fbpx

Vedené MEDITACE: Já jsem DOSTATEČNÝ...

Toto je způsob, jak se zbavit pocitu NEDOSTATEČNOSTI, stresu, ÚZKOSTI, deprese, že nejste DOST, že nikdy nebudete DOST, že nemáte dost ČASU, PENĚZ, příležitostí a zdrojů, který vám NIČÍ život a je to způsob, jak začít cítit, že jste naprosto DOSTATEČNÍ, máte vše co POTŘEBUJETE, jste naprosto v POŘÁDKU a zasloužíte si DOBRÉ věci a to, po čem TOUŽÍTE...

Pocit NEDOSTATEČNOSTI, který si v sobě nese drtivá většina společnosti z dětství je jako RAKOVINA, která napadá ​všechny oblasti našeho života ​a která tiše zabíjí naše ŠTĚSTÍ, LÁSKU a HOJNOST...

​‚‚​​​Pokud chcete ​znát největší LEŽ, kterou vám někdo řekl, tak je to myšlenka, že vy nejste DOSTATEČNÍ a že je s vámi něco už od základu ŠPATNĚ...‘‘​

- ​​Jiří Majkus

​Toto je ten NEJHORŠÍ pocit, který můžeme v životě prožívat...

- ​​že nejsme DOST, nikdy nebudete DOST a stále nám něco schází, chybí a něčeho se nám NEDOSTÁVÁ...


Jak poznat, že na podvědomé úrovni věříte myšlence NEDOSTATEČNOSTI a NEDOSTATKU...

Pocit nedostatečnosti má velmi škodlivé důsledky v několika klíčových oblastech života...


✅ Cítíte se, že jste upadli do destruktivních vztahů, kdy jste emocionálně zneužívaní s nedostatkem respektu, protože si myslíte, že si to zasloužíte?


✅ Objevuje se u vás konstantní negativní sebepojetí, kdy se neustále kritizujete a nedáváte si uznání za své úspěchy?


✅ Máte strach ze selhání, že selžete a nebo že nikdy nedosáhnete toho, co si přejete a to vám vyvolává úzkost a strach?


✅ Je pro vás důležité, co si o vás myslí ostatní, vaše okolí a původní rodina a tak jste závislí na jejich uznání, které se vám ale stále nedostává?


✅ Porovnáváte se s ostatními a projevuje se to s pocitem, že nejste tak úspěšní nebo hodnotní a dost dobří, jako ostatní?


✅ Máte pocit, že to co chcete můžou mít leda tak ostatní, ale vy to mít nikdy nebudete a podléháte pocitu frustrace, že nemůžete mít to, po čem toužíte?


✅ Pociťujete nízkou sebeúctu a máte pocit, že si nezasloužíte lásku, úspěch a štěstí?


✅ Máte tendenci být perfekcionistickými a stále se snažíte o dokonalost máte strach ze zklamání, že nedosáhnete vysokých standardů?


✅ Máte obavy ohledně vaší budoucnosti a strach, že budete v budoucnu trpět nedostatkem, což vyvolává pocity úzkosti a obavy?


✅ Během dne máte negativní myšlenky a negativní sebereflexi ohledně toho, co všechno byste měli udělat lépe, více nebo co všechno ještě musíte stihnout a čeho musíte dosáhnout?


✅ Cítíte se, že nejste pořád v něčem DOST? Nejste dost přátelští, vědomí, dost žena, dost muž, dost duchovní, dost úspěšní, dost milovaní, dost hubení, dost svalnatí, dost krásní, dost mladí, dost komunikativní, dost pozitivní, atd... a celkově se cítíte v životě mínusu?


✅ Myslíte si, že nejste hodni lepší práce, vyšší mzdy, lepšího ohodnocení, zacházení nebo že nejste hodni mít své vlastní podnikání a tak v pracovní oblasti stagnujete, nic se nemění a cítíte se frustrovaní?


✅ Podléháte zvýšenému stresu a úzkosti, což negativně ovlivňuje vaše zdraví?


✅ Prožíváte chronický stres, který může vést k psychickým problémům, včetně depresí a úzkostných poruch?


✅ Máte pocit, že si nezasloužíte hojnost a to tak negativně ovlivňuje finanční situaci, že může způsobovat dluhy a vytváří tak nestabilitu s penězi, kdy se kvůli penězům stále trápíte, prožíváte stres a frustraci?


✅ Cítíte často pocity samoty, izolace a vyhýbáte se společenským situacím a odmítáte pomoc od ostatních, protože si nevěříte a bojíte se odmítnutí?


✅ Často k vám přichází pocity beznaděje a nejistoty ohledně vaší budoucnosti? Ocitáte se v cyklu negativního myšlení a věříte, že nic nemůžete změnit?


✅ Psychicky prožíváte stavy úzkosti, deprese a máte nízkou sebeúctu? Je vaše myšlení zkresleno tímto negativním přesvědčením a omezuje vaši schopnost vidět a využívat příležitosti ve vašem životě?


✅ Cítíte často pocity smutku, zklamání, beznaděje a frustrace?


Takto a mnoha dalšími způsoby se v našich životech projevuje pocit a myšlenka NEDOSTATEČNOSTI...


Že nejsme dost, nikdy nebudeme dost, nikdy stačit nebudeme, my to mít nemůžeme, stále nám něco chybí a od základu je s námi něco špatně a jsme celý takový jakýsi divní...


Pocit nedostatečnosti může být hluboce zakořeněný a ovlivňovat různé aspekty vašeho života. Identifikace těchto projevů je prvním krokem k tomu, jak s nimi pracovat a kultivovat pocit dostatečnosti a sebevědomí.


Jinými slovy je potřeba mít odvahu si připustit, že se tak se sebou cítíte, že tomu o sobě a životě věříte a teprve z této pozice jste schopni něco změnit a tento pocit UZDRAVIT. 


Osvobození se od tohoto negativního přesvědčení je klíčem ke změně vašeho života. Meditace a cvičení osobního rozvoje, o kterých se dozvíte na této stránce vám pomůžou překonat toto trauma a obnovit důvěru v sebe sama, což vede ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu životu.


Meditace a cvičení osobního rozvoje, které pomáhají proměnit tuto LŽIVOU myšlenku na myšlenku a pocit DOSTATEČNOSTI...


Kdy cítíme, že jsme už teď DOSTATEČNÍ, že jsme vždycky byli dostateční, nikdy jsme nebyli nedostateční, vždy budeme DOSTATEČNÍ, že jsme MILOVANÍ, důležití, je o nás postaráno, jsme vedeni Vyšší silou, jsme toho HODNI a že si ZASLOUŽÍME mít to, po čem v životě TOUŽÍME.


Protože, když věříme tomu, že si to zasloužíme, tak pro to také uděláme, co je potřeba. Nespojujeme si to, že to ještě nemáme s tím, že jsme nedostateční a že my to nikdy mít nebudeme.


Víme, že to ještě nemáme, protože jsme pro to neudělali vnitřní a vnější změny a když je uděláme, tak si to zasloužíme a jsme svých cílů hodni.


Mnozí z nás nesou v sobě břemeno pocitu nedostatečnosti, plynoucí z traumat z dětství. Tento pocit, že nejsme dost dobří, že si nezasloužíme lásku, hojnost a štěstí, může zatemnit naše životy a omezit náš potenciál.


Ale teď je tu online program Vedených MEDITACÍ, který vám může pomoci zbavit se této tíhy a obnovit vaši víru v sebe sama.

Proč je potřeba kultivovat pocit DOSTATEČNOSTI a co negativního způsobuje pocit, že nejsme dost..

Pocit nedostatečnosti a nedostatek sebevědomí může ovlivňovat mnoho aspektů života, a to včetně mezilidských vztahů, profesního růstu a osobního štěstí.


💔 Narušené mezilidské vztahy: Nedostatek sebevědomí a víry v to, že si zasloužíte lásku a uznání vede k problémům v partnerských a přátelských vztazích.


Způsobuje to, že budete přijímat a dostávat méně, než si zasloužíte, nebo se budete obtěžovat nezdravými a toxickými vztahy.


💼 Pracovní stagnace: Pocit nedostatečnosti brzdí váš profesní růst. Můžete se vyhýbat příležitostem nebo podceňovat své schopnosti, což může mít vliv na kariéru.


Pracovních cílů tak těžko dosáhnete a můžete prožívat stálou pracovní frustraci a pocity úzkosti ohledně vaší profesní budoucnosti.


🤒 Zdravotní problémy: Stres a úzkost spojené s pocitem nedostatečnosti mohou mít negativní vliv na vaše zdraví, včetně emocionálního a fyzického zdraví.


🎯 Neschopnost plnit své cíle a touhy: Když máte pocit, že si něco nezasloužíte, tak to garantovaně brzdí vaši schopnost dosáhnout svých cílů a přání, protože si je přece nezasloužíte.


Takže se o ně pořádně ani nepokusíte, neuděláte k tomu potřebný risk a nebo když ano, tak i když toho dosáhnete, tak to rychle sabotujete, protože k vám něco tak dobrého nepatří - vy si to nezasloužíte.


🎭 Neustálé srovnávání s ostatními: Nedostatek sebevědomí může vést k neustálému srovnávání se s ostatními, což může způsobit negativní emoce a zklamání.


😞 Časté pocity stresu, obav, strachu a úzkosti: Když se cítíme, že jsme nedostateční, že nejsme dost, nebudeme dost a stále nám něco chybí a něčeho se nám nedostává, tak je naprosto přirozené, že přichází tyto pocity.


Tyto pocity stresu, obav, strachu a úzkosti přichází právě proto, aby nám ukázaly, že přemýšlíme negativně a že když nezměníme své myšlení, tak to nebude dobře pokračovat.


Když věříme LŽI, že nejsme DOSTATEČNÍ, tak vysíláme do okolí vibraci NEDOSTATKU a ta se nám vrací zpět...

Když věříte, že nejste dostateční, budete hledat důkazy, které tuto lež potvrdí. Vaše mysl je náchylná k potvrzovacímu procesu podvědomých přesvědčení, což znamená, že hledáte informace, které odpovídají vašim přesvědčením.


Chcete si za každou cenu potvrdit, že je PRAVDA to, čemu VĚŘÍTE.


Poté životní situace, které se vám ději automaticky přiřazujete tomuto přesvědčení a podvědomě si chcete potvrdit a najít důkazy o vaší NEDOSTATEČNOSTI...


Zcela přirozené výzvy, problémy a překážky, které v životě prožíváte si automaticky asociujete s tím, že se vám dějí právě proto, že NEJSTE DOST a že se vám to děje za trest kvůli tomu, jací si myslíte, že jste.


Nevidíte REALITU takovou jaká je, nevidíte v těchto situacích požehnání, příležitosti ke změně a k růstu - vidíte je zkresleně svým přesvědčením o vlastní nedostatečnosti.


Tím se vytváří začarovaný kruh, který podporuje vaše přesvědčení o nedostatečnosti.


A také protože si tuto vibraci hluboko v sobě neseme, tak ji vysíláme do okolního světa a to, co vysíláme, to co dáváme, to se nám také vrací zpět.


Protože do vašich činností ve vztahu, v práci, s penězi, se zdravím přinášíte tuto vibraci a dáváte ji do těchto oblastí, tak se vám také tento nedostatek a nedostatečnost v daných oblastech zhmotňuje.


To, s jakým nastavením začínám něco dělat, tak takový vytvořím nakonec výsledek...


Věříte, že si nezasloužíte LÁSKU? Tak se budete chovat ve vztazích tak, že se vám ji bude málo dostávat...


Věříte, že si nezasloužíte HOJNOSTI? Tak se budete ve vaší profesi a s penězi chovat tak, že budete mít pořád málo a nedostatek...


- a když budete mít hodně peněz, tak stejně se budete cítit pořád ve stresu, budete mít strach, protože to jsou pocity, které vytváří tato negativní myšlenka nedostatku...


Věříte, že si nezasloužíte být zdraví, sexy, šťastní a prožívat pozitivní pocity a emoce? Tak se budete chovat tak, abyste měli důvod být nezdraví, nešťastní a budete prožívat hlavně ty negativní emoce...


To, co v sobě máme, tak to také vytváříme. Proto to nejefektivnější, co můžete udělat pro změnu svého života je uzdravit pocit NEDOSTATKU a vlastní NEDOSTATEČNOSTI.

Představte si na chvíli život, jak by to vypadalo, kdybyste se cítili DOSTATEČNÍ, že jste naprosto ve své podstatě v pořádku, nic vám nechybí a máte vše, co potřebujete?

👉 Jaké by to bylo vědět, že jste naprosto dostateční a začali byste sebe a svůj život vnímat jinak?


👉 Jaké by to bylo mít hlubší a pevnější sebeúctu, kdy se cítíte, že si sami sebe vážíte a jste sami pro sebe důležití?


👉 Jaké by to bylo si ve vztazích říct o to, co potřebujete, co vám nevyhovuje, co potřebujete jinak a kdybyste si dokázali udržet své hranice?


👉 Jaké by to bylo mít větší sebedůvěru, kdy jste přesvědčení o svých schopnostech a dovednostech a byli byste odhodlaní dosáhnout svých cílů?


👉 Jaké by to bylo, kdybyste byli pozitivnější? Kdybyste se místo neustálého zaměření na nedostatky byste se zaměřovali na své kladné stránky a úspěchy?


👉 Jaké by to bylo mít zdravější mezilidské vztahy, protože byste se neobávali nedostatku lásky nebo uznání od ostatních? Jaké by to bylo díky tomu budovat silnější a harmonické vztahy?


👉 Jaké by to bylo, kdybyste byli otevřenější novým věcem a zážitkům, kdy by vám nedostatek sebejistotu nebránil ve zkoušení nových věcí, ale pocit dostatečnosti by vás povzbuzoval k objevování?


👉 Jaké by to bylo zbavit se pocitu nedostatečnosti, který vede ke stresu a úzkostem, kdybyste se cítili dostateční, mohli byste se více uvolnit a prožívat mnohem menší stres?


👉 Jaké by to bylo se cítit celkově šťastnější, vyrovnanější a naplněnější, kdy by vám pocit dostatečnosti umožnil prožívat život plněji a s radostí?


Jaké by to bylo?


​Na chvíli si to představte?


​Vyplatilo by se investovat trochu času do toho se to naučit?


​Vyplatilo by se vám investovat trochu času a vaší energie ​a toto všechno, co jste se na této stránce dozvěděli a i něco LEPŠÍHO prožívat ve vašem denním životě "na vlastní kůži"?


​Pokud ANO, tak to také dokážete udělat..


Pokud jste si odpověděli ANO, tak mám pro vás dobré zprávy...

Za tímto účelem jsem vytvořil Vedené MEDITACE: Já jsem DOSTATEČNÝ/Á...

V tomto online programu na vás čekají cvičení osobního rozvoje a audio nahrávky Vedených MEDITACÍ...


... kde budeme uzdravovat a léčit pocity a myšlenky nedostatku a nedostatečnosti a budeme kultivovat myšlenku a pocity HOJNOSTI, DOSTATKU a vlastní DOSTATEČNOSTI.Autor projektu

Jmenuji se Jiří Majkus a s meditacemi jsem se poprvé setkal před sedmnácti lety. Jsem autorem třiceti meditačních, TRANSFORMAČNÍCH online programů.


Pomocí meditace a vedených meditací jsem si do svého života přitáhl moji milovanou ženu, povedlo se mi zhubnout 10kg a objevil jsem v sobě svoje životní poslání.

Podnikám v oboru, který MILUJI, dává mi hluboký smysl a naplňuje mě energií.


Moje cesta ale nebyla procházka růžovým sadem a vedené meditace mi pomáhaly na této cestě zůstat. Pomáhaly mi vyjasňovat můj záměr a to, po čem ve skutečnosti moje srdce touží.


Jsem nesmírně vděčný, že vám mohu nyní zprostředkovat metody a techniky, které mi pomohly splnit si moje velká přání.

Jak je sestaven tento ​​meditační program Vedených MEDITACÍ?

Tento online meditační program je sestaven ​do těchto základních částí...


1⃣ První část je ​teorie, kde se ponoříme do tohoto tématu a řekneme si důležité informace, postoje a přístupy (formou videa, audio a nebo textu)...


2⃣ Druhá část je audio nahrávka Vedené MEDITACE, která je navržená tak, abychom kultivovali pocity dostatku a dostatečnosti.

​Nyní také přístup k MEDITACÍM pomocí ​aplikaci Vedených MEDITACÍ...

​Aby pro vás bylo ještě jednodušší a snažší meditovat s těmito meditacemi, tak dostanete také přístup do aplikace vedených meditací, kterou si můžete stáhnout do mobilu nebo i tabletu.


Meditace a i videa je možné poslouchat na cestách offline (po jejich stažení) a na pár kliknutí máte přehledný přístup k vaším meditacím.


Tento přístup dostanete navíc ke klasickému přístupu do členské sekce.

Připravil jsem pro vás ​​Vedené MEDITACE, které si ZAMILUJETE...

Jaké konkrétní meditace jsou součástí tohoto programu?

Vedená MEDITACE​ č.1: Léčení pocitu NEDOSTATEČNOSTI pomocí energetického systému 7 ČAKER...


Meditace obsahuje několik důležitých fází a v závěrečné fázi dovolíme, aby postupně ze 7 čaker proudila LÉČIVÁ a harmonizační energie do naší AURY, kterou zaplaví nádherné barvy DUHY.


Spočineme tak v LÉČIVÉ energii barev duhy, které penetrují naši AURU a čistí ji, harmonizují a léčí od jakékoliv cizí energie.


V meditaci pracujeme s vizualizací, mantrami a z každého energetického centra vylučujeme nebo transformujeme energii nedostatečnosti, která souvisí s danou úrovní vědomí.


Po těchto 50 meditačních minutách se budete cítit jako znovuzrození. Ale nebojte se - celou dlouhou meditací vás provedu krok za krokem a budu vám pomáhat držet pozornost.


Klíčová vibrace, kterou budete vysílat do Vesmíru je, že: "Já MÁM". Budete tedy už po této první meditaci vysílat a vibrovat energii dostatku, nadbytku a hojnosti. 


Ucítíte na konci meditace, že toho máte v sobě tolik, že jste naprosto a už teď DOSTATEČNÍ.


A to na vás v programu čeká ještě dalších 8 meditací...

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.2: Přeseknutí TOXICKÝCH energetických KORDŮ a Ho'oponopono ODPUŠTĚNÍ...

Ochutnávka MEDITACE...


Kdo vás nejvíce BLOKUJE?


Nemluvím teď o vás - mám na mysli někoho z vašeho okolí. Kdo vám nejvíce BLOKUJE váš úspěch a růst?


Komu by nejvíce vadilo, kdybyste dosáhli svých cílů a přání a žili byste život podle svých představ? Jste připraveni to vidět?


V této meditaci děláme extrémně důležitou a osvobozující práci, kdy pouštíme na energetické úrovni TOXICKÉ vazby, aby nám nezatěžovaly náš život.


Na vás je, jakou metodu si k tomu vyberete, ale budete vědět, kde se nachází ve vašem životě skrytý problém.


Pokud budete chtít tyto vazby pustit a přeseknout se mnou, tak ve druhé části Vedené MEDITACE vás provedu procesem, jak to můžete udělat také.


Tuto oblast osobního rozvoje většina lidí podceňuje a já jsem mezi ně patřil také. Velmi jsem podceňoval vliv lidí mého okolí na můj život.


- Podceňoval jsem jejich vliv na moje emoce, na moji energii a myšlení...


- Podceňoval jsem jejich vliv na to, čemu věřím, že si ZASLOUŽÍM a jestli věřím, že nejsem dost.


- Bránil jsem se tomu, aby měli na mě takový vliv. Chtěl jsem být hrdina, na kterého to mít vliv nebude. Mýlil jsem se a těžce za to zaplatil.


Nedělejte stejnou chybu, jako jsem udělal já...


Vstupte do nových Vedených MEDITACÍ a začněte se také od škodlivých vazeb OSVOBOZOVAT!


Skrze energetická spojení  k nám proudí jejich negativní energie ve formě předsudků, které daní lidé o nás mají. Jak nás vidí, co si o nás myslí.


Tím, že jsme s nimi takto nevědomě spojeni, tak na sebe tento obraz sebe sama přijímáme a tito lidé pak určují, čemu věříme, že si v životě zasloužíme.


Na začátku v meditaci se spojíme s pocitem naprostého DOSTATKU a dokonce NADBYTKU, kdy ucítíme, jak uvnitř nás bují životní energie, která se chce skrze naše aktivované čakry projevovat.


Chce se projevovat tím naším unikátním způsobem. Budeme tedy vibrovat vibraci "Já MÁM", abychom si přitahovali více toho, co máme. Nebudeme tak vycházet z nedostatku.


Pak zjistíme, kdo vás ve vašem životě nejvíce BLOKUJE. Kdo vám sabotuje váš ÚSPĚCH a poté přesekneme toxické vazby s lidmi, kteří vám již neslouží a naopak ještě vyloženě škodí.


Využijeme k tomu havajskou léčivou techniku Ho'oponopono a další meditační praktiky pro nejlepší OSVOBOZUJÍCÍ účinek.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.3: Instalace pocitu a myšlenky DOSTATKU a DOSTATEČNOSTI pomocí Anděla STRÁŽNÉHO...


V této meditaci vám Anděl STRÁŽNÝ ukáže, jak vidí on vás a připomene vám kdo jste.


- Připomene vám, jakou jste úžasnou, nádhernou a mocnou duchovní bytostí...


- Připomene vám, že v sobě máte nejen dostatek všeho, ale dokonce NADBYTEK, který z vás září kamkoliv přicházíte...


- Připomene vám vaši skutečnou podstatu a ukáže vám, jak vás váš Anděl STRÁŽNÝ vidí...


V meditaci se na začátku spojíme s energií vděčnosti a lásky, abychom zvýšili svoji vibraci a Anděl strážný na nás reagoval.

To je dobré vždy na začátku při práci s Andělskou energií - zvýšit svoji vibraci, cítit se dobře než abychom se cítili otřesně.

Situace může být nepříjemná nebo vážná, ale i tak se můžeme spojit s lepšími pocity, aby navázání spojení s Anděly lépe fungovalo.

A poté požádáme Anděla o to, aby nám pomohl připomenout naši skutečnou totožnost, abych cítili, že jsme DOSTATEČNÍ a zasloužíme si veškeré DOBRO, které nám život nabízí.

Do vaší srdeční ČAKRY vloží energetické kódy v podobě zářivé, bílé energie světla a toto světlo 
prosvítí a prozzáří všechny vaše čakry a celé vaše tělo...

2 paprsky bílého světla prochází vašima očima a očisťují váš zrak od veškerých ILUZÍ a začnete tak vidět sami sebe a uvidíte jen své čisté BOŽSTVÍ.


Poté požádáte Anděla o pomoc s čímkoliv potřebujete a nakonec 30 minutové meditace se ponoříme do mantra meditace, abychom ještě více v sobě usadili pocit naší dostatečnosti.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.4: Kvantový SKOK do reality, kde je všeho DOST a JÁ jsem DOSTATEČNÝ......


- Víte vůbec co vás čeká, když začnete věřit, že jste dostateční a že si to všechno DOBRÉ opravdu ZASLOUŽÍTE?


- Dokážete si tyto nové možnosti vůbec představit?


S tím vám pomůže meditace č.4: Kvantový SKOK do reality, kde je všeho dost a Já jsem DOSTATEČNÝ/Á.


Navštívíme v ní totiž paralelní vesmír a realitu, ve které na vás čeká vaše paralelní JÁ, které toto všechno ztělesňuje.


Zjistíte, jak takové vaše JÁ vůbec vypadá a v tomto paralelní Vesmíru vás provedu procesem, kdy zjistíte, jak takové já přemýšlí, jaké má názory, čemu věří, jaké má postoje a jak se chová...


... také vám PORADÍ ze svých bohatých zkušeností, co by vaše Já udělalo ve vaší situaci a vezmeme si sebou zpět jeho vibrační frekvenci a energetické kódy.


Aby tato VIBRACE uvnitř nás pracovala a pomáhala nám tak to, co jsme spatřili za možnosti, přinést i do naší REALITY.


Setkání s verzí sebe sama, která se cítí plně dostatečná, má vše co potřebuje a věří, že si zaslouží to, po čem touží nám pomáhá se otevřít novým možnostem.

Možnostem, které by nás třeba ani nenapadli a možnostem, které se mohou v našich životech také otevřít a rozvinout.


Je to další velmi silná a důležitá MEDITACE na naší nové meditační cestě...


Tato meditace a stejně jako jakékoliv další v programu vám mohou opravdu změnit ŽIVOT.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.5: Vykořenění myšlenky NEDOSTATKU s požehnáním a pomocí Bohyně LAKŠMÍ...


V této meditaci budeme kultivovat uvnitř nás kvalitu a energii, že MÁME VŽDY VÍCE NEŽ POTŘEBUJEME - což je kvalita hojnosti a prosperity.


Aby se tato kvalita, kterou prvně ucítíme na neviditelné úrovni, mohla projevit do našich životů a aby se manifestovala.


Abychom LÉČENÍM pocitu nedostatku a kultivováním tohoto pocitu měli skutečně i v našem VNĚJŠÍM světě vždy více než potřeba.


Však s tím začněte sami experimentovat už dnes. Když budete cokoliv platit, nakupovat, nebo budete cítit, že vám něco CHYBÍ, tak si u toho říkejte: 


"Já mám vždy více než potřebuji"...


"Já mám vždy více než potřebuji"...


"Já mám vždy více než potřebuji"...


Když si to dovolíte opravdu cítit (i když budete mít pocit, že vzhledem k vnějším okolnostem to není pravda) tak uvidíte, že se začnete se sebou jinak cítit a to povede k jiným činnostem.


Činnostem, které povedou k tomu, abyste skutečně MĚLI VŽDY VÍCE NEŽ POTŘEBUJETE.


Tuto meditaci si nenechte ujít - Bohyně LAKŠMÍ vám požehná a pomůže vám uvolnit a odstranit škodlivou myšlenku NEDOSTATKU.


A její energie vám pomůže přitáhnout více DOSTATKU a NADBYTKU, abyste měli vždy více než potřebujete...

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Vedená MEDITACE č.6: Meditace na SPLNĚNÍ PŘÁNÍ a záměrů pomocí SRDEČNÍ čakry a čakry TŘETÍHO OKA...

​​

Tato meditace urychluje a zesiluje proces PŘITAHOVÁNÍ si toho, po čem TOUŽÍTE...


Meditace obsahuje 2 základní pasáže. V první části se spojíme s pocitem, že MÁME, abychom vysílali energetický signál, že JÁ MÁM...


Když se snažíme tvořit a manifestovat své VIZE  z pocitu, že NEMÁME, pocitu NEDOSTATKU, tak to velmi zpomaluje proces manifestování a přitahujeme si více toho, co vysíláme...

Tato meditace naopak vám pomůže URYCHLIT manifestování toho, co CHCETE.

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

a NAVÍC tomu dostanete tyto BONUSY...

AFIRMAČNÍ nahrávka: “Já jsem DOSTATEČNÝ/A a dost DOBRÝ/Á”...

 Hodnota 500,- Kč (22 eur)

Speciální BONUS: Ranní MOTIVAČNÍ nahrávka...


Tato ranní MOTIVAČNÍ nahrávka vám pomůže nastavit svůj vnitřní stav a naladit se na to, že každý den je skvělá příležitost pro nové začátky a že se dnes může stát něco naprosto ÚŽASNÉHO.


To, jak začneme den z velké míry určuje, v jaké náladě a energii se bude vyvíjet. Tato nahrávka pomáhá k tomu, abychom do nového dne vstoupili s pozitivní energií a pozitivním očekáváním.


Místo, abychom dovolili, aby naši mysl unesly strachy, stres a obavy z toho, co všechno se dnes může pokazit, tak se otevřeme tomu, co všechno ÚŽASNÉHO se může stát.

 Hodnota 300,- Kč (12 eur)

Video lekce - zbavování se nálepek NEDOSTATEČNOSTI s pomocí Strategického a transformačního DENÍKU OSOBNÍ SÍLY...

Měli o vás vaši rodiče nakonec PRAVDU? 


To, co o vás říkali jací jste? Co vám dávali najevo svým chováním, jak se na vás tvářili a co na vás vysílali za emoce?


Také se tajně obáváte že měli o vás PRAVDU a že to jednou o vás zjistí i ostatní lidé a tak to všechno v sobě raději tutláte a snažíte se na to nemyslet?


Nebo se snažíte dokazovat, že vy takový nejste a že jste jiní a pak zabředáváte do nezdravých a toxických vztahů, které vám vysávají energii?


Co kdyby to šlo ale jinak? Co kdyby na to existoval recept, jakým způsobem můžete sami zjistit, že to, co o vás říkali NENÍ pravda?


Vyzkoušeli byste tuto praktickou pomůcku osobního rozvoje?


Co všechno by bylo možné, kdyby to, co si o sobě TAJNĚ myslíte nebyla pravda a mohlo by vás to přestat tak trápit a ničit?


Co všechno by se před vámi otevřelo za NOVÉ možnosti?


Pokud jste připraveni tomu přestat věřit, protože často za to, kým se považujeme, sami bojujeme...


Naučím vás totiž v programu, jak začít odstraňovat své nálepky nedostatečnostiNejsem dost toto... nejsem dost tamto... a toto...


❌ Nebudu vás učit to, abyste tuto nálepku své nedostatečnosti a to, kde se cítíte nedostateční uchláholovali tím, že to budete dokazovat, nebo vysvětlovat (ať už sobě nebo někomu jinému), že je to jinak.


❌ Nebudu vás učit, abyste pocit nedostatku a že vám něco chybí a schází zaháněli prací a aktivitou...


❌ Nebudu vás učit to, že když vám někdo řekl, že vy takový nejste (a nebo opak), abyste zasvětili svůj život tomu, že dokážete, že je to jinak...


Takto naší životní energii plýtvat nebudeme a kvůli tomu jsme se ani nenarodili - to není naším smyslem a posláním.


✅ Naučím vás, jak se těchto negativních myšlenek a pocitů o sobě zbavit.


Protože to pak nežijete svůj život, ale žijete život podle představ někoho jiného. Žijete podle představ lidí, kteří vám vnuknuli to, čemu o sobě věříte. 

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

​Meditační deník BOŽSKÝCH vhledů...

 Hodnota 990,- Kč (43 eur)

PLUS ještě tento speciální DÁREK navíc ZDARMA...

 Hodnota 500,- Kč (20 eur)

Klikněte na tlačítko a získejte Vedené MEDITACE ještě DNES!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​3 video lekce..
 • ​3 vedené meditace...
 • ​Bonusová video lekce...
 • ​Bonusová meditace ​: ​Afirmační nahrávka...
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • Video lekce + Strategický DENÍK osobní SÍLY...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem 6 280,- Kč!

Ale protože chci, aby se meditace dostaly mezi co nejvíce lidí, tak jsem snížil cenu a můžete meditace získat je za:

6 280,- Kč!

990,- Kč!

(40 eur)

Získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím v rámci vašeho členství.


Můžete se zvolit buď měsiční a nebo zvýhodněné nyní v akci roční...


Co byste měli udělat nyní?

Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli.


Čili buď tuto stránku okamžitě zavřete a pokračujte ve vašem životě, tak jak do dnes a nebo vstupte do kurzu a vydejte se na tuto ​transformační jízdu do vašeho VNITŘNÍ SVĚTA...


​Klikněte na tlačítko, vyplňte objednávku, proveďte platbu (buď kartou nebo převodem) a jakmile platba dorazí, tak dostanete do emailu přístupy do členské sekce a také přístup k prvnímu tématu.


Co se stane po vaší objednávce?


1. Je potřeba ​udělat objendávku a provést platbu.

Přístupy do členské sekce se vám vygenerují po zaplacení objednávky, proto doporučuji využít platby kartou. Využíváme zabezpečený systém GoPay. Při platbě převodem z účtu to může trvat 1-2 dny. Po zaplacení vám společně s přístupy do členské sekce přijde ne email potvrzení o zaplacení.

2. Můžete se přihlásit do členské sekce.

S vašimi unikátními přístupy se přihlásíte do členské sekce. Dostanete do emailu první video a vedenou meditaci.

3. K videím a meditacím se můžete kdykoliv vrátit.

Videa a vedené meditace budete mít kdykoliv k dispozici ve vaší členské sekci a můžete si je pustit kdykoliv budete chtít.


Meditace si budete moci stáhnout do počítače nebo mobilu, abyste si je mohly pustit i bez připojení k internetu.

Klikněte na tlačítko a získejte Vedené MEDITACE ještě DNES!

Rekapitulace toho, co získáte:

 • ​3 video lekce..
 • ​3 vedené meditace...
 • ​Bonusová video lekce...
 • ​Bonusová meditace ​: ​Afirmační nahrávka...
 • ​Meditační deník Božských ​vhledů...
 • Video lekce + Strategický DENÍK osobní SÍLY...
 • ​Privátní přístup do členské sekce
 • ​Přístup do aplikace vedených meditací

Celková hodnota programu je celkem 6 280,- Kč!

Ale protože chci, aby se meditace dostaly mezi co nejvíce lidí, tak jsem snížil cenu a můžete meditace získat je za:

6 280,- Kč!

990,- Kč!

(40 eur)

Získejte tento online program v rámci "Mimořádného MEDITAČNÍHO balíčku"...

​V této variantě získáte:

 • Již 400 Vedených MEDITACÍ...
 • Všech 35 online programů Vedených MEDITACÍ...
 • ​Bonusový 35 denní program na vytvoření Životní VIZE...
 • check
  ​Bonusové online kurzy a meditace...
 • ​Privátní přístup do členské sekce

Získáte přístup k Bohaté MEDITAČNÍ knihovně a ke všem online programům a meditacím v rámci vašeho členství.


Můžete se zvolit buď měsiční a nebo zvýhodněné nyní v akci roční...


Shreem Brzee

Vedené Meditace.cz (2017-2021)

/* ]]> */