fbpx

3 nové Vedené meditace Božských ARCHETYPŮ...

- možnost získat meditace skončila!

Získejte pomoc, podporu, vedení a OCHRANU Božských ARCHETYPŮ, kteří vám pomůžou odstranit NEGATIVITU, ZLÉ SÍLY, OCHRÁNIT před vlivem negativní energií, PROKLETÍ a špatného postavení PLANET a kteří vám pomůžou vytvořit váš nový OSUD a nové příležitosti pro HOJNOST, ZDRAVÍ, PROSPERITU a HARMONII...

Zde je "MYSTICKÝ" způsob, jak v sobě probudit Božské kvality, aktivovat potenciál, své VNITŘNÍ ZDROJE a povolat pomoc Božských Archetypů, kteří vám pomůžou překonat VÝZVY a splnit si vaše SNY, VIZE a CÍLE...

"Narasimha je kosmická bytost, která může eliminovat NEGATIVNÍ energie uvnitř těla, mysli a také vně "...
- Dr. Pillai....

Nové Vedená MEDITACE Božských ARCHETYPŮ...

Nová MEDITACE č.3 a pozitivní vliv daného Božského ARCHETYPU...

Podle Bhágavata Purány (starodávných Indických knih) je Narasimha lví mužský archetyp a nejzuřivější energie Višnua, který může zničit vliv NEGATIVNÍCH energií, vyhladit zlé síly, ochránit vás před nebezpečím a vytvořit nové příležitosti pro hojnost, zdraví a prosperitu.


Narasimha Déva v jeho zuřivé podobě, jak chrání proti útokům ZLÝCH sil a negativních energií...

Višnu, nejvyšší ochránce vesmíru, se objevil jako Narasimha, poloviční člověk, poloviční lev, aby zničil zlo a chaos na zemi. Spojení s jeho Božskou energií může odstranit úzkost, hříchy a nepřátelství a darovat odvahu, mír, harmonii, štěstí a duchovní pohodu.


Aby vám pomohla spojit se s neporazitelnou energií Narasimhy vytvořil jsem novou Vedenou MEDITACI, která vám pomůže prorazit překážky a psychologické bloky bránící vám v dosažení úspěchu, snížit negativní vlastnosti jako žárlivost, ego a tvrdohlavost, vštípit odvahu a moudrost k překonání překážek.Nová MEDITACE č.1 a pozitivní vliv daného Božského ARCHETYPU...

Úvodní video k meditaci, které máte ZDARMA...

Pročistěte prostor vašeho domova od NEGATIVNÍCH energií, přitáhněte ŠTĚSTÍ a celkovou ochranu vašeho majetku. Odstranění negativity, PROKLETÍ a negativního vlivu špatného prostředí a poskytnutí prosperity, pozitivních vibrací a harmonických vztahů.


Energie tohoto Archetypu odstraňuje nepříznivé účinky a problémy způsobené konstrukčními chybami vašeho domova/kanceláře (stavba vytváří nerovnováhu energií), pročištění vašeho životního prostoru a ochranu vašeho majetku.


Zvyšuje pozitivní vibrace ve vašem obytném a pracovním prostoru, poskytuje ochranu před přírodními pohromami, KLETBAMI a odstraňuje veškeré překážky bránící úspěchu a prosperitě a podporuje růst podnikání, rodinnou jednotu, zdraví a harmonické vztahy.


Může zajistit, že v budovaném prostoru zavládne klid, prosperita a harmonie.


Jeho povolání může přinést úlevu od škodlivých účinků vad Vastu (architektonických a energetických závad), přivolat přízeň a vyvolat pozitivní vibrace ve vašem obytném/ kancelářském prostoru.


K této meditaci dostanete také ještě druhou a kratší, 10 minutovou variantu pro pravidelné udržování HARMONIE  a pozitivních vibrací ve vašem domově.


Nová MEDITACE č.2 a pozitivní vliv daného Božského ARCHETYPU...

Úvodní video k meditaci, které máte ZDARMA...

V první části meditaci po úvodní části povoláme naším záměrem a MANTROU přítomnost Božské energie Kála Bhairavy do našich 7 ČAKER, aby je prostoupila jeho vibrační frekvence...


Tím začneme odstraňovat NEGATIVITU, harmonizovat čakry a spojujeme se tak na hluboké úrovni s jeho Božskou energií.


V další části meditace poté čistíme a odstraňujeme NEGATIVITU, nezdravé vzorce chování a myšlení, KLETBY, negativní vliv planet z vašeho celého života a stávající situace.


Abychom uvolnili BLOKY, které vám brání udělat pozitivní změnu a manifestovat si to, po čem TOUŽÍTE.


A poté v závěrečné fázi Archetyp Kála Bhairava nám pomůže s naší manifestací tím, že prostoupí energii našich PŘÁNÍ.


Tím vytvoříme pro sebe to správné a Božské načasování a urychlíme tak s jeho pomocí splnění našich PŘÁNÍ. 


Kala Bhairava, nebo li zuřivá manifestace Šivy, který je v písmech oslavován jako Správce času, Nejvyšší ochránce a rozdělovač božské spravedlnosti.


Jméno "Kala Bhairava" vysvětluje nesmírnou moc tohoto nejvyššího božstva - "Bhai" znamená hmotné bohatství, "Ra" označuje zničení pesimismu, negativity a překážek obsažených v naší psychice a "Va" symbolizuje neustálý proces růstu a pokroku.


Kala Bhairava je ultimátním ničitelem negativity, neboť dokáže rozptýlit negativitu, která prostupuje mysl, tělo i duši a způsobuje nedostatek peněz, vztahů, zdraví nebo energie.


Jeho milost a energie vám také může pomoci efektivně využívat čas a rozpustit opakující se nezdravé vzorce, které vedou k prokrastinaci, letargii, úzkosti a nedostatku motivace.


Spojení s božskou energií Kala Bhairavy pomáhá poskytnou ochranu před těžkostmi a nepřízní osudu. Přitáhuje také nové příležitosti, dobré schopnosti hospodařit s časem a celkovou pohodu, prosperitu a úspěch ve vašem úsilí.


Jeho Božská energie tedy:


- Rozpouští škodlivé účinky zlých sil a odstraňuje překážky bránící pokroku.


- Ulevuje od minulých hříchů a prokletí.


- Zmírňuje škodlivé účinky dóš (postižení) v horoskopu zrození.


- Poskytuje zdraví, bohatství, prosperitu, schopnost pracovat s více úkoly a splnění přání.


- Pomáhá přitahovat hmotné zisky a bohatství


- Žehná příznivému vývoji a štěstí a osvobozuje od dluhů.


- Pomáhá překonávat negativní jevy, zlé duchy a hrozby nepřátel.


- Zvyšuje sebedůvěru, sílu, moudrost, dlouhý život a finanční stabilitu.


Kdo jsou to Bohyně a Bohové...

Bohyně a bohové jsou prostředky pro Božskou energii a často mají své příběhy, osobnosti a charakterové rysy, které dávají tvář Božské životní síle.


Bohové a bohyně jsou duchovní bytosti, které jsou v určitých kulturách nebo duchovních tradicích uctívány jako Božské.


Žijí v duchovním světě a působí jako spojenci a často učitelé a průvodci pro ty, kteří jsou stále na cestách fyzické inkarnace.


Jako duchovní průvodci bohové a bohyně nenahrazují zdroj všeho, Boha… Spíše nabízejí příklad nebo šablonu toho, jak se projevují určité Božské vlastnosti. Proto se někdy nazývají polobohy.


Můžeme vidět bohyně a bohy přítomné v mnoha kulturách, dobách a duchovních tradicích. Někdy se jim také říká hrdinové, božstva, dévové nebo nesmrtelní.


Někdy vás mohou přitahovat průvodci z vaší vlastní kultury, zatímco jindy to může být Bohyně z jiné kultury, se kterou jste spojeni, kvůli minulému nebo paralelnímu životnímu spojení, které máte s touto bytostí.


Některá známá jména bohů a bohyní zahrnují bytosti jako: Hathor, Lakshmi, Ganesha, Odin, Hanunám, Freya a mnoho, mnoho dalších!


Bohyně a Bohové mají také tělo ze světla a vibrace a když pracujeme s energií daného Boha, Bohyně, tak v sobě probouzíme Božské kvality a energii, kterou daný Archetyp zosobňuje a reprezentuje.

Jak tato VNITŘNÍ PRÁCE funguje a proč se jí vůbec zabývat...

Kromě toho, že do vašeho života přidá MYSTICKÝ nádech, je také velmi praktická pro váš osobní a spirituální rozvoj, projevení potenciálu, aktivaci vnitřních zdrojů a ve výsledku zlepšení života a splnění vašich VIZÍ, CÍLŮ a přání.

Archetypy sídlí hluboko v kolektivní nevědomí a když pracujeme s energií, symboly nebo mantrami daného archetypu, tak se v našem podvědomí začnou aktivovat a probouzet kvality, aspekty a energie toho daného Archetypu.

Archetyp je v podstatě zosobnění daných kvalit v personifikovaném vyjádření.

Tyto kvality potřebujeme jednak k překonání našich VÝZEV a PŘEKÁŽEK a také je potřebujeme k tomu, abychom byli schopní realizovat a manifestovat naše VIZE a CÍLE... 


Bez nich toho nejsme schopni...


Na této stránce se ještě dozvíte s jakými kvalitami v tomto online programu Vedených MEDITACÍ budeme pracovat. Kvality, které jsou spojeny s daným Archetypem.

Tyto kvality jsou věčné. Jsou v nás vloženy už právě teď. My je pouze aktivujeme a kultivujeme... 


Je to něco, jako kdybyste měli zasazené semínko těchto kvalit uvnitř vašeho podvědomí. A toto semínko je schopné vzklíčit a vyrůst v nádhernou rostlinu pouze tehdy, pokud má vhodné podmínky.

Úrodnou půdu, světlo a vodu. A my touto vnitřní prací vytváříme uvnitř našeho psyché a vnitřního světa vhodné PODMÍNKY, aby se tyto kvality mohly projevit skrze nás do našeho denního života.

Do našeho viditelného, MATERIÁLNÍHO SVĚTA…


Během tohoto procesu můžete cítit a vnímat, jak se probouzejí uvnitř vás.


Jak můžeme začít pracovat s energií daného ARCHETYPU?


S Archetypy můžeme pracovat různými přístupy pomocí meditace, vizualizace, manter, symbolů a také rituálů.

Každý Archetyp má své zosobněné vyjádření a obsahuje specifické symboly.


Vzhledem k tomu, že naše DUŠE a podvědomí komunikuje v symbolech, tak samotným koukáním, meditováním, rozjímáním a vizualizováním o daném Archetypu se uvnitř nás probouzí jeho kvality.

Tyto symboly REZONUJÍ s kvalitami, které jsou uvnitř nás...


Aktivují je a kultivují. To, že symboly provází naší civilizaci v podstatě už od začátku není náhoda.

Dále také můžeme pracovat s energií Archetypů pomocí Manter (posvátných VIBRACÍ)...


Mantra je zvuková vibrace, která v sobě obsahuje specifické zvukové vzorce a pomocí této vibrace opět rezonancí aktivujeme uvnitř nás kvality daného archetypu.

Starodávné Archetypy, které pochází z východních učení mají svoje MANTRY. Zvukové vyjádření jejich kvalit...


A tato mantra, vibrace se neliší od svého ARCHETYPU. Opakováním dané mantry povoláváte jeho přítomnost.

Pomocí pravidelné mantra meditace postupně harmonizujeme, transformujeme a rekalibrujeme naší energii a vibraci, abychom projevili dané kvality.

Mantry POZITIVNĚ programují a HARMONIZUJÍ naše podvědomí...


Zvukové vzorce, které obsahují přeprogramovávají myšlenkové vzorce a programy na podvědomé úrovni. Každá myšlenka má totiž svoji vibraci.

Touto meditační praxí své myšlenky doslova “PŘEVIBRUJEME”.

Mantry také ochraňují naši mysl před NEGATIVITOU. Jednak zvenčí, a také tou naší vnitřní. Jako plevel ji vytrhají z našeho povědomí.

Mantry tedy plní dva úkoly...


1) POZITIVNĚ programují naši mysl..


2) Ochraňují ji před NEGATIVITOU...

Díky tomu kolem sebe vytváříte ochranný energetický štít.


A také vaše energetické pole začne vibrovat energii, která začne přitahovat do vašeho života přesně to, co potřebujete, abyste byli schopni realizovat a manifestovat vaše VIZE, CÍLE a PŘÁNÍ.

​Získejte pomoc, podporu, vedení a POŽEHNÁNÍ Božských bytostí SVĚTLA...


Plus ještě k tomu navíc (už tak je toho hodně) dle starodávných učení se tyto Archetypy nazývají DÉVA. Božské bytosti SVĚTLA...


Jsou jako Andělé, které sídlí v jiných dimenzích, které vibrují na jiné frekvenci než je naše 3D. Vedou nás a pomáhají nám v našem života.

Skrze naši intuici k nám promlouvají a ukazují nám cestu. Co je pro nás to správné. Ochraňují nás a podporují na naší životní cestě.


A touto meditační praxí začnou žít více a více uvnitř nás, jak vyvstávají z hlubin našeho podvědomí.

Proto se také říká, že Bohové žijí uvnitř každého z nás. ‍‍


Aktivací čakry třetího oka jsme schopni je více vidět, vnímat jejich přítomnost. Jak v našem vnitřním světě, tak i ve vnějším různými znameními a symboly.


Čakra třetího oka je náš vnitřní zrak, kterým jsme schopni vidět to, co je našim dvou fyzickým očím neviditelné.

Postupně začnete vidět rukopis jejich podpory, požehnání a ochrany na událostech, které v životě prožíváte. Je to opravdu hluboká, mystická a nádherná cesta.

Srdečně vás do ní nyní zvu.

Pojďme se podívat, jaké 2 nové meditace jsem pro vás připravil.Vedené meditace si můžete objednat na konci stránky v objednávkovém formuláři.

Dole na objednávkovém formuláři si je můžete objednat a můžete si přihodit i další samostatné meditace.


Můžete si vybrat z těchto MEDITACÍ...

Vyberte si svoje MEDITACE ​- jednu, více nebo i všechny!

Meditace Božského Archetypu - Sri Narasimha...

Odstranění ZLÝCH sil a úzkosti, OCHRANA před nebezpečím, nové příležitosti pro ZDRAVÍ, HOJNOST, PROSPERITU a HARMONII...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Meditace Božského Archetypu - VASTU PURUSHA...

Očištění prostoru domova od negativních energií, PROKLETÍ a získání prosperity, pozitivních vibrací a harmonických VZTAHŮ...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Meditace Božského Archetypu - KALA BHAIRAVA...

Zničení NEGATIVNÍCH energií, negativního vlivu PLANET a získání rychlejších výsledků MANIFESTACE a vytvoření nového OSUDU...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE Pyramida HOJNOSTI Bohyně LAKŠMÍ...

V této meditaci pracujeme s posvátnými symboly HOJNOSTI, prosperity a energií Bohyně LAKŠMÍ.


V této meditaci se necháme obklopit a ponořit do pyramidy prosperity, která vyvěrá ze samotné Bohyně HOJNOSTI.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE Zlatého GANÉŠE + Meditační cvičení...

V této meditaci získáte​ PODPORU, VEDENÍ a OCHRANU energie zlatého Ganéše, která vám pomůže vytvořit štěstí a prosperitu i v náročných časech.


A také ještě k tomu dostanete meditační cvičení, ve kterém budeme pomocí energie GANÉŠE odstraňovat překážky na vaší životní cestě. Toto cvičení navazuje na meditaci Zlatého GANÉŠE...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE Blahobytu Bohyně LAKŠMÍ

V této meditaci pracujeme s energií Bohyně LAKŠMÍ pomocí vizualizace a vibrace - posvátné mantry Shreem Brzee, která reprezentuje samotnou Bohyni HOJNOSTI.


Bohyně LAKŠMÍ je Bohyně hojnosti a prosperity...

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedená MEDITACE: Moje POZITIVNÍ finanční budoucnost...

V této meditaci na energetické úrovni připravíme úrodnou půdu proto, aby naše pozitivní finanční budoucnost mohla vůbec vzniknout.


Uzemníme finanční oblast, peníze a pošleme do budoucnosti pozitivní vibraci hojnosti a prosperity a také energii Bohyně HOJNOSTI.

Cena v akci za 590 Kč 290 Kč

Vedené meditace GANÉŠE...

V tomto MEDITAČNÍM programu na vás čeká 6 meditací s Ganéšem. 

Ganéša je Božský archetyp, který zastupuje a reprezenuje tyto kvality:

Vytváření nových začátků, odstraňování překážek, vytváření štěstí, úspěchu a odstraňování negativní KARMY.

Čekají na vás tyto meditace:

Meditace č.1: Vytvoření nových začátků a odstranění překážek

Meditace č.2: Mantra GANÉŠE 

Meditace č.3: Otevření se a přijímání energie GANÉŠE...

Meditace č.4: Meditace GANÉŠE pro finanční úspěch...

Meditace č.5: Vytvoření ŠTĚSTÍ a splnění přání...

Meditace č.6: Silná kombinace Ganéše a Lakšmí...

Bonusový kokosový rituál na čištění KARMY

Již samostatně neprodejné...

Cena v akci za 3980 Kč 690 Kč

Objednávka Vedených MEDITACÍ...

Shrnutí objednávky:

  • Vámi zvolené meditace
  • Privátní přístup do členské sekce s doživotním p​řístupem
  • Přístup i skrze aplikaci vedených meditací.

Po vyplnění objednávky je potřeba zaplatit fakturu.


Potřebujete pomoc? Napište mi na info@vedenemeditace.cz

Shreem Brzee

Insert Image
Insert Image
/* ]]> */