fbpx

Vedené MEDITACE "Spirituální MANIFESTACE"...

Uvolněte NEGATIVNÍ emoce ke vzpomínkám k vaší MINULOSTI, které určují, jaká bude vaše BUDOUCNOST, spojte se s energií a vibrací ZÁZRAKŮ, SYNCHRONICIT a s energií vaší INSPIRUJÍCÍ budoucnosti, která je tak dobrá, že vás rozbrečí ŠTĚSTÍM a začněte TVOŘIT vaši budoucnost z BOŽSKÉ energie nekonečných možností, zrychlete splnění vašich CÍLŮ a PŘÁNÍ a osvojte si dovednosti "Spirituální MANIFESTACE"...

Osvobodťe se od EMOCIONÁLNĚ nezpracované minulosti, která se stává vaším OSUDEM, kdy si ve vašem životě TVOŘÍTE to stejné, předvídatelné ZNOVU a ZNOVU a otevřete se nové a LEPŠÍ realitě a budoucnosti, která na vás za rohem už čeká...

​‚‚​​​​Problémem je, že si svůj ŽIVOT a realitu tvoříme podle zkušeností z minulosti, které jsou velmi omezené, často FALEŠNÉ a tak si stále vytváříme předvídatelnou budoucnost a nemůžeme nikdy udělat ZMĚNU...‘‘​

- ​​Jiří Majkus

Toto je VĚDA a UMĚNÍ Spirituální MANIFESTACE a cesta ke změně vašeho ŽIVOTA!

- začněte manifestovat svoji budoucnost, cíle a PŘÁNÍ z 5D REALITY...


Tvoříte si stále to stejné a nemůžete udělat ZMĚNU vašeho života, zdraví, vztahů, kariéry nebo financí?

Jste emocionálně více spojení s energií vaší inspirující a lepší budoucnosti nebo jste emocionálně více spojení s energií vaší minulosti?


Ať už dobré a nebo bolestivé?


Kde máte větší emocionální náboj, kde máte větší spojení? Prožíváte přes den emoce a pocity vaší inspirující budoucnosti, kdy cítíte jak si tu budoucnost k sobě přitahujete a je pouze otázkou času než se vaše přání a cíle manifestují nebo se více vracíte v podvědomí do minulosti a cítíte stále ty stejné negativní emoce?


Nebo ještě s s tím, že tenkrát to bylo lepší, nebo že kvůli někomu něco nemáte, protože vám někdo něco udělal a nebo neudělal?


Jste více definovaní VIZÍ vaší BUDOUCNOSTI nebo VZPOMÍNKAMI z MINULOSTI?


To jsou otázky, které stačí k tomu, abyste odhalili příčinu toho, proč ve svém životě zažíváte stále ty stejné věci a manifestujete stále ty stejné výsledky. Snažíte se venku proto něco dělat, ale nic moc se nemění. Protože nemůžeme porazit venku to, co máme uvnitř.


 • Pocit NEDOSTATKU nepřebijeme PRACÍ… 


 • Pocit SAMOTY nepřebijeme SPOLEČNOSTÍ...

 

 • Pocit NEDOSTATEČNOSTI nepřebijeme pozorností, SLÁVOU a ÚSPĚCHEM...


Protože to, co máme uvnitř, co máme ve svém podvědomí si nemůže pomoci a musí se neustále projevovat, manifestovat.


Pokud uvnitř sebe máte větší emocionální spojení s minulostí než s vizí vaší inspirující budoucnosti, tak to je to, co vysíláte, to je to co máte v podvědomí a to je to co se manifestuje ve vašem životě.


Proto se velmi často děje, že tak vytváříme stále to stejné z minulosti jako kontrol cé kontrol vé do budoucnosti.

Pokud chcete ve svém životě vytvořit něco nového - ať už je to zdraví, vitalita, energie, potkat pravého partnera, mít harmonický vztah s vaší láskou, úspěch v práci, podnikání, finanční hojnost...


...tak potřebujete v první řadě uvolnit emocionální náboj, spojení s událostmi a vzpomínkami z minulosti a začít trénovat své tělo a mysl k cítění pocitů a emocí, které chcete v budoucnosti prožívat - to co si myslíte, že vám vaše přání a cíle přinesou.


💗 Začít už teď trénovat své tělo a mysl k cítění lásky, abyste si lásku přitáhli a žili v lásce…


💸 Začít už teď trénovat své tělo a mysl k cítění hojnosti, abyste si peníze a hojnost přitáhli a žili v hojnosti…


🤣 Začít už teď trénovat své tělo a mysl k cítění radosti a vděčnosti, abyste přitáhli takové situace a okolnosti, kdy budete cítit radost a vděčnost.


Musíme na to jít obráceně, než nám bylo řečeno společností. Když se blbě cítíš, tak začni něco dělat. Cítíš že nemáš peníze? tak více pracuj? Máš strach, že budeš sama? Tak se více seznamuj...


Pak ale více prožíváme stále toho stejného protože tvoříme svůj život na špatných základech. 


To na co myslíme, jak se cítíme, jaké pocity vyzařujeme, tak to vytváří naše elektromagnetické pole a to co doslova vibrujeme za energii do okolí, tak to je to, co si přitahujeme.

Cítíte více hněv, frustraci a zklamání, že život není jaký si představujete? To jsou všechno emoce a pocity z vaší minulosti.


Začněte trénovat svůj systém k cítění radosti, lásky, otevřenosti, nadšení, inspirace, úspěchu, hojnosti… a tyto emoce se manifestují do vaší reality, do okolností, kdy se tak budete cítit.


Tyto emoce a pocity, to co vyzařujete vytvoří takové situace a události.


K vytvoření něčeho nového, co jsme ještě neměli tedy potřebujeme myslet nové myšlenky a cítit nové emoce a pocity, které buď cítíme málo a nebo vůbec.


Pokud ale vaše myšlenky a pocity, které cítíte jsou odrazem vašich okolností a výsledků, které máte teď, tak budete navždy uvězněni ve vězení vašich okolností.


❌ Nemůžeme myslet a cítit dle našich okolností - to bychom žili ve 3d hmotě, kdy to, co vidíme svýma očima a co máme zkreslené emocemi z minulosti považujeme že je pravda.


Protože často tyto emoce z minulosti, které nám vyvolávají situace v přítomnosti neodpovídají situaci. Vidíme ji ne takovou jaká je, ale vidíme ji zkresleně dle emocí minulosti, které nám ta situace vyvolala.


Něco se stane nevyvíjí se to podle vašich představ, něco se pokazí a vy začnete cítit najednou pocity zklamání, frustrace. No jo, už je to tady zase...


To jsou ale emoce, které vám událost vyvolala, vyvolalo vám to nějakou vzpomínku a s ní spojené emoce a ty přinášíte do přítomnosti. Když je přinesete do vaší situace, tak se jinak rozhodujete než když tyto emoce s minulostí máte uvolněné.


Protože tam nemáte takový emocionální náboj k tomu, co se děje a jste schopni vidět, kde je problém, kde je potřeba něco změnit a co povede k úspěchu.


Když tam máte emocionální náboj, tak ten vám zkresluje vidět situace, jak jsou. A tak na základě událostí začnete reagovat na emoce z minulosti a tím uděláte dle těchto emocí stejné rozhodnutí a to povede zase k tomu stejnému.


Dostáváte se tak do velmi destruktivního negativního kolečka, které vás může zavést opravdu na dno. Můžete začít upadat do stavů, kdy prostě nevěříte, že se vám podaří něco změnit, že se to bude stále zhoršovat, začnete mít ještě silnější strach, úzkost, starosti a obavy ohledně vaší budoucnosti.


A tato energie negativního kolečka vás může dostat do velkých problémů, tak jak se to stalo mě, proto mi věřte, že opravdu vím o čem mluvím a také vím, jak to zastavit, jak se z toho dostat a jak vytvářet pozitivní kolečko, pozitivní spirálu, která nás vyvede nahoru a k tomu, po čem toužíme.


Překonejte pocity z MINULOSTI tím, že je uzdravíte a uvolníte...


Například pokud cítíte frustraci, protože vám váš bývalý partner něco udělal (a cítíte to oprávněně, protože opravdu udělal) nebo kdokoliv jiný, třeba rodiče, tak když překonáte pocit frustrace, který je z minulosti, uvolníte ho, tak když si vzpomenete na bývalého tak vás to už netrápí a přejete mu akorát dobré.


Protože tam nemáte ten emocionální náboj, který způsoboval frustraci ve vašem životě. A když máte v sobě pocity frustrace z minulosti, tak si vytváříte takové situace a okolnosti, které vám budou znovu a znovu tyto pocity vyvolávat. Takže se budete cítit stejně. I když se vám nakonec silou vůle podaří něco změnit, tak pocit frustrace ale stále zůstává. 


Takže vám to ta frustrace může pěkně zbořit. 


Když z této úrovně chceme něco změnit, tak to je jak když hmota mění hmotu. Moc to nejde, trvá to dlouho, je tam spousta překážek a drhne to. 


Na druhou stranu, když si připustíte, že máte emocionální spojení s minulostí a rozhodnete ho postupně uvolnit a trénovat svůj systém na cítění emocí a pocitů toho, co chcete manifestovat, tak tím začnete tvořit pozitivní spirálu, která vás zavede k vašemu cíli.


Když trénujete pravidelně sebe k cítění toho, co chcete manifestovat (například pomocí vedených meditací), tak tím se uvnitř vás vytváří energetické vzorce toho, co chcete manifestovat.


Například partnera nebo pracovní příležitosti. Díky tomu až k vám přijde tato příležitost nebo partner tak ji a ho rozpoznáte, protože to máte už uvnitř, je tam rezonance, je tam ten vzorec.


Když tam ale není, tak to nemusíte vůbec poznat. 


Když cítíme pocity a emoce našich přání a cílů, tak tím také věříme, že si je zasloužíme, že jsme toho hodni. A vesmír nám dodává jen to, čemu věříme, že si zasloužíme přijmout.


Tato energie, která pak uvnitř vás žije vás vede k dosažení vašich cílů, ukazuje vám cestu skrze intuici, skrze náhodné jevy, skrze zázraky.


Takto začínáme manifestovat svoji realitu v 5D, jsme za hranicí hmoty.


Bez ohledu na to, jak je to ve vašem životě teď se spojíte s emocemi a pocity, které vám dodají to, co chcete manifestovat už teď a tím překonáte hmotu.


Urychlíte proces manifestování, než kdybyste tvořili ve 3d.


Jaký je rozdíl mezi 3D a 5D MANIFESTACÍ a tvoření REALITY?​​

Rozdíl mezi 3D a 5D manifestací lze nejlépe pochopit skrze koncepty, které se vztahují k různým úrovním vědomí a dimenzím reality v duchovních a metafyzických učeních.

3D Manifestace:


 • Úroveň Vědomí: 3D manifestace je zakotvena v materiálním světě, ve fyzické realitě, kde dominují čas a prostor. Jedná se o tradiční pojetí manifestace, kde věci trvají svůj čas a úsilí k dosažení cílů je často vnímáno jako náročné.
 • Přístup: Tento typ manifestace se zaměřuje na externí činnosti a hmatatelné kroky k dosažení cílů. Může zahrnovat tvrdou práci, plánování a postupné dosahování mezicílů.
 • Vibrace: Vibrace spojené s 3D manifestací mohou být často nižší, protože se lidé mohou zapojovat do pocitů strachu, nedostatku nebo soutěživosti.
5D Manifestace:


 • Úroveň Vědomí: 5D (pátá dimenze) manifestace vychází z vyššího stavu vědomí, kde je kladen důraz na jednotu, lásku a spojení se zdrojem. Je založena na principu, že vše je již energeticky přítomno a dostupné ve vesmíru.
 • Přístup: 5D manifestace se soustředí na energetickou práci, jako je nastavení vibrací, meditace, vizualizace a hluboká víra ve spojení s vesmírem. Je méně závislá na fyzickém úsilí a více na energetickém a vibracím stavu bytí.
 • Vibrace: V tomto přístupu je důležitá vibrace lásky, hojnosti a vděčnosti. Přitahování toho, co si přejeme, je vnímáno jako přirozený proces, kde klíčovou roli hraje energetická rezonance a intence, namísto tvrdé práce a boje.
Zatímco 3D manifestace je více spojena s materiálním světem a vnějším úsilím, 5D manifestace se zaměřuje na vnitřní stav bytí, energetickou práci a uvědomění si, že jsme již spojeni se vším, co potřebujeme.


Přechod od 3D k 5D manifestaci představuje posun v tom, jak vnímáme sebe sama ve vztahu k vesmíru a jak se domníváme, že se naše přání stávají realitou.


Dáte sami sobě tu šanci vstoupit do nové úrovně vašeho bytí? Pokud ANO, tak budete z programu nadšení. Nestane se to přes noc a bude to vyžadovat vaše úsilí a vědomou práci se sebou, ale výsledek stojí za to.


Tento proces 5D jsem nazval "SPIRITUÁLNÍ MANIFESTACE!"


Spirituální manifestace je proces tvoření naší reality, kdy jdeme za hranicí hmoty, prostoru a času a jsme schopni tak mnohonásobně urychlit splnění našich přání než jen činností ve hmotě, ve vnějším světě.


O tomto skvěle učí Joe Dispenza a další autoři osobního rozvoje a manifestace.


Zažíváme tak synchronicity, náhodné jevy, jsme ve správný čas na správném místě a dějí se nám zázraky. To co chceme manifestovat a postupné další kroky na vás začnou vyskakovat z ničeho nic. Protože tak tvoříme z pole nekonečných možností.


Chcete tedy ve vašem životě něco změnit?


Uvolněte emoce ke vzpomínkám k minulosti a emocionálně se co nejvíce spojte s emocemi, které chcete v budoucnosti prožívat a vytvoříte si takoví situace a okolnosti. 


Díky tomu tak můžete žít tady a teď s pevnou důvěrou a věděním, že se vaše budoucnost, to co chcete manifestuje. 


A proto jsem vytvořil Vedené MEDITACE Spirituální MANIFESTACE, ve kterých nás přesně tento proces čeká. Na začátek uvolníme emoce k minulosti, s touto meditací můžete pracovat opakovaně na různé situace, oblasti života a vzpomínky.


A poté se pomocí dalších meditací a spirituálních technik zaměříme na trénování vašeho systému, těla a mysli k cítění toho, co chcete manifestovat.


Budeme vytvářet energetický prostor v našem energetickém těle a auře proto, abychom si to, co chceme k sobě přitáhli. Odstraníme nejčastější příčiny sebe-sabotáže, kdy si sami kazíte to, co chcete manifestovat. 


Spojíme se s energií synchronicit a zázraků, aby se nám dařilo manifestovat s lehkostí. 


Zaměříme se detailně na to, čemu věříte a naučíte se jak změnit svá podvědomí přesvědčení a co vede k tomu, že nové myšlenky, kterým chceme věřit dostanou do našeho podvědomí.


Čeká vás krátká meditace, kterou si budete pouštět pár minut před tím než usnete, aby se vaše podvědomí přeprogramovalo způsobem, jakým vy chcete. Protože těch posledních 5 minut před tím než usnete velmi ovlivňuje co půjde do našeho podvědomí.


Pomocí těchto technik osobního rozvoje a pomocí těchto meditací tak dáte do svého podvědomí to, co chcete manifestovat a protože to, co máme v podvědomí si nemůže pomoci a musí se projevovat, tak tak budete manifestovat více toho, co chcete.


Podívejte se na to, co všechno je součástí tohoto online programu Vedených MEDITACÍ spirituální manifestace, registrujte se do programu a pojďme společně vytvořit vaši novou budoucnost a manifestovat vaše cíle a přání. Autor projektu

Jmenuji se Jiří Majkus a s meditacemi jsem se poprvé setkal před sedmnácti lety. Jsem autorem třicetijedna meditačních, TRANSFORMAČNÍCH online programů.


Pomocí meditace a vedených meditací jsem si do svého života přitáhl moji milovanou ženu, povedlo se mi zhubnout 10kg a objevil jsem v sobě svoje životní poslání.

Podnikám v oboru, který MILUJI, dává mi hluboký smysl a naplňuje mě energií.


Moje cesta ale nebyla procházka růžovým sadem a vedené meditace mi pomáhaly na této cestě zůstat. Pomáhaly mi vyjasňovat můj záměr a to, po čem ve skutečnosti moje srdce touží.


Jsem nesmírně vděčný, že vám mohu nyní zprostředkovat metody a techniky, které mi pomohly splnit si moje velká přání.

Jak je sestaven tento ​​meditační program Vedených MEDITACÍ?

Tento online meditační program je sestaven do těchto základních částí...


1⃣ První část je teorie, kde se ponoříme do tohoto tématu a řekneme si důležité informace, postoje a přístupy (formou videa, audio a nebo textu)...


2⃣ Druhá část je audio nahrávka Vedené MEDITACE, která je navržená tak, abyste si osvojili dovednosti Spirituální MANIFESTACE...

​Nyní také přístup k MEDITACÍM pomocí ​aplikaci Vedených MEDITACÍ...

​Aby pro vás bylo ještě jednodušší a snažší meditovat s těmito meditacemi, tak dostanete také přístup do aplikace vedených meditací, kterou si můžete stáhnout do mobilu nebo i tabletu.


Meditace a i videa je možné poslouchat na cestách offline (po jejich stažení) a na pár kliknutí máte přehledný přístup k vaším meditacím.


Tento přístup dostanete navíc ke klasickému přístupu do členské sekce.

Připravil jsem pro vás ​​Vedené MEDITACE, které si ZAMILUJETE...

Jaké konkrétní meditace jsou součástí tohoto programu?

Vedená MEDITACE č.1: Čištění EMOCIONÁLNÍHO spojení k NEGATIVNÍM událostem v minulosti...

Představte si, že každá negativní zkušenost z minulosti je jako kámen, který nosíte ve svém batohu. Časem se těch kamenů nahromadí tolik, že vám brání v pohybu vpřed a v užívání si života plnými doušky. Meditace na čištění emocionálního spojení k těmto negativním událostem vám pomůže tyto kameny vyjmout.


Umožní vám to cítit se lehčí a uvolněnější, a co je nejdůležitější, otevře vám to cestu k tomu, abyste mohli do svého života přitáhnout to, po čem opravdu toužíte. 


Tato meditace je jako jarní úklid vaší duše, který vám pomůže jasně vidět a definovat vaše sny a cíle, a tak si vytvořit život, který vás bude naplňovat štěstím a spokojeností.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.2: Vytvoření PROSTORU pro vaše PŘÁNÍ v energetickém těla a AUŘE...

Představte si, že vaše aura a energetické tělo jsou jako zahrada, která má nekonečný potenciál pro růst a květ. Někdy ale v této zahradě mohou být plevele nebo staré věci, které brání novým květinám v růstu.


Meditace na vytvoření prostoru pro vaše přání v energetickém těle a auře je jako jarní úklid této zahrady. Pomáhá vám odstranit staré bloky, negativní energie a vše, co vám už neslouží, abyste uvolnili místo pro nové, svěží a krásné květiny – vaše přání a sny.


Tím, že si vědomě vyčistíte a uvolníte prostor v energetickém těle a auře, vytváříte silný základ, na kterém mohou vaše přání klíčit, růst a nakonec se projevit ve fyzické realitě. 


Je to jako připravit půdu, nasadit semínka a pak sledovat, jak s láskou a péčí vaše sny kvetou do reality. Tato meditace vás podpoří v tom, abyste se cítili spojeni s vašimi nejhlubšími přáními a dala vám nástroje, jak je přivést do vašeho života.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.3: Eliminace různých druhů SEBE-SABOTÁŽE manifestace PŘÁNÍ...

Představte si, že na cestě k vašim snům a přáním jsou skryté pasti, které sami sobě nevědomky nastavujete. Tyto pasti, známé jako sebe-sabotáže, mohou mít mnoho podob – od pochyb o sobě samém, přes strach z úspěchu, až po neustálé odkládání akce.


Meditace na eliminaci různých druhů sebe-sabotáže manifestace přání je jako cesta skrze minové pole, na které jste si sami rozmístili tyto nálože. Pomáhá vám je jednu po druhé odhalit a zneškodnit.


Cílem této meditace je naučit se rozpoznávat, kdy a jak se proti sobě obracíte, a naučit se tyto chování transformovat do podpůrných akcí, které vás posunou blíže k vašim cílům.


Je to jako resetování vašeho vnitřního programu z „auto-sabotáže“ na „auto-podporu“. Tím, že se osvobodíte od těchto omezujících vzorců, otevřete se plně síle manifestace, což vám umožní dosáhnout vašich nejhlubších přání a snů bez vnitřních překážek.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.4: Tvoření REALITY a budoucnosti z pole NEKONEČNÝCH možností...

Meditace na tvoření reality a budoucnosti z pole nekonečných možností vás učí, jak se naladit na vibrace vašich nejhlubších přání a proměnit je v konkrétní realitu.


Představuje vstup do vesmírné zahrady možností, kde si vybíráte, co do svého života zasadíte a co sklízíte. Je to proces otevírání mysli a srdce, kde se stáváte spolutvůrci svého osudu s vesmírem, používáte vizualizace a afirmace k manifestaci svých snů.


Tato meditace vám odhaluje, že máte moc překročit omezení současného momentu a uvědomit si potenciál, který na vás čeká, čímž se otevírá cesta k životu plnému zázraků, které si sami zvolíte a vytvoříte.


 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.5: Spojení s energií a vibrací ZÁZRAKŮ a SYNCHRONICIT...

Meditace na spojení s energií a vibrací zázraků a synchronicit vás učí rozpoznávat a přitahovat do svého života tyto magické momenty, které se zdají být více než jen náhodou.


Je to cesta k uvědomění si, jak každý zázrak ve vašem životě a každá synchronicita není jen štěstí nebo náhoda, ale odrazem vašeho vědomého spojení s vesmírem.


Tato meditace posiluje vaši schopnost vidět a oceňovat znamení a vodítka poskytovaná vesmírem, což vás vede k hlubší důvěře ve vaši cestu a otevírá vás pro přijímání dalších zázraků.


Jde o uznání, že jste v harmonii s vesmírem a že vaše srdce a mysl jsou synchronizovány s energií, která vše propojuje, což vám umožňuje prožívat život plný smysluplných spojení a nečekaných darů.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.6: Energetická EXPANZE...

Meditace na cítění emocí a pocitů již dosažených přání vás zavádí do procesu, kde aktivně prožíváte radost, vděčnost a naplnění z dosažení vašich snů, ještě než se ve fyzické realitě objeví.


Tato praxe vás učí nejen vizualizovat vaše cíle, ale hlavně prožívat emoce spojené s jejich dosažením, což je klíčové pro manifestaci. Učíte se také rozpoznávat a přijímat změny v sobě, které jsou potřebné pro to, abyste se stali osobou, jež je schopna své sny přijmout a udržet.


Tato meditace posiluje vaši víru v proces manifestace a ukazuje vám, že klíčem k dosažení přání je být již nyní ve spojení s energií a emocemi, které vaše splněné sny přinášejí, což vás přirozeně vede k osobní transformaci a rozvoji potřebných kvalit pro jejich manifestaci ve vašem životě.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

a NAVÍC tomu dostanete tyto doplňující BONUSY...

Bonusová MEDITACE: Sjednocení s budoucí verzí SEBE SAMA, která se stala mistrem Spirituální MANIFESTACE...
- (meditace č.7)

Tato meditace vás vede k fascinující cestě překračování časových a prostorových omezení vašeho aktuálního stavu. Představte si, že můžete navštívit paralelní realitu, kde už jste dosáhli mistrovství v manifestaci vašich snů a cílů. Během této meditace se mentálně propojíte s touto budoucí verzí sebe samého/samé, která již prožívá vše, po čem toužíte.


Tento proces vás učí, jak přijmout moudrost, sílu a perspektivy vašeho budoucího já a jak tyto kvality integrovat do svého současného života. Budete cítit, jak se vaše vibrace zvyšují a vaše schopnosti manifestace se rozšiřují, protože jste přímo napojeni na energii a vědomí, které již tyto cíle splnilo.


Meditace vám pomáhá pochopit, jaké kroky, změny a osobní růst jsou potřebné pro dosažení vašich přání, a poskytuje vám pocit jistoty a důvěry v proces manifestace. 


Je to jako mít přímý rozhovor s vaší nejvyšší možnou verzí, která vám ukazuje cestu k plnění vašich snů a aspirací.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Bonusová MEDITACE: 10 minutová MEDITACE manifestace PŘÁNÍ...
- (meditace č.8)

Desetiminutová meditace na manifestaci přání je jako rychlonabíječka pro váš duchovní a manifestační proces. Její krátká doba trvání představuje hlavní výhodu – díky tomu ji můžete snadno zařadit do každodenní rutiny, ať už ráno pro nastartování dne plného pozitivní energie nebo večer k zamyšlení a uklidnění.


I přes svou stručnost tato meditace kombinuje základní principy manifestace: jasné zaměření na přání, vyvolání příslušných emocí a pocitů spojených s jejich již dosaženým stavem a vytvoření silného záměru nebo vizualizace.


Krátká doba trvání umožňuje, abyste tuto meditaci praktikovali pravidelně, což je klíčové pro udržení vysoké vibrace a soustředění na vaše cíle. 


Navíc, desetiminutová meditace je dostatečně dlouhá na to, aby umožnila hluboké ponoření do meditativního stavu a současně dostatečně krátká, aby nevyžadovala velké časové úsilí.


Tato praxe umožňuje rychle se naladit na pozitivní frekvenci, což zvyšuje vaši schopnost manifestovat. Každodenním opakováním této meditace posilujete spojení mezi vašimi myšlenkami, emocemi a univerzální energií, což vám umožňuje rychleji a efektivněji přitahovat vaše přání do reality.


 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Bonusová MEDITACE: Programování PODVĚDOMÍ energií splněných PŘÁNÍ před SPÁNKEM...
- (meditace č.9)

Meditace na programování podvědomí energií splněných přání před spánkem využívá klidný a regenerativní stav na pokraji spánku k vysílání vašich nejhlubších přání do vesmíru s maximální silou.


Tento čas, kdy je vaše mysl otevřená a uvolněná, je ideální pro vkládání pozitivních afirmací a vizualizací do vašeho podvědomí, což zvyšuje jejich účinnost v procesu manifestace. 


Tato praxe vám umožňuje každou noc před usnutím "nahrát" vaše podvědomí obrazy a emocemi splněných přání, což zintenzivňuje vaši schopnost tato přání přitahovat do vašeho bdělého života.


 Je to jako nastavit plachty vaší lodi směrem k snům, zatímco vy sami klidně spíte, což umožňuje, aby se vaše podvědomé myšlení a energie pracovaly na manifestaci vašich cílů nepřetržitě, dokonce i ve spánku.

 Hodnota 250,- Kč (11 eur)

BONUS: Meditace otevření SRDCE, uvolnění negativní zátěže a stanovení ZÁMĚRU...
- (meditace č.10)

Meditace otevření srdce, uvolnění negativní zátěže a stanovení záměru je jako jemný, ale mocný proces, který vás vede k propojení s nejhlubší podstatou vašeho bytí.


Ponořením do této meditace postupně rozpouštíte veškeré stresy, obavy a negativní energie, které se nahromadily ve vašem srdci, což vám umožňuje znovu pocítit lehkost a otevřenost.


Tato čistící praxe vám dává prostor k plnému projevu lásky, soucitu a porozumění k sobě i k ostatním. Ve stavu otevřeného srdce pak stanovíte záměr, což je jako poslat světlu z vašeho srdce jasný signál, kam chcete svou cestu směřovat.


Stanovení záměru v momentě otevřeného a čistého srdce má mimořádnou sílu, neboť je podpořeno nejčistší formou vaší energie a lásky, což značně zvyšuje pravděpodobnost, že se vaše sny a přání stanou vaší realitou.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Nový BONUS č.1!

Bonusová MEDITACE: Hluboké propojení se svojí INTUICÍ a Vesmírnou INTELIGENCÍ...
- (meditace č.11).

Meditace na hluboké propojení se svojí intuicí a vesmírnou inteligencí je jako cesta k odemčení dveří do místnosti, kde jsou uloženy všechny odpovědi, které jste kdy potřebovali.


Tato meditace vám umožní ponořit se do tichého prostoru vaší vnitřní moudrosti, kde se vaše osobní intuice setkává s bezhraničním věděním vesmíru. 


Posiluje váš vnitřní hlas a otevírá vás pro jemné nápady a vodítka, která přicházejí nejen z vaší podstaty, ale i z celkového vesmírného plánu. Je to jako naladit se na frekvenci, na které můžete slyšet šepoty vesmíru, a naučit se jim důvěřovat jako průvodci na vaší cestě. 


Tato praxe prohlubuje vaše spojení se sebou samým i s celým vesmírem, čímž otevírá nové možnosti pro vaše rozhodování a směřování v životě, a to v souladu s vaší nejvyšší pravdou a dobrem.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Nový BONUS č.2!

Bonusová MEDITACE: Osvobození se od STARÉHO JÁ, posílení nového způsobu BYTÍ a vytvoření IDENTITY mistra MANIFESTACE...
- (meditace č.12).

Toto video je bonusové video k této meditaci, na které se můžete podívat ZDARMA.


Dozvíte se, že každý z nás je už nyní ve skutečnosti MISTR  MANIFESTACE...


 • Někdy jsme mistři v manifestování toho, co NECHCEME...
 • Někdy jsme mistři v manifestování našich LIMITUJÍCÍCH myšlenek...
 • Někdy jsme mistři v manifestování našich strachů a obav...


Nová Vedená MEDITACE v meditačním programu "Spirituální MANIFESTACE" vám pomůže, abyste více manifestovali váš vytoužený život.


Podívejte se na VIDEO, kde se dozvíte další praktické tipy, jak tvořit svoji realitu 5D způsobem a jak vám v tom tato meditace může pomoci.


Meditace na osvobození se od starého já, posílení nového způsobu bytí a vytvoření identity mistra manifestace je jako vstup do chrysalidu, kde staré já se rozpouští a z něj se rodí nové, plně osvícené já.


Tento proces vás vede k hlubokému ponoření do sebe samého, kde s laskavostí a porozuměním propouštíte staré vzorce, přesvědčení a omezení, které vás držely zpět. V tomto prostoru sebeuvědomění a transformace se postupně formuje nový způsob bytí, který je v souladu s vaší pravou esencí a schopnostmi mistra manifestace.


Tato meditace vás povzbudí k objevení a upevnění vaší nové identity, která přirozeně ovládá umění manifestace, žije v plném souladu s univerzálními zákony a intuitivně tvoří realitu ve shodě s nejvyššími přáními svého srdce.


Je to cesta k sebepřijetí a k realizaci vašeho plného potenciálu, kde nově objevené já má moc a sílu tvořit život plný smyslu, radosti a hojnosti.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Bonusový DENÍK: Můj MANIFESTAČNÍ DENÍK...

 Hodnota 490,- Kč (22 eur)

​Meditační deník BOŽSKÝCH vhledů...

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

Celková hodnota programu je celkem 
7 230,- Kč!

Klikněte na tlačítko a vstupte do Vedených MEDITACÍ "Spirituální MANIFESTACE"...

Rekapitulace toho, co získáte:

 • 6 video lekcí..
 • 6 vedených meditací...
 • ​Bonusová video lekce...
 • Bonusová meditace: Mistr manifestace
 • Bonusová MEDITACE: Otevření srdce, uvolnění zátěže a stanovení ZÁMĚRU
 • Bonusová programovací nahrávka před SPANÍM
 • Bonusový DENÍK: Můj manifestační DENÍK
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací
 • Bonusová 10 minutová MEDITACE manifestace PŘÁNÍ
 • Bonusová meditace: Změna IDENTITY a osvobození se od starého JÁ.
 • Bonusová meditace: Hlubší spojení s INTUICÍ a Vesmírnou INTELIGENCÍ.

Celková hodnota programu je celkem 
7 230,- Kč!

Ale protože chci, aby finance nebyly překážkou, tak jsem se rozhodl snížit cenu pouze na:

990,- Kč

(40 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.


Nebo získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Téměř již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto transformační jízdu do vašeho VNITŘNÍ SVĚTA...


Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba ​udělat objendávku a provést platbu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Klikněte na tlačítko a vstupte do Vedených MEDITACÍ "Spirituální MANIFESTACE"...

Rekapitulace toho, co získáte:

 • 6 video lekcí..
 • 6 vedených meditací...
 • ​Bonusová video lekce...
 • Bonusová meditace: Mistr manifestace
 • Bonusová MEDITACE: Otevření srdce, uvolnění zátěže a stanovení ZÁMĚRU
 • Bonusová programovací nahrávka před SPANÍM
 • Bonusový DENÍK: Můj manifestační DENÍK
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací
 • Bonusová 10 minutová MEDITACE manifestace PŘÁNÍ
 • Bonusová meditace: Změna IDENTITY a osvobození se od starého JÁ.
 • Bonusová meditace: Hlubší spojení s INTUICÍ a Vesmírnou INTELIGENCÍ.

Celková hodnota programu je celkem 
7 230,- Kč!

Ale protože chci, aby finance nebyly překážkou, tak jsem se rozhodl snížit cenu pouze na:

990,- Kč

(40 eur)


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.


Nebo získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Téměř již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím.


Na platbu online bankovním převodem nebo platební kartou používáme zabezpečenou platební bránu GoPay.

Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2021)

/* ]]> */