí dobře...


Budete vnímat energie vašich odpovědí a dovolíte si cítit emoce a pocity, které se budou vyplavovat, které následně pročistíme pomocí LÉČIVÉHO bílého světla, které k nám proudí z nebes.


Toto léčivé světlo prozzáří celé vaše tělo, vaši auru, vaše energetické tělo a pročistí BLOKY, které vám brání žít ve vibraci DŮVĚRY.


Pomocí posvátné VIBRACE ještě více aktivujeme tento léčivý proces.


Následně ještě do vás vstoupí dva paprsky ZLATÉHO světla, které jsou naplněné vibrací BOŽSKÉ DŮVĚRY a tyto paprsky prostoupí vaše tělo, energetické tělo a vaši auru.


A na závěr meditace se ponoříme do mantra meditace, abychom spočinuli v této vibraci BOŽSKÉ DŮVĚRY a celý hluboký meditační proces zpracovali a integrovali.


Ochutnávka z 27 minutové ​meditace..

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.2: ​​Já žiji v přátelském Vesmíru...


Z myšlenky, že žijeme v PŘÁTELSKÉM Vesmíru vychází celý koncept, vnitřní postoj a zkušenosti, že nám Vesmír kryje ZÁDA...


Že žijeme v přátelském Vesmíru, který je na naší straně, který to s námi myslí dobře a v jeho zájmu je naše Nejvyšší DOBRO...


... protože jsme individuálním vyjádřením Života, Vesmíru, který se chce skrze nás projevit a Život není nikdy sám proti sobě a protože je to přátelský Vesmír.

Na začátek meditace se spojíme s myšlenkou, vibrací a pocitem, že žijeme v přátelském těle, které to s námi myslí dobře a 24h se snaží nám pomáhat.


​Dovolíme si plně procítit, že je to PŘÁTELSKÉ tělo a jakékoliv problémy jsou způsobeny naším postojem a že i přesto tělo usilovně pracuje pro nás.


​Tolik procesů se děje bez našeho vědomí a přesto se dějí... Tuto vibraci a pocit plně procítíme a poté ji přeneseme do myšlenky, že žijeme v PŘÁTELSKÉM Vesmíru.


To nám nadherným způsobem pomůže toto CÍTIT a také se této myšlence otevřít.


Následně vnímám velikost celého tohoto přátelského Vesmíru okolo nás a že tento Vesmír je také uvnitř nás. A skrze nás se stále projevuje.


Poté povoláme jakoukoliv energii, která v sobě obsahuje myšlenku, že žijeme v nepřátelském Vesmíru a pomocí meditačních technik ji pročistíme a uvolníme.


Následně do nás skrze zlaté světlo vstoupí semínko zlatého světla, které v sobě obsahuje energetické vzorce PŘÁTELSKÉHO Vesmíru a tato energie se usadí ještě v čakře třetího oka, v srdeční čakře a kořenové čakře.


Aby skrze naše energetická centra ​prostoupila tato energie do našeho podvědomí a přeprogramovala jakékoliv zbytky negativní myšlenky nepřátelského Vesmíru.


A nakonec ještě více otevřeme své energetické tělo a fyzické tělo vibraci PŘÁTELSKÉHO Vesmíru a dovolíme, aby nás plně prostoupila.


Prostě nádhera... Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.3: ​​(Manifestace PŘÁNÍ) - Nechat to BÝT, aby se to mohlo DÍT...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.4: ​​​​Posvátný KRUH podpory...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.5: ​​Pomoc, podpora a vedení VESMÍRU v náročných časech...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.6: ​​​Inspirující MEDITACE - Všechno je v POŘÁDKU..

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.7: ​​​Vesmír mi KRYJE ZÁDA...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.8: ​​​​​Afirmační nahrávka Vesmír mi KRYJE ZÁDA...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Vedená MEDITACE č.9: ​​​​​​Já jsem JEDNO s Vesmírem...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

​NAVÍC k tomu dostanete t​yto BONUSY...

Bonusová MEDITACE: ​​"Já jsem FONTÁNA prosperity"...


Tato meditace mi pomohla udělat velmi praktické kroky v podobě ukončení neuzavřených vztahů z mé minulosti, kdy jsem psal dopisy rodičům a také několika lidem z minulosti.


Protože tyto neuzavřené vztahy mi bránily, abych mohl více zářit...


V této meditaci prožijete svoji skutečnou podstatu, ve které se stanete FONTÁNOU prosperity. 


Budete vnímat, jak z hlubin vašeho bytí tryská energie posvátné prosperity, jak vibruje, září a dokážete plně procítit prohlášení: "Já jsem PROSPERITA"...


Abyste mohli zářit, abyste přestali schovávat své světlo, schovávat sami sebe před sebou a před ostatními a nechali své světlo zářit.


Abyste byli více sami sebou pro sebe, pro svého partnera/partnerku, pro své děti, pro svoji rodinu a také pro ostatní a pro svět.


Dovolíte si ZÁŘIT... 


Potřebují VÁS, my vás potřebujeme - potřebujeme vaše dary, které jste schopni předat jen vy. 


Budete touto energií a Životem, který se chce skrze vás projevit vedeni k tomu, aby se to ve vašem životě více dělo. V mém případě to bylo uzavření neuzavřených vztahů, protože kdykoliv jsem chtěl jít dopředu, tak mě to stáhlo zpět.


Začne se to projevovat nádherným LÉČENÍM, praktickými věcmi do života, jak to udělat, aby se PROSPERITA projevila, abyste předávali své dary, sloužili ostatním způsobem, kterým jen ví dokážete.


Tím si budete tvořit vaši PROSPERITU...


Vše, co tomu brání se bude odplavovat, bude muset odejít. Nevíme o tom, chceme jít dopředu, ale vyskočí na nás něco z minulosti. To, co tomu brání, abychom mohli jít vpřed.


Pomůže vám to UZDRAVIT, aby vás to nebrzdilo a mohli jste více zářit tím, kým skutečně jste - Nádhernou BOŽSKOU bytostí.

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Bonusová MEDITACE: ​​Anděl STRÁŽNÝ...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Bonusová MEDITACE: ​​​Strom ŽIVOTA...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Bonusová MEDITACE: ​​​​​Čištění odpojednosti od Vyšší SÍLY...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

​Zápisník: Vesmír mi KRYJE ZÁDA...

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

​Meditační deník BOŽSKÝCH vhledů...

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

Klikněte na tlačítko a vstupte do tohoto nového online programu ještě DNES!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​9 video lekcí
 • ​9 vedených meditací
 • ​Bonusové video
 • ​Bonusová meditace: Anděl strážný
 • ​Bonusová meditace KORUNNÍ čakry
 • ​Zápisník: Vesmír mi kryje záda + video
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů + video
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací
 • ​Bonusová meditace FONTÁNA prosperity
 • ​2 předprodejní bonusy

Celková hodnota programu je celkem 8 480,- Kč!

Ale protože chci, aby se meditace dostaly mezi co nejvíce lidí a peníze nebyly překážkou, tak jsem se rozhodl snížit cenu na:

8 480,- Kč!

1 980,- Kč!

(80 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Nebo získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Téměř již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto ​transformační jízdu do vašeho VNITŘNÍ SVĚTA...


​Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba ​udělat objendávku a provést platbu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky, proto doporučuji využít platby kartou. Využíváme zabezpečený systém GoPay. Při platbě převodem z účtu to může trvat 1-2 dny. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Klikněte na tlačítko a vstupte do tohoto nového online programu ještě DNES!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​9 video lekcí
 • ​9 vedených meditací
 • ​Bonusové video
 • ​Bonusová meditace: Anděl strážný
 • ​Bonusová meditace KORUNNÍ čakry
 • ​Zápisník: Vesmír mi kryje záda + video
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů + video
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací
 • ​Bonusová meditace FONTÁNA prosperity
 • ​2 předprodejní bonusy

Celková hodnota programu je celkem 8 480,- Kč!

Ale protože chci, aby se meditace dostaly mezi co nejvíce lidí a peníze nebyly překážkou, tak jsem se rozhodl snížit cenu na:

8 480,- Kč!

1 980,- Kč!

(80 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Nebo získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Téměř již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2021)

/* ]]> */